TÊn thưƠng phẩM (trade name)


SC: lem lép hạt/ lúa 450WGtải về 11.03 Mb.
trang46/69
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích11.03 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   69

400SC: lem lép hạt/ lúa

450WG: đạo ôn, bạc lá /lúa

500SC, 780WG, 800WG: Đạo ôn, bạc lá, lem lép hạt/lúa

750WG: bạc lá/ lúa

Công ty TNHH Việt Đức3808

Kasugamycin 5% + Tricyclazole 75%

Binbinmy

80WP


Đạo ôn, bạc lá, lem lép hạt/lúa

Công ty TNHH TM

Thiên Nông

3808

Kasugamycin 15g/kg (150g/kg) + Tricyclazole 700g/kg (700 g/kg)

Stardoba

715WP, 850WP715WP: Vàng lá chín sớm/lúa

850WP: Đạo ôn/lúa

Công ty TNHH Agro Việt
3808

Kasugamycin 12g/l + Tricyclazole 80g/l

Kasai-S 92SC

Đạo ôn/lúa

Sumitomo Corporation Vietnam LLC.3808

Kasugamycin 20g/kg + Tricyclazole 800g/kg

Fujitil 820WP

Đạo ôn/lúa

Công ty CP Hóa Nông

Mỹ Việt Đức

3808

Kasugamycin 0.5% + Tricyclazole 74.5%

Haragold 75WP

đạo ôn/lúa

Công ty TNHH BVTV

Hoàng Anh

3808

Kasugamycin 35g/kg + Tricyclazole 692g/kg + Validamycin 50g/kg

Tilmec 777WP

Đạo ôn/ lúa

Công ty CP Quốc tế

Hòa Bình
3808

Kresoxim-methyl

(min 95%)MAP Rota

50WP


thán thư/ xoài, phấn trắng/nho, giả sương mai/dưa hấu, đốm vòng/cà chua, thán thư/ớt

Map Pacific PTE Ltd


Sosim 300SC

đạo ôn/ lúa

Anhui Huaxing Chemical Industry Co., Ltd.3808

Mancozeb

(min 85%)Aikosen 80WP

Thán thư/xoài

Công ty TNHH World Vision (VN)


An-K-Zeb

80WP


thối quả/ vải

Công ty TNHH BVTV

An Hưng Phát
Annong Manco 80WP, 300SC, 430SC

80WP: sương mai/ khoai tây, thán thư/hoa hồng

300SC: lem lép hạt, vàng lá/ lúa; rỉ sắt/ cà phê

430SC: rỉ sắt/ cà phê

Công ty TNHH

An NôngByphan

800WP


thán thư/ vải

Công ty TNHH TM Bình Phương


Cadilac

75WG, 80 WP75WG:Vàng lá chín sớm/lúa, đốm đen/hoa hồng, rỉ sắt/cà phê, thán thư/vải, mốc sương/ khoai tây

80WP: Mốc sương/khoai tây, rỉ sắt/cà phê, giả sương mai/dưa hấu; lem lép hạt/ lúa, đốm lá/ hoa cây cảnh

Agria S.A, Bulgaria


Đaiman 800WP

Lem lép hạt/lúa

Công ty TNHH Trường Thịnh


Dipomate 80 WP, 430SC

80WP: sương mai/ cà chua, rỉ sắt/ cây cảnh, lem lép hạt/ lúa

430SC: lem lép hạt/ lúa

Công ty CP BVTV

Sài GònDithane

F - 448 43SC;

M - 45 80WP, 600OS


43SC: rỉ sắt/ cà phê, lem lép hạt/ lúa 80WP: mốc sương/ cà chua, khoai tây; lem lép hạt, vàng lá, đạo ôn/lúa; mốc sương/nho, vải; thán thư/cà phê, xoài, điều; rỉ sắt cà phê.

600OS: Nấm hồng, thán thư/cao su; thán thư/điều, xoài, cà phê; rỉ sắt/ cà phê; lem lép hạt, vàng lá chín sớm/lúa

Dow AgroSciences B.V


Dizeb - M 45 80 WP

đốm lá/ lạc, ngô; đạo ôn, khô vằn/ lúa; rỉ sắt/ cà phê, đậu tương; đốm nâu/ thuốc lá; sương mai/ khoai tây; thán thư/ xoài, vải, dưa hấu; thối quả/ nhãn, nho

Bailing International Co., Ltd


Dove

80WP


thán thư/ xoài

Công ty TNHH

ADCForthane 43 SC, 80WP, 330FL

80WP: thán thư/ bắp cải, đạo ôn/ lúa.

43SC, 330FL: đạo ôn/ lúa

Forward International Ltd


Fovathane

80WP


sương mai/ khoai tây, đốm lá/ lạc; vàng rụng lá, nấm hồng/ cao su; đạo ôn/ lúa; rỉ sắt/ cà phê

Công ty TNHH

Việt Thắng
Man

80 WP


thối/ rau, rỉ sắt/ cà phê, vàng lá/ lúa

DNTN TM - DV và Vật tư Nông nghiệp Tiến Nông


Manozeb

80 WP


phấn trắng/ rau, đốm lá/ đậu, chết nhanh/ hồ tiêu, thán thư/ cà phê

Công ty CP Nông dược

HAIManthane M 46 37 SC, 80 WP

37SC: thán thư/ xoài

80WP: sương mai/ cà chua, vàng rụng lá/cao su

Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông


Penncozeb 75WG, 80 WP

75WG: thán thư/ cây ăn quả, đốm lá/ rau 80WP: thán thư/ cây ăn quả, ớt; đốm lá/ rau; rỉ sắt/ cà phê

Công ty TNHH Baconco


Sancozeb

80 WP


thối quả/ cây có múi, phấn trắng/ rau

Forward International Ltd


Thane-M

80 WP


mốc sương/ dưa chuột, đốm lá/ cây có múi

Công ty TNHH TM Trang Nông


Timan

80 WP


thối nhũn/ bắp cải, ghẻ/ cây có múi

Công ty CP Vật tư NN

Tiền Giang
Tipozeb 80 WP

đạo ôn/ lúa, thán thư/ xoài, rỉ sắt/ cà phê, sẹo/quýt

Công ty TNHH – TM Thái Phong


Tungmanzeb 800WP

lem lép hạt/ lúa; đốm lá/ lạc, ngô; rỉ sắt/ lạc, cà phê, ngô; thán thư/ điều, xoài

Công ty CP SX - TM - DV

Ngọc Tùng
Unizebando

800WP


Sương mai/cà chua

Công ty TNHH Sam


Unizeb M - 45 75WG, 80 WP


75WG: đốm vòng/ cà chua

80WP: thán thư/ dưa hấu, xoài; rỉ sắt/ lạc; vàng lá/ lúa; sương mai/ cà chua

Công ty TNHH UPL Việt Nam


Vimancoz

80 WP


đốm lá/ rau, thối gốc, chảy mủ/ sầu riêng; sương mai/ khoai tây

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam


Vosong 800WP

Sương mai/ dưa hấu

Công ty TNHH

Nông Nghiệp Xanh

3808

Mancozeb 48% (64%) + Metalaxyl 10% (8%)

Fortazeb

58WP, 72 WP58WP: mốc sương/ cà chua

72WP: loét sọc mặt cạo/ cao su, mốc sương/ cà chua

Forward International Ltd3808

Mancozeb 600 g/kg (640g/kg) + Metalaxyl 80g/kg (80g/kg)

Rorigold 680WG, 720WP

680WG: Sương mai/vải; thán thư/ cam; lem lép hạt, vàng lá chin sớm/ lúa; đốm vòng, sương mai/ cà chua

720WP: Lem lép hạt, vàng lá chín sớm/ lúa; đốm vòng/ bắp cải

Công ty TNHH

Việt Thắng

3808

Mancozeb 0.24% (64%) + Metalaxyl 0.01% (8 %)

Biorosamil

0.25PA, 72WPLoét sọc mặt cạo/cao su


Công ty TNHH SX - TM

Tô Ba
3808

Mancozeb 64 % + Metalaxyl 8 %

Agrimyl 72WP

Lem lép hạt/Lúa

Công ty CP Sinh học NN

Hai Lúa Vàng
Mancolaxyl

72WP


loét miệng cạo/ cao su; chảy gôm/ cây có múi; lem lép hạt/ lúa; sương mai/ dưa hấu; thối rễ/ hồ tiêu; phấn trắng/ nho

Công ty TNHH UPL Việt Nam


Mexyl MZ

72WP


sương mai/ vải thiều, cà chua; thối nõn/ dứa; xì mủ/ sầu riêng; chết nhanh/ hồ tiêu; loét sọc mặt cạo/ cao su; vàng lá/lúa

Công ty CP BVTV

Sài GònPhesolmanco-M 72WP

Sương mai/cà chua

Công ty TNHH World Vision (VN)


Ricide

72 WP


sương mai/ vải, phấn trắng/ nho, loét sọc mặt cạo/ cao su

Công ty CP BVTV I TW


Ridozeb

72 WP


sương mai/ cà chua

Công ty CP Nông dược

HAIRithonmin

72WP, 72WG72WP: đạo ôn/ lúa, rỉ sắt/ cà phê

72WG: Vàng lá chín sớm/lúa

Công ty TNHH TM SX

Thôn Trang
Romil 72 WP

mốc sương/ cà chua, sương mai/ dưa hấu

Rotam Ltd


T-Promy MZ

72WP


Loét sọc mặt cạo/cao su

Công ty TNHH TM

Thái Phong
Tungsin-M 72WP

loét miệng cạo/ cao su; thán thư/ điều; lem lép hạt, vàng lá/ lúa; chảy gôm/ cam; chết héo/ hồ tiêu; phấn trắng/ chôm chôm, nho; bệnh sẹo/ cây có múi; sương mai/ cà chua, bắp cải

Công ty CP SX - TM - DV

Ngọc Tùng
Vimonyl

72 WP


sương mai/ rau, loét sọc mặt cạo/ cao su, xì mủ/sầu riêng, vàng lá chín sớm/lúa; thán thư/ớt, mốc sương/nho, thối khô cành/thanh long, chết nhanh/ hồ tiêu, sương mai/khoai tây, chết ẻo/lạc

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam3808

Mancozeb 640g/kg (64%) + Metalaxyl 40g/kg (8%)

Rinhmyn

680WP, 720WP680WP: vàng lá/ lúa, sương mai/ khoai tây, thán thư/ dưa hấu

720WP: sương mai/ cà chua, loét miệng cao/ cao su, vàng lá do nấm/ lúa

Công ty TNHH

An Nông
3808

Mancozeb 640 g/kg (640g/kg) + Metalaxyl-M 40g/kg (40g/kg)

Mekomil gold

680WG, 680WP680WG: vàng lá chín sớm/lúa

680WP: đạo ôn/ lúa

Công ty TNHH Thuốc BVTV MeKong3808

Mancozeb 640g/kg + Metalaxyl 80g/kg

Ridoman 720WP

vàng lá chín sớm/lúa

Công ty TNHH Trường Thịnh


Zimvil

720WP


lem lép hạt/ lúa

Công ty CP Khoa học Công nghệ cao American3808

Mancozeb 64% + Metalaxyl-M 4%

Suncolex

68WP


sương mai/ dưa hấu, loét sọc mặt cạo/ cao su, chết nhanh/ hồ tiêu, vàng lá/lúa

Sundat (S) PTe Ltd


Rildzomigol Super 68WG

Vàng lá chín sớm/ lúa

Công ty TNHH TM – DV

Nông Trang

3808

Mancozeb 640 g/kg + Metalaxyl-M 40 g/kg

Copezin 680WP

vàng lá/ lúa, rỉ sắt/cà phê, thán thư/xoài, loét sọc mặt cạo/ cao su

Công ty TNHH – TM

Tân Thành
Lanomyl 680 WP

vàng lá/ lúa

Công ty TNHH MTV BVTV Long An


Ridomil Gold Ò 68WG

vàng lá/ lúa; thán thư/ xoài, điều; sương mai/ dưa hấu, cà chua, vải, ca cao; xì mủ/ cam; loét sọc mặt cạo/ cao su; chết cây con/ thuốc lá, lạc; thối nõn/ dứa; chết nhanh/ hồ tiêu; đốm cành/ thanh long; mốc sương/ nho; đốm lá/ngô

Syngenta Vietnam Ltd3808

Mancozeb 660g/kg + Metalaxyl-M 60g/kg

Rubbercare 720WP

Loét sọc mặt cạo/cao su

Công ty TNHH TM DV SX XNK Đức Thành3808

Mancozeb 680g/kg + Metalaxyl-M 40g/kg

Shikoku 720WG

Vàng lá chín sớm/lúa

Công ty TNHH TM-SX GNC3808

Mancozeb 60% (64%) + Metalaxyl 8% (8%)

Metman bul

68WG, 72WP: Lists -> appsp01 lawdocumentlist -> Attachments -> 1044
Attachments -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
Attachments -> CHÍnh phủ DỰ thảo họp ngàY 10 2015
Attachments -> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông
Attachments -> BỘ NÔng nghiệP
Attachments -> Danh mụC ĐỐi tưỢng kiểm dịch thực vật của nưỚc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TÓm tắt báo cáO ĐÁnh giá RỦi ro ngô chịu hạN ĐỐi với sức khoẻ con ngưỜi và VẬt nuôi sự kiện mon 87460
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn dự thảo
1044 -> TÊn hoạt chấT – nguyên liệU (common name)


1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   69


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương