Tên tài liệu Problem Definition pdtải về 11.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích11.02 Kb.

Lớp

C0704G

Học kỳ

HDSE

Tên nhóm

Group 5

Tên tài liệu

Problem Definition – PD

Ký hiệu tài liệu

Form No.1 / PD / Version 1
Form 1: Nêu yêu cầu bài toán (Probem Definition)

 1. Tóm tắt về dự án (Project Abstract):

 1. Mô tả hoạt động của hệ thống:

 • Hệ thống cơ bản là một dạng blog, cho phép người dùng viết bài và nhận comment từ bạn bè.

 • Có hỗ trợ người dùng tìm kiếm thêm bạn bè, giúp kết nối mọi người với nhau.

 • Cho phép người dùng đăng tải những hình ảnh của mình như một cách chia sẻ với người khác.

 • Ngoài ra, hệ thống còn như một framework, giúp cho người dùng tự phát triển cho riêng mình một ứng dụng, và đưa lên nhằm chia sẻ với mọi người hoặc tự dùng cho riêng mình.

 1. Phạm vi ứng dụng:

 • Môi trường internet.

 1. Đối tượng sử dụng:

 • Mọi ngành nghề, lứa tuổi từ 40 trở xuống.

 • Tập trung vào những người muốn kết bạn, sử dụng các dịch vụ trên mạng.

 1. Hệ thống đề xuất (Propose System):

 1. Mục đích dự án:

 • Kết nối bạn bè trên thế giới.

 • Tạo ra môi trường tương tác với người dùng.

 • Xây dựng một nền tảng kỹ thuật cho nhiều người có thể phát triển thêm ứng dụng cho riêng mình.

 • Tạo ra nơi để mọi người có thể xả stress.

 1. Tên hệ thống:

 • Mini ME – Thế giới nhỏ.

 1. Môi trường triển khai:

 • Intel Work Station

 • Microsoft Windows XP Sp2

 • Internet Information Service 5 (IIS 5 tích hợp sẵn trong Windows XP)

 • ASP.NET 2.0

 1. Công cụ phát triển:

 • Microsoft Office 2003 (Viết tài liệu)

 • Smart Draw 2007 (Thiết kế các diagram)

 • Adobe Photoshop (Vẽ hình ảnh giao diện trang web)

 • .NET FrameWork 2.0 (Môi trường tiến hành)

 • Microsoft Visual Studio 2005 SP1 (Môi trường phát triển)

 • Microsoft SQL Server 2005 (Cơ sở dữ liệu)

 • SubSonic 2.1 (Điều khiển tầng DAL)

 • ASP.NET Ajax Extension 1.0 (Môi trường Ajax cho ASP.NET)

 • Ajax Control Toolkit 1.0.20229

 • reCaptcha for ASP.NET 1.0.2.0 (Client cho hệ thống Captcha)

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương