TỔng cục chính trị Số: /bc-ct cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


V. CÔNG TÁC TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨtải về 336.28 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích336.28 Kb.
1   2   3   4

V. CÔNG TÁC TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ

1. Đã tìm kiếm, quy tập 7.997 hài cốt liệt sĩ, trong đó:

- Quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước: 4.049 hài cốt.

- Quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào: 1.347 hài cốt.

- Quy tập hài cốt liệt sĩ ở Campuchia: 2.578 hài cốt.2. phối hợp rà soát, xác minh thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ 14.924 trường hợp.

3. Khen thưởng cho 702 tập thể, cá nhân trong nước có thành tích xuất sắc trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (trong đó Bộ Quốc phòng và Chính phủ Lào khen thưởng đối với 211 tập thể, cá nhân của Việt Nam) và 1.899 tập thể, cá nhân thuộc nước bạn Lào, Campuchia có thành tích trong phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất Bạn.

4. Hỗ trợ bạn Lào 23,72 tỷ đồng tu bổ 04 Tượng đài “Tình đoàn kết liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào” ; hỗ trợ Cămpuchia 17,65 tỷ đồng sửa chữa, tu bổ 04 Đài Hữu nghị Việt Nam - Cămpuchia.

VI. THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA KHÁNG CHIẾN, THAM GIA CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ

1. Thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Trợ cấp hàng tháng 1.288 người; trợ cấp một lần gần 1,1 triệu người, với số tiền trợ cấp gần 4.402 tỷ đồng.

2. Thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Trợ cấp hàng tháng 9.244 người; trợ cấp một lần trên 44,5 vạn người, với số tiền trên 1.878 tỷ đồng.

3. Thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định 188/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Trợ cấp một lần trên 12,3 vạn đối tượng, với số tiền trên 336 tỷ đồng.

VII. THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRONG QUÂN ĐỘI

1. Quản lý, điều trị, chăm sóc, giải quyết chính sách đối với quân nhân, CNVCQP bị bệnh hiểm nghèo, bệnh cần chữa trị dài ngày, bệnh tâm thần theo Thông tư số 157/2013/TT-BQP:

- Tổng số đối tượng mắc bệnh hiểm nghèo 699 người; đã giám định bệnh hiểm nghèo, giải quyết chế độ và chuyển ra ngoài Quân đội 156 người;

- Tổng số đối tượng bị bệnh cần chữa trị dài ngày 1.510 người; đã giám định, giải quyết chế độ và chuyển ra ngoài Quân đội 263 người;

- Tổng số đối tượng bị bệnh tâm thần 377 người; đã giám định, giải quyết chế độ và chuyển ra ngoài Quân đội 158 người.2. Hỗ trợ hiếm muộn, vô sinh đối với 297 trường hợp, số tiền trên 1 tỷ đồng.

3. Đỡ đầu 74 con thương binh, con liệt sĩ; tiếp nhận, giải quyết việc làm cho 302 con thương binh, bệnh binh nặng đang điều trị tại các Trung tâm điều dưỡng thương binh và thân nhân của QN, CNVCQP hy sinh trong khi làm nhiệm vụ QP-AN (có 286 trường hợp vào CNVQP).

4. Xây dựng các loại Quỹ chính sách xã hội

- Xây dựng Quỹ Vì người nghèo, số tiền 23,9 tỷ đồng;

- Xây dựng Quỹ Hiếm muộn, số tiền 17,2 tỷ đồng;

- Xây dựng Quỹ Tình nghĩa, số tiền 12,9 tỷ đồng;

- Xây dựng Quỹ Trẻ em khuyết tật, số tiền 1 tỷ đồng;

- Xây dựng Quỹ Trẻ thơ và sự tiến bộ phụ nữ , số tiền 878 triệu đồng;

- Xây dựng Quỹ cứu trợ thiên tai, số tiền 9,3 tỷ đồng.

5. Xây dựng nhà chính sách xã hội

- 2.521 “Nhà đồng đội”, với số tiền 160,56 tỷ đồng.

- 492 “Nhà tình đồng đội”, “Nhà đại đoàn kết”, số tiền 20,77 tỷ đồng.

- 308 “Nhà mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội”, với số tiền 14,3 tỷ đồng.

- 318 ‘Nhà mái ấm tình thương”, với số tiền 15,9 tỷ đồng.

- 480 “Ngôi nhà 100 đồng”, với số tiền 33,5 tỷ đồng.

- 1.375 nhà “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”.

- 2.167 nhà “Người nghèo nơi biên giới”.6. Tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 912.780 lượt người (có 608.000 đối tượng chính sách).

7. Trích quỹ vốn đơn vị: Trợ cấp khó khăn đột xuất và hỗ trợ và hỗ trợ các đối tượng chính sách xã hội trên 95 tỷ đồng; tặng trang thiết bị, dụng cụ hơn 4 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí hoạt động trên 13 tỷ đồng./.Ghi chú: Số liệu trên tổng hợp từ báo cáo của các cơ quan, đơn vị.1 Kết luận số 23-KL/TW ngày 29/5/2012, Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

2 Hướng dẫn số 79/HD-CT ngày 13/01/2012, Kế hoạch số 1406/KH-CT ngày 17/9/2012 của Tổng cục Chính trị.

3 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật QNCN, công nhân và viên chức quốc phòng.

4 Các chế độ, chính sách đối với lực lượng tàu ngầm; lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; lực lượng làm nhiệm vụ tại căn cứ quân sự Cam Ranh; lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; chính sách đối với lực lượng dân sự làm việc ở huyện đảo Trường Sa…

5 Chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp thực hiện theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009, Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07/3/2012, Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ; Quyết định số 15/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Chế độ thôi phục vụ tại ngũ thực hiện theo Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009, Nghị định số 122/2006/NĐ-CP ngày 26/10/2006 của Chính phủ; Chỉ thị số 328-CT/QUTW ngày 26/6/2012 của Thường vụ QUTW và các văn bản hướng dẫn thực hiện của liên Bộ và BQP.

6 Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế; Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007, Nghị định số 153/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ; Chỉ thị số 709-CT/QUTW ngày 28/11/2012 của Thường vụ QUTW; Quyết định số 4664/QĐ-BQP ngày 28/11/2012 của Bộ trưởng BQP và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

7 Nghị định số 88/2011/NĐ-CP ngày 29/9/2011 của Chính phủ; Thông tư số 09/2012/TT-BQP ngày 08/02/2012, Thông tư số 158/2011/TT-BQP ngày 15/8/2011 của Bộ Quốc phòng.

8 Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 05/3/2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Tài chính.

9 Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012.

10 Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 28/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 97/CT-BQP ngày 18/7/2011 của Bộ trưởng BQP.

11 Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị; Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013, Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

12 Tổ chức Hội nghị cấp Nhà nước về tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào (1994 - 2012) và Cămpuchia (2001 - 2012); Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013-2015; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016-2020.

13 Đã triển khai quan hệ với Lào, Cămpuchia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Mỹ và các tổ chức phi Chính phủ khác trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

14 Tổ chức khảo sát, thẩm định, hỗ trợ kinh phí cho Bạn tu bổ, tôn tạo, nâng cấp Tượng đài "Tình đoàn kết liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào" đã xây dựng trên đất Lào và các Đài Hữu nghị Việt Nam - Cămpuchia đã xây dựng trên đất Cămpuchia.

15 Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

16 Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

17 Thông tư số 157/2013/TT-BQP ngày 26/8/2013 của BQP; Quyết định số 4696/QĐ-BQP ngày 05/11/2015, Quyết định số 359/QĐ-BQP ngày 27/01/2016 của Bộ trưởng BQP; Hướng dẫn số 2318/HD-CT ngày 29/10/2015 của TCCT.

18 Xây dựng Quỹ “Ngày vì người nghèo”, Quỹ “Hiếm muộn”; các chương trình xây dựng “Nhà đồng đội”, “Ngôi nhà 100 đồng”, nhà “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội”, nhà “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”, nhà “Người nghèo nơi biên giới”; chương trình “1 tỷ đồng vì CNVC, LĐQP nghèo”; phong trào: “Tuổi trẻ Quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới”; các mô hình: “Tiết kiệm vì người nghèo”, “Tiết kiệm vì ngày mai lập nghiệp”, “Hũ gạo tình thương”, “Nâng bước em đến trường”; tổ chức hành trình “Quân đội chung tay vì sức khoẻ cộng đồng”; chương trình “Tặng quà biên cương...

19 Đề án về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh BVTQ và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975; Đề án về chế độ, chính sách đối với dân công hoả tuyến; Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; Dự án Cổng TTĐT ngành chính sách QĐ; nghiệm thu Đề tài cấp BQP “Nghiên cứu chính sách XH đối với QĐ và gia đình QN trong tình hình mới”; đang nghiên cứu Đề tài cấp quốc gia “Xây dựng HPQĐ trong tình hình mới”.

20 Trong 5 năm đã trình Đảng, Nhà nước, QUTW, BQP và các cấp ban hành 133 văn bản về chủ trương, quy định, hướng dẫn về công tác chính sách đối với Quân đội và HPQĐ, gồm: 03 Luật, 02 Pháp lệnh; 06 Nghị định của Chính phủ, 10 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 12 Thông tư liên Bộ; 47 Thông tư của BQP, 10 Quyết định của Bộ trưởng BQP; 06 Chỉ thị của BCT, Thường vụ QUTW và Bộ trưởng BQP; 37 văn bản hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ.

21 Có 50 đơn vị được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; 40 đơn vị được Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 523.

22 Nghị quyết Trung ương 5, 7 (khoá XI) về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020; Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng khu vực phòng thủ; Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh ninh, trật tự trong tình hình mới và chính sách, pháp luật của Nhà nước.


: NCTH
NCTH -> Nguồn gốc Việt (Nam) của tên 12 con giáp Thìn Thần Long Rồng Rắn (phần 8A)
NCTH -> CỤc chính sách số: 3558 /cs-nc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
NCTH -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 49/2015/QĐ ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
NCTH -> TỔng cục chính trị
NCTH -> Phụ lục 3 CÁc văn bản quy đỊNH, HƯỚng dẫn về thực hiện chế ĐỘ, chính sách đỐi vớI ĐỐi tưỢng tham gia chiến tranh
NCTH -> BỘ quốc phòng-bộ TÀi chíNH
NCTH -> BỘ quốc phòng bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi bộ TÀi chíNH
NCTH -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tổng cục chính trị
NCTH -> Tản mạn về từ Hán Việt (phần 4)
NCTH -> Câu chuyện về ba chiếc ba lô


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương