TÊn thưƠng phẩM (trade name)tải về 11.03 Mb.
trang23/69
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích11.03 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   69

10EC: rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ trĩ/ lúa; rầy xanh, bọ trĩ, bọ xít muỗi/ chè; sâu xanh, sâu khoang/ bông vải, ngô; sâu vẽ bùa; rệp/ vải; bọ xít muỗi/điều

20WP: rầy nâu/ lúa; bọ xít/ vải, nhãn; rầy xanh/ chè; rầy/ xoài; sâu khoang/ bắp cải

30EC: rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa; rầy mềm/ bắp cải; rầy xanh/ chè

Mitsui Chemicals Agro, Inc. .3808

Etofenprox 2% + Phenthoate 48 %

ViCIDI - M 50 EC

bọ xít/ lúa, sâu xanh/ lạc

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam3808

Eucalyptol (min 70%)

Pesta

2SL


nhện đỏ, sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh/ cam; nhện lông nhung/ vải; nhện đỏ/ nhãn; sâu khoang/ lạc; sâu xanh da láng/ thuốc lá; sâu đục quả/ đậu tương; bọ trĩ/ bí xanh, dưa hấu; sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu/ lúa; sâu tơ/ bắp cải

Công ty CP Môi trường

Quốc tế Rainbow

3808

Fenbutatin oxide

(min 95%)Nilmite 550SC

nhện gié/ lúa

Công ty TNHH Hóa nông

Hợp Trí
3808

Fenitrothion

(min 95 %)Factor

50EC


sâu đục thân/ lúa; rệp sáp/ cà phê

Asiatic Agricultural Industries Pte Ltd.


Forwathion

50EC


sâu đục thân/ lúa, rệp/ cà phê

Forward International Ltd


Metyl annong

50EC


sâu cuốn lá/ lúa, rệp sáp/ cà phê

Công ty TNHH

An NôngNysuthion 50EC

Bọ trĩ/ lúa

Công ty TNHH TM & SX Ngọc Yến


Sagothion

50EC


sâu đục thân/ lúa, dòi đục quả/ xoài

Công ty CP BVTV

Sài GònSuco

50EC


bọ xít muỗi/ điều, bọ xít hôi lúa

Công ty CP Nông dược

HAISumithion 50 EC, 100 EC

sâu cuốn lá, bọ trĩ/ lúa

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam


Visumit 5BR, 50EC

5BR: cào cào, sâu trong đất/ lúa 50EC: sâu đục thân/ lúa, rệp/ cây có múi

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam3808

Fenitrothion 45% + Fenoburcarb 30%

Difetigi

75 EC


rầy nâu/ lúa, rệp sáp/ cây có múi

Công ty CP Vật tư NN

Tiền Giang
Subatox

75 EC


sâu cuốn lá/ lúa, rệp sáp/ cà phê

Công ty CP BVTV I TW3808

Fenitrothion 25% (250g/l) + Fenvalerate 5% (50g/l)

Hosithion 30EC

bọ xít hôi/ lúa, sâu ăn tạp/ lạc

Công ty CP Hốc Môn


Sagolex 30 EC

sâu ăn lá/ hoa cây cảnh, sâu khoang/ đậu tương

Công ty CP BVTV Sài Gòn


Sumicombi

30EC


sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu, bọ xít/ lúa; sâu khoang/ đậu tương; sâu đục quả, rệp vảy/ cà phê; sâu vẽ bùa/ cây ăn quả

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam


Sumitigi

30 EC


sâu cuốn lá/ lúa, dòi đục quả/ xoài

Công ty CP Vật tư NN

Tiền Giang
Vifensu

30 EC


sâu vẽ bùa/ cam quýt, rệp/ cây có múi

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam3808

Fenitrothion 450g/l + Fenpropathrin 50g/l

Danitol - S

50 EC


nhện, bọ trĩ/ lúa; sâu đục cành, đục quả, rệp sáp/ cà phê; rệp, sâu xanh, rầy xanh, bọ trĩ/ bông vải; rệp vảy, rệp sáp/ dứa

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam3808

Fenitrothion 200 g/l (g/kg) + Trichlorfon 200 g/l (g/kg)

Ofatox 400EC, 400WP

400EC: bọ xít/ lúa, rệp/ ngô 400WP: sâu gai, bọ xít, bọ trĩ/ lúa; rệp muội/ rau; rệp sáp/ cà phê; bọ xít/ nhãn; rệp bông xơ/ mía; rầy xanh/ chè

Công ty CP BVTV I TW3808

Fenobucarb (BPMC)

(min 96 %)Abasba 50EC

rầy nâu/ lúa

Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát


Anba

50 EC


rầy nâu/ lúa, bọ xít/ hồ tiêu, rầy/ cây có múi, rệp/ đậu tương

Công ty CP SX - TM - DV

Ngọc Tùng
Basasuper 700EC

rệp sáp/ cà phê

Công ty TNHH Hóa sinh

Á ChâuBascide

50 EC


rầy/ lúa, rệp/ thuốc lá

Công ty CP BVTV

Sài GònBassa

50 EC


rầy/ lúa, rệp sáp/ bông vải

Nihon Nohyaku Co., Ltd.


Bassatigi

50 EC


rầy nâu, sâu keo/ lúa

Công ty CP Vật tư NN Tiền Giang


Dibacide

50 EC


rầy nâu/ lúa

Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA


Dosadx 50EC

Rầy nâu/lúa

Công ty CP Đồng Xanh


Excel Basa

50 EC


rầy nâu/ lúa, rầy/ cây có múi

Công ty TNHH OCI Việt Nam


Forcin 50 EC

rầy nâu/ lúa, bọ trĩ/ bông vải

Forward International Ltd


Hoppecin

50 EC


rầy nâu/ lúa, rầy/ cây ăn quả

Công ty CP Nông dược

HAIJetan

50 EC


rầy nâu/ lúa, rệp sáp/ cà phê, rệp muội/ cây có múi

Công ty CP BVTV

An GiangMetasa 500EC

rầy nâu/ lúa

Công ty TNHH – TM

Tân Thành
Nibas

50 EC


rầy nâu, rầy lưng trắng/ lúa, rệp vảy/ cà phê

Công ty CP Nicotex


Pasha

50 EC


rầy nâu/ lúa

Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông


Super Kill

50 EC


rầy nâu/ lúa, rầy/ cây có múi

Công ty TNHH Hóa nông

Lúa VàngTapsa

50 EC


rầy nâu/ lúa, bọ trĩ/ cây có múi

Công ty TNHH - TM

Thái Phong
Triray 50 EC

rầy nâu/ lúa, rầy/ cây có múi

Công ty TNHH Kiên Nam


Vibasa

50 EC


rầy, rầy nâu/ lúa; rệp/ bông vải

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam


Vitagro

50 EC


rầy nâu/ lúa, rầy/ cây có múi

Asiatic Agricultural Industries

Pte Ltd.
3808

Fenobucarb 160g/l + Fipronil 20g/l

Access

180 EC


rầy nâu/ lúa

Bayer Vietnam Ltd (BVL)3808

Fenobucarb 300g/l + Imidacloprid 50g/l

Azora

350EC


rầy nâu/ lúa

Công ty CP Quốc tế

Hòa Bình
3808

Fenobucarb 415g/l + Imidacloprid 35g/l

Javipas

450EC


rầy nâu/ lúa

Công ty CP nông dược

Nhật Việt

3808

Fenobucarb 200g/l (450g/l) + Imidacloprid 50g/l (50g/l)

Lanro

250EC, 500ECRầy nâu/lúa

Công ty CP Nông dược

Agriking
3808

Fenobucarb 150g/l (5g/kg) + Isoprocarb 150g/l (195g/kg)

Anbas

200WP, 300 ECrầy nâu/ lúa

Công ty CP XNK Nông dược

Hoàng Ân
3808

Fenobucarb 150g/l (350g/l), (500g/l) + Isoprocarb 100g/l (150g/l) (150g/l)

Kimbas 250EC, 500EC, 650EC

Rầy nâu/lúa

Công ty CP Nông dược

Agriking
3808

Fenobucarb 20 % + Phenthoate 30 %

Viphensa

50 EC


sâu đục thân, sâu đục bẹ/ lúa

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam3808

Fenobucarb 30% + Phenthoate 45%

Diony

75 EC


rầy nâu/ lúa

Công ty TNHH TM & SX Ngọc Yến3808

Fenobucarb 300g/l + Phenthoate 450g/l

Hopsan 75 EC

rầy nâu/ lúa, ruồi đục quả/ nhãn

Công ty CP Nông dược HAI3808

Fenobucar 305 g/l + Phenthoate 450 g/l

Abasa 755EC

Rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa; mọt đục cành, rệp sáp/cà phê; sâu xanh/lạc; bọ xít muỗi/điều

Công ty CP SX - TM - DV

Ngọc Tùng

3808

Fenobucarb 45 % + Phenthoate 30%

Knockdown

75 EC


rầy nâu/ lúa, sâu xanh/ lạc

Công ty CP Vật tư NN Tiền Giang3808

Fenpropathrin

(min 90 %)Alfapathrin 10 EC

sâu cuốn lá/ lúa, nhện đỏ/ cây có múi

Công ty TNHH

Alfa (SaiGon)Danitol

10 EC


nhện lông nhung/ vải, rệp/ bông vải

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam


Sauso 10EC

nhện đỏ/ cam

Công ty TNHH Bằng Long


Usamite

100EC


nhện đỏ/ cam

Công ty CP Quốc tế

Hòa Bình


Vimite

10 EC


nhện đỏ/ cây có múi, hoa hồng; bọ trĩ, rệp sáp, nhện đỏ/ cà phê

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam3808

Fenpropathrin 160g/l + Hexythiazox 60g/l

Mogaz 220EC

Nhện đỏ/ cam, hoa hồng; nhện gié/ lúa

Sundat (S) PTe Ltd3808

Fenpropathrin 100g/l (5g/l), (5g/l), (5g/l) + Profenofos 40g/l (100g/l), (55g/l), (300g/l) + Pyridaben 10g/l (95g/l), (200g/l), (5g/l)

Calicydan 150EW, 200EC, 260EC, 310EC

: Lists -> appsp01 lawdocumentlist -> Attachments -> 1044
Attachments -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
Attachments -> CHÍnh phủ DỰ thảo họp ngàY 10 2015
Attachments -> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông
Attachments -> BỘ NÔng nghiệP
Attachments -> Danh mụC ĐỐi tưỢng kiểm dịch thực vật của nưỚc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TÓm tắt báo cáO ĐÁnh giá RỦi ro ngô chịu hạN ĐỐi với sức khoẻ con ngưỜi và VẬt nuôi sự kiện mon 87460
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn dự thảo
1044 -> TÊn hoạt chấT – nguyên liệU (common name)


1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   69


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương