TÊn thưƠng phẩM (trade name)tải về 11.03 Mb.
trang50/69
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích11.03 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   69

280EW, 725WP, 800WP: em lép hạt/lúa

420SC: đạo ôn/lúa

750WP: vàng lá chín sớm/ lúa

Công ty CP Thuốc BVTV

Việt Trung

3808

Propineb 70% + Triadimefon 5%

ARC-carder 75WP

lem lép hạt/lúa

Công ty TNHH TM & SX Ngọc Yến3808

Propineb 613g/kg +

Activo super 648WP

thán thư/ xoài, vàng lá chín sớm/ lúa

Công ty CP NN HPTrifloxystrobin 35g/kg

Flintpro 648WG

Đạo ôn/lúa; thán thư/ớt, xoài, dưa chuột, dưa hấu; đốm lá/ bắp cải, cà chua

Bayer Vietnam Ltd (BVL)3808

Protein amylose

Vikny

0.5 SL


thối nhũn/ bắp cải; thán thư/ ớt, dưa hấu; bạc lá/ lúa

Công ty TNHH TM & SX Ngọc Yến3808

Pseudomonas fluorescens

Antiforhis 109 CFU/g PA

Lở cổ rễ/dưa chuột

Viện Công nghệ sinh học-

Viện KH và CN Việt Nam


B Cure

1.75WP


đốm nâu, đốm gạch, lúa von, khô đầu lá, thối bẹ, đạo ôn, khô vằn/ lúa; đốm lá, giả sương mai, lở cổ rễ/ đậu tương; lở cổ rễ/ cà chua, ớt; mốc xám/ nho

Brightonmax International Sdn Bhd, Malaysia3808

Pyraclostrobin 50g/kg + Metiram complex 550g/kg

Haohao 600WG

thán thư/vải

Công ty CP Đầu tư TM & PT NN ADI3808

Pyrimethanil

(min 95%)Tilsom 400SC

Thối nhũn/hành

Công ty TNHH Trường Thịnh3808

Quaternary Ammonium Salts

Physan

20L


thối thân, thối hạt vi khuẩn, bạc lá, đạo ôn/ lúa; xì mủ/ dưa hấu; rêu hại thân, cành/ cam; loét lá trước khi ra hoa/ cam; lúa von/ lúa; nấm hồng, vàng rụng lá/cao su, thối nhũn/phong lan

Công ty TNHH Hóa Nông

Lúa Vàng
3808

Saisentong

(min 95%)Visen

20SC


bạc lá, vàng lá, lem lép hạt/lúa; héo xanh/dưa hấu, cà chua; thối nhũn/bắp cải

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam3808

Salicylic Acid

Exin

4.5 SC, 2.0SC4.5SC: (Exin R) đạo ôn, bạc lá/ lúa 4.5SC: (Phytoxin VS): héo tươi/ cà chua

2.0SC: Rầy nâu, rây lưng trắng/lúa; rầy xanh/chè

Công ty TNHH ứng dụng công nghệ Sinh học


Bacla 50SC

bạc lá, khô vằn/lúa

Công ty TNHH Hóa Sinh

Á Châu
3808

Salicylic acid 33g/kg + Streptomycin sulfate 40g/kg + Gibberellic acid 2g/kg

Acatonio 75WG

Vàng lá, lem lép hạt, bạc lá, khô vằn/lúa

Công ty TNHH Hoá sinh

Á Châu
3808

Streptomyces lydicus WYEC 108

Actinovate

1 SP


vàng lá, thối thân, lem lép hạt/ lúa; thán thư, mốc xám, thối nứt trái do vi khuẩn, thối thân, thối rễ/ nho, dâu tây; sương mai, phấn trắng, thán thư, nứt dây chảy nhựa/ dưa hấu, dưa chuột, bầu bí; thối nhũn do vi khuẩn, thối thân, thối rễ, phấn trắng, mốc xám, đốm vòng/ hoa cây cảnh; héo rũ do vi khuẩn, thán thư, thối trái/ khoai tây, cà chua, ớt, bắp cải; thán thư, phấn trắng, ghẻ loét, thối trái, xì mủ thân, vàng lá, thối rễ/ cây có múi, sầu riêng, xoài, nhãn, vải

Công ty TNHH Hóa Nông

Lúa Vàng
3808

Streptomyces lydicus WYEC 108 1.3% + Fe 21.9% + Humic acid 47%

Actino-Iron

1.3 SP


vàng lá, thối thân, lem lép hạt/ lúa; thán thư, mốc xám, thối nứt trái do vi khuẩn, thối thân, thối rễ/ nho, dâu tây; sương mai, phấn trắng, thán thư, nứt dây chảy nhựa/ dưa hấu, dưa chuột, bầu bí; thối nhũn do vi khuẩn, thối thân, thối rễ, phấn trắng, mốc xám, đốm vòng/ hoa cây cảnh; héo rũ do vi khuẩn, thán thư, thối trái/ khoai tây, cà chua, ớt, bắp cải; thán thư, phấn trắng, ghẻ loét, thối trái, xì mủ thân, vàng lá, thối rễ/ cây có múi, sầu riêng, xoài, nhãn, vải

Công ty TNHH Hóa Nông

Lúa Vàng
3808

Streptomycin sulfate

Acstreptocinsuper

40TB


vàng lá/ lúa, thối nhũn/ bắp cải

Công ty TNHH Hoá sinh

Á ChâuGoldnova

200WP


Vàng lá, bạc lá/lúa; thối nhũn/xà lách

Công ty TNHH An Nông


Kaisin

50WP, 100WP50WP: Bạc lá, lem lép hạt/ lúa; loét/ cam, giả sương mai/dưa chuột

100WP: Thối nhũn/ bắp cải, bạc lá, lem lép hạt/ lúa, sẹo/cam, giả sương mai/dưa chuột

Công ty TNHH

Việt Thắng
Liberty

50WP, 100WP50WP: Bạc lá/lúa

100WP: Thối nhũn/ bắp cải, bạc lá/lúa

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Ngọc Lâm


Minotajapane

50WP


Vàng lá/ lúa

Công ty TNHH TM SX

Thôn Trang
Poner 40TB, 40SP

thối nhũn/ bắp cải

Công ty TNHH SX TM DV Tô Đăng Khoa


Stepguard 40TB, 50SP, 100SP, 150TB, 200TB, 250TB, 444SP

40TB, 50SP, 100SP: thối nhũn/ bắp cải; bạc lá/ lúa

150TB, 200TB, 250TB, 444SP: bạc lá/ lúa


Công ty CP Vật tư NN Hoàng Nông


Strepgold

50WP, 70WP, 100WP50WP, 100WP: Bạc lá/Lúa

70WP: Héo xanh vi khuẩn/cà chua, bạc lá/lúa

Công ty TNHH Hoá chất và TM Trần Vũ


Strepa

100WP, 150WPvàng lá chín sớm/ lúa

Công ty TNHH Hỗ trợ Phát triển kỹ thuật và chuyển giao công nghệ


Supervery

50WP


đạo ôn, lem lép hạt, vàng lá, bạc lá/ lúa; sẹo/ cam; thối quả/ vải, xoài; sương mai/ cà chua

Công ty CP Thuôc BVTV

Việt Trung
Yomistar

52WP, 105WP52WP: bạc lá/ lúa

105WP: lem lép hạt/ lúa

Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ3808

Streptomycin sulfate 100g/kg + Tricyclazole 550g/kg

Benza 650WP

vàng lá chín sớm/lúa

Công ty CP KT Dohaledusa3808

Sulfur

Kumulus

80WG


sẹo/ cây có múi, phấn trắng/ xoài, nhện gié/ lúa, nhện đỏ/ cà phê, phấn trắng/ cao su

BASF Vietnam Co., Ltd.


Fulac

80WG, 80WP, 500SC80WG: Nhện gié/lúa

80WP: nhện đỏ/cam

500SC: phấn trắng/cao su

Công ty TNHH Hoá chất và TM Trần Vũ


Lipman

80WG


Phấn trắng/xoài

Công ty CP Nông dược HAI

Microthiol Special 80WP, 80WG

80WP: phấn trắng/ rau, đốm lá/ ngô 80WG: phấn trắng/ nho, chôm chôm; nhện/ cam

Công ty TNHH UPL Việt Nam

OK - Sulfolac 80WG, 80WP, 85SC

80WG: phấn trắng/ xoài, chôm chôm

80WP: phấn trắng/ nho 85SC: sẹo/ cam, lem lép hạt/ lúa

Công ty TNNH Ngân Anh


Sulfurluxthai

80WG


thán thư/vải

Công ty TNHH BVTV

An Hưng Phát
Sulox

80 WP


phấn trắng/ xoài, cao su; đốm lá/ lạc; nhện gié/ lúa; nhện lông nhung/ vải, nhãn

Công ty CP BVTV

Sài Gòn
3808

Sulfur 100g/kg + Tebuconazole 250g/kg + Tricyclazole 500g/kg

Novitop 850WP

Đạo ôn, lem lép hạt/lúa; thán thư/xoài

Công ty CP Nông Việt3808

Sulfur 2% (2%), (40%), (10%), (55%), (25), (79.5%), (7%), (28%), (200g/l)+ Tricyclazole 20%, (40%), (5%), (50%), (20%), (75%), (0.5%), (75%), (70%), (500g/l)

Vieteam

22SC, 42SC, 45WP, 60WG, 75WP, 77WG, 80WP, 82WP, 98WP, 700SC22SC, 42SC, 60WG, 77WG, 98WP, 700SC: đạo ôn/ lúa

45WP: đạo ôn, vàng lá do nấm/ lúa

75WP: đạo ôn, lem lép hạt/ lúa 80WP: phấn trắng/ hoa hồng; nhện gié, vàng lá/ lúa; phấn trắng/ xoài, cao su

82WP:Vàng lá chín sớm, đạo ôn/lúa

Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung3808

Sulfur 45% (50g/kg), (50g/kg) + Tricyclazole 5% (250g/kg), (700g/kg)

Bibim

50WP, 300WP, 750WP50WP: đạo ôn/ lúa, đốm lá/ lạc

300WP, 750WP: đạo ôn/ lúa

Công ty CP SX - TM - DV

Ngọc Tùng

3808

Sulfur 350g/kg (250g/kg) + Tricyclazole 150g/kg (500 g/kg)

StarBem Super

500WP, 750WPđạo ôn/ lúa

Công ty CP Quốc tế

Hòa Bình
3808

Sulfur 450g/l (655g/kg), (800g/kg) +

Tricyclazole 200g/l (200g/kg), (0.8g/kg)Bimsuper

650SC, 800.8WP, 855WP800.8WP: vàng lá/ lúa

650SC, 855WP: đạo ôn/ lúa


Công ty TNHH

An Nông
3808

Sulfur 35% + Tricyclazole 50%

Labem 85WP

Đạo ôn/lúa

Công ty TNHH MTV BVTV Long An3808

Sulfur 350g/kg + Tricyclazole 225g/kg

Lionsul 575WP

Đạo ôn/lúa

Công ty TNHH Hóa Nông

Lúa Vàng
3808

Sulfur 40 % + Zineb 40%

Vizines

80 WP


mốc sương/ khoai tây

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam3808

Tebuconazole (min 95 %)

Anthomil

250EW


Lem lép hạt/ lúa

Công ty TNHH TM

Anh ThơFolicur 250 EW, 250WG, 430SC

250EW: đốm lá/ lạc, xoài; khô vằn, lem lép hạt, vàng lá do nấm, đạo ôn/ lúa; thán thư/ điều; chết chậm/ cam, hồ tiêu 250WG: khô vằn, đạo ôn, lem lép hạt, vàng lá do nấm/ lúa 430SC: khô vằn, lem lép hạt, vàng lá do nấm/ lúa; xử lý hạt giống trừ bệnh lúa von/ lúa

Bayer Vietnam Ltd (BVL)

Forlita

250 EW, 430SC250EW: khô vằn, lem lép hạt/ lúa; chết cây con, đốm lá/ lạc; đốm vòng/ cà chua; đậu tương; loét, sẹo/ cam

430SC: khô vằn, lem lép hạt/ lúa; loét/ cam; xử lý hạt giống trừ bệnh lúa von/ lúa, đốm lá/ đậu tương

Công ty TNHH

Phú NôngFortil

25 SC


khô vằn, đạo ôn, lem lép hạt/ lúa

Công ty TNHH – TM

Thái Nông
Fozeni 250EW

lem lép hạt/ lúa

Công ty CP Nicotex


Huibomb

25EW


Khô vằn/lúa

Huikwang Corporation


Jiacure

25EC


lem lép hạt/ lúa

Công ty CP

Jia Non Biotech (VN)
Milazole

250 EW


khô vằn/ lúa

Công ty TNHH Adama Việt Nam

Poly annong 250EW, 250SC, 250EC, 450SC

250EW, 250EC: lem lép hạt/ lúa

250SC: Xử lý hạt giống trừ bệnh lúa von/ lúa, lem lép hạt/ lúa

450SC: Xử lý hạt giống trừ bệnh lúa von/ lúa; khô vằn, vàng lá, đạo ôn, lem lép hạt/ lúa

Công ty TNHH

An NôngPoticua 250EW

lem lép hạt/ lúa

Công ty TNHH TM

Thái Phong
Provil

30EW, 450SC30EW: lem lép hạt, đạo ôn/ lúa

450SC: lem lép hạt/ lúa; chết chậm/ hồ tiêu

Công ty TNHH – TM

Tân Thành
Sieu tin

250 EC, 300EClem lép hạt/ lúa

Công ty TNHH MTV BVTV Thạnh Hưng


T.B.Zol

250EW


lem lép hạt/ lúa

Công ty CP Thanh Điền


Tebuzol

250 SC


lem lép hạt/ lúa

Công ty CP Đồng Xanh


Thianzole

12.5EW, 250SC12.5EW: lem lép hạt/ lúa

250SC: thán thư/xoài

Công ty TNHH Hóa sinh

Á ChâuTien

250 EW


khô vằn, lem lép hạt/ lúa

Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA


T-zole super

250EW, 250SC, 450SC250EW: vàng lá do nấm/ lúa

250SC: lem lép hạt/lúa

450SC: Xử lý hạt giống trừ bệnh lúa von/lúa

Công ty TNHH MTV Gold Ocean


Vitebu

250SC


lem lép hạt/ lúa, thán thư/ xoài

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam3808

Tebuconazole 445g/l (705g/kg), (260g/kg) + Propineb 10g/l (10g/kg), (500g/kg)

Natisuper

455SC, 715WP, 760WPlem lép hạt/lúa

Công ty TNHH thuốc BVTV LD Nhật Mỹ3808

Tebuconazole 125g/l (130g/l) + Tricyclazole 400g/l (450 g/l)

Dolalya

525SC, 580ECĐạo ôn/lúa

Công ty TNHH MTV BVTV Long An3808

Tebuconazole 250g/l + Tricyclazole 275g/l

Gold dog 525SC

Vàng lá do nấm/lúa

Công ty CP SX TM DV

Ngọc Tùng

3808

Tebuconazole 250g/kg + Tricyclazole 500g/kg

Map Unique

750WP


Đạo ôn, lem lép hạt, khô vằn/lúa; đốm lá/lạc, thán thư, rỉ sắt/cà phê, xử lý hạt giống trừ lúa von/lúa

Map Pacific PTE Ltd3808

Tebuconazole 250g/kg + Tricyclazole 550g/kg

Novigold

800WP


đạo ôn, lem lép hạt, khô vằn/lúa

Công ty CP

Nông Việt

3808

Tebuconazole 500g/kg + Tricyclazole 200g/kg

Tivaho 700WP

lem lép hạt/lúa

Công ty TNHH TM

Thái Phong

3808

Tebuconazole 250g/kg (500g/kg) + 200 g/kg (250 g/kg) Tricyclazole + Thiophanate Methyl 50g/kg (30g/kg)

Vatinew

500WP, 780WG500WP:lúa von/ lúa (xử lý hạt giống), đạo ôn/ lúa

780WG: Lem lép hạt, vàng lá/ lúa; thán thư/ vải

Công ty TNHH An Nông3808

Tebuconazole 400g/kg + Thiophanate methyl 100g/kg + 250g/kg Trifloxystrobin

Niyoko 750WG

Vàng lá chín sớm/lúa

Công ty TNHH Hóa sinh

Á Châu
3808

Tebuconazole 500g/kg + Trifloxystrobin 250g/kg

Nativo

750WG


lem lép hạt, khô vằn, đạo ôn, vàng lá do nấm/ lúa; rỉ sắt/ cà phê, lạc, đậu tương; thán thư/ cà chua, hoa hồng, chè, ớt, nho, xoài, điều, thanh long; đốm lá/ bắp cải, hoa cúc, hồ tiêu, dưa hấu; phấn trắng/ hoa hồng; loét/ cam; thán thư, phấn trắng/dâu tây; thán thư/ca cao; đốm đen quả/ vải; bệnh sọc đen/ ca cao; đốm vòng/ khoai tây, đốm đen quả/nhãn

Bayer Vietnam Ltd (BVL)3808

Tecloftalam

(min 96%)Shirahagen

10WP


bạc lá/ lúa

Sumitomo Corporation Vietnam LLC.


Vikhuan 15WP

bạc lá/lúa

Công ty TNHH TMSX GNC3808

Tetraconazole

Domark

40 ME


rỉ sắt/ cà phê

Isagro S.p.A Centro Uffici S. Siro, Italy3808

Tetramycin

Mikcide

1.5SL


bạc lá, đạo ôn, khô vằn, lem lép hạt/ lúa; thối nhũn, thối đen gân lá/ bắp cải; chết xanh/ dưa hấu; héo rũ/ thuốc lá, cà phê, cà chua; loét/ cam; thối thân/ nho; phấn trắng/ hoa hồng; vàng rụng lá/cao su

Công ty TNHH Được Mùa3808

Thifluzamide (min 96 %)

Pulsor

23 DC


khô vằn/ lúa

Công ty TNHH Nissei Corporation Việt Nam3808

Thiodiazole copper

(min 95%)Longbay

20SC


sẹo/ cam, bạc lá/ lúa, thối nhũn/ bắp cải, xì mủ/sầu riêng; xì mủ, nấm hồng, vàng rụng lá/cao su

Công ty TNHH

Trường Thịnh

3808

Thiodiazole zinc

(min 95%)Lk-one 50SC

Bạc lá/lúa

Công ty TNHH Hoá sinh

Á Châu
3808

Thiophanate-Methyl (min 93 %)

Agrotop

70 WP, 400SC70WP: mốc xám/ cà chua, thối gốc/ khoai tây, khô vằn/ lúa

400SC: vàng lá/ lúa

Công ty TNHH

Alfa (Saigon)Binhsin

70 WP


khô vằn, đạo ôn, lem lép hạt/ lúa; đốm lá/ dưa hấu, lạc; sương mai/ cà chua, khoai tây; thán thư/ nho

Bailing International Co., Ltd


Cantop - M 72WP

phấn trắng/ dưa, thối quả/ cà chua

Công ty CP TST Cần Thơ

Coping M

70 WP


lem lép hạt/ lúa

Công ty TNHH TM – DV Thanh Sơn Hóa Nông


Danatan

70WP


héo rũ/ dưa hấu

Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA


Emxinh M 700WP

khô vằn/ lúa

Công ty CP SX - TM - DV

Ngọc Tùng
Fusin - M

70 WP


đạo ôn/ lúa, mốc xám/ dưa hấu

Forward International Ltd


Jiatop

70WP


vàng lá do nấm/ lúa

Công ty CP

Jia Non Biotech (VN)Kuang Hwa Opsin 70 WP

đốm đen/ chuối, đốm trắng/ thuốc lá

Bion Tech Inc.


T.sin 70 WP

mốc sương/ cà chua, sương mai/ dưa hấu

Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

TS - M annong 70 WP, 430SC

70WP: vàng lá, lem lép hạt/ lúa; phấn trắng/ nho; thán thư/ dưa hấu 430SC: vàng lá, lem lép hạt/ lúa

Công ty TNHH

An Nông


Thio - M 70 WP, 500 FL

70WP: khô vằn/ lúa, héo rũ/ dưa 500FL: lem lép hạt/ lúa; thán thư/ vải, xoài, hồ tiêu, ớt, cam; xì mủ/ dưa hấu

Công ty CP BVTV

Sài GònTipo - M

70 WP


thán thư/ điều, đốm lá/ dưa hấu

Công ty TNHH - TM

Thái Phong
Tomet 70 WP

thán thư/ lạc, phấn trắng/ xoài

Công ty CP Bốn Đúng


Top 50 SC, 70 WP

mốc xám/ rau, cà chua

Công ty CP Nông dược HAI


Topan

70 WP


đốm lá/ dưa hấu, lạc, dưa chuột; thối quả/ nhãn; vàng lá/ lúa; phấn trắng/ nho

Công ty CP BVTV

An GiangToplaz 70 WP

phấn trắng/ rau, thán thư/ cây có múi, đạo ôn/ lúa

Behn Meyer Agcare LLP


Top - Plus M

70 WP


đạo ôn/ lúa, thán thư/ xoài

Imaspro Resources Sdn Bhd


Topnix 70 WP

sẹo/ cây có múi, bệnh lụi/ lạc

Công ty CP Nicotex


Topsimyl

70 WP


đạo ôn/ lúa, đốm lá/ dưa hấu

Công ty CP Vật tư NN

Tiền GiangTopsin M

50SC, 70 WP

50SC: Khô vằn/lúa

70WP: vàng lá, đạo ôn, khô vằn/ lúa; bệnh héo, đổ ngã cây con, sì gôm/ dưa hấu; bệnh ghẻ/ cam; đen thân/ thuốc lá; rỉ sắt đậu tương; đổ ngã cây con, mốc xám, đốm lá/ lạc; phấn trắng/ nho

Sumitomo Corporation Vietnam LLC.


Topulas

70WP


phấn trắng/ dưa chuột

Công ty TNHH Nam Bắc


Vithi - M

70 WP


phấn trắng/ rau, thán thư/ dưa hấu

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam3808

Thiophanate Methyl 36% + Tricyclazole 14%

Pysaigon

50 WP


đạo ôn, vàng lá chín sớm, lem lép hạt, khô vằn/lúa

Công ty CP BVTV

Sài Gòn
3808

Thiophanate Methyl 25% + Tricyclazole 50%

Winmy 75WP

Vàng lá, đạo ôn/lúa

Công ty TNHH – TM

Thái Phong

3808

Thiophanate Methyl 37.5 % + Tricyclazole 37.5%

Travil 75WP

Đạo ôn, vàng lá/lúa


Công ty TNHH – TM

Tân Thành

3808

Thiophanate - Methyl 35% + Tricyclazole 37.5%

Gomi

72.5WP


đạo ôn/ lúa

Công ty CP Nông nghiệp HP


Trust 72.5WP

Đạo ôn, vàng lá/lúa; đốm lá, xì gôm/dưa hấu; thán thư/xoài

Công ty TNHH Phú Nông


Vista

72.5 WP


đạo ôn, vàng lá do nấm/ lúa

Sumitomo Corporation Vietnam LLC.3808

Thiophanate methyl 350g/kg + Tricyclazole 400g/kg

Disco 750WP

Đạo ôn/ lúa, phấn trắng/hoa hồng

Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông3808

Thiophanate Methyl 30g/kg + Tricyclazole 720g/kg

Bemeuro super

750WP


đạo ôn/ lúa

Công ty CP Nông dược

Việt Nam
3808

Thiophanate methyl 350g/kg + Tricyclazole 450g/kg

Jia-trimethyl

800WP


đạo ôn/ lúa

Công ty CP

Jia Non Biotech (VN)

3808

Thiophanate methyl 300g/kg + Tricyclazole 500g/kg

Bulky 800WP

Đạo ôn/lúa

Công ty CP CN Hóa chất

Nhật Bản Kasuta

3808

Thiophanate Methyl 400g/kg + Tricyclazole 400g/kg

Tritop 800WP

Đạo ôn/ lúa


Công ty TNHH Nông nghiệp Xanh3808

Thiophanate methyl 50g/l (200g/kg), (350g/kg) + Tricyclazole 350g/l (200g/kg), (450g/kg)

Sungold

400SC, 400WP, 800WP400SC: Lem lép hạt, đạo ôn/lúa

400WP, 800WP: Đạo ôn/lúa

Công ty TNHH

Pháp Thụy Sĩ

3808

Thiram (TMTD)

Pro - Thiram 80 WP, 80 WG

80WP: đốm lá/ phong lan 80WG: thán thư/ xoài, khô vằn/lúa, nứt thân chảy nhựa/dưa hấu, mốc sương/cà chua

Agspec Asia Pte Ltd3808

Triadimefon

Bayleton

250 EC


phấn trắng/ rau họ thập tự, rỉ sắt/ cà phê

Bayer Vietnam Ltd (BVL)


Coben

25 EC


rỉ sắt/ cà phê, phấn trắng/ nhãn

Công ty CP Nông dược HAI


Encoleton

25 WP


mốc xám/ cà chua, thối gốc/ khoai tây, rỉ sắt/ cà phê

Công ty TNHH

Alfa (Saigon)
Jialeton

25WP


thối cuống quả/ nho

Công ty CP

Jia Non Biotech (VN)
Sameton

25 WP


phấn trắng/ hoa, nho

Công ty CP BVTV Sài Gòn3808

Triadimenol

Bayfidan

250 EC


rỉ sắt/ cà phê; phấn trắng/ nho, chôm chôm; sẹo/ cam

Bayer Vietnam Ltd (BVL)


Samet

15 WP, 25WP15WP:phấn trắng/ nho, rỉ sắt/ cà phê

25WP: phấn trắng/ cao su

Công ty CP BVTV Sài Gòn3808

: Lists -> appsp01 lawdocumentlist -> Attachments -> 1044
Attachments -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
Attachments -> CHÍnh phủ DỰ thảo họp ngàY 10 2015
Attachments -> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông
Attachments -> BỘ NÔng nghiệP
Attachments -> Danh mụC ĐỐi tưỢng kiểm dịch thực vật của nưỚc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TÓm tắt báo cáO ĐÁnh giá RỦi ro ngô chịu hạN ĐỐi với sức khoẻ con ngưỜi và VẬt nuôi sự kiện mon 87460
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn dự thảo
1044 -> TÊn hoạt chấT – nguyên liệU (common name)


1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   69


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương