TÊn hoạt chấT – nguyên liệU (common name)


GR: sâu đục thân/ lúa 50SCtải về 8.94 Mb.
trang24/63
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích8.94 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   63

0.3GR: sâu đục thân/ lúa 50SC: sâu cuốn lá/ lúa, xử lý hạt giống trừ bọ trĩ, rầy nâu/lúa

800WG: bọ trĩ, sâu đục thân, sâu năn, sâu cuốn lá/ lúa

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam3808.10

Fipronil 100g/l + Azoxystrobin 100g/l + Gibberellic acid 1g/l

Treat 201SC

xử lý hạt giống trừ bọ trĩ/ lúa

Công ty TNHH Hoá sinh

Á Châu
3808.10

Fipronil 75g/l + Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l


Goldmil 375EC

Sâu cuốn lá/ lúa

Công ty CP Quốc tế

Hòa Bình
3808.10

Fipronil 75 g/l +

Hexaconazole 100 g/lGoldfit 175SC

Sâu cuốn lá/ lúa

Công ty CP Quốc tế

Hòa Bình
3808.10

Fipronil 0.3% + Imidacloprid 0.2%

Futim 5GR

sâu đục thân/ lúa

Công ty CP Nông dược HAI3808.10

Fipronil 2.9 g/kg, (3g/kg), (50g/l), (20g/l), (85g/kg), (785g/kg)) + Imidacloprid 0.1g/kg, (2g/kg), (5g/l), (80g/l), (15g/kg), (15g/kg)

Configent

3GR, 5GR, 55SC, 100EC, 100WP, 800WG3GR, 5GR, 55SC, 800WG: sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa

100EC: sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa 100WP: sâu xanh/ đậu tương

Công ty TNHH Kiên Nam3808.10

Fipronil 3g/kg, (29g/l), (59g/l), (130g/kg), (30g/kg), (400g/kg), (30g/kg), (800g/kg) + Imidacloprid 1g/kg, (1g/l), (1g/l), (25g/kg), (250g/kg), (100g/kg), (720g/kg), (30g/kg)

Henri

4GR, 30EC, 60SC, 155WP, 280WP, 500WG, 750WG, 830WG4GR, 30EC, 60SC, 500WG: sâu cuốn lá/ lúa 155WP: sâu phao/ lúa 280WP, 750WG: rầy nâu/ lúa 830WG: sâu đục bẹ/ lúa

Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung3808.10

Fipronil 600 g/kg + Imidacloprid 150g/kg

Sespa gold

750WG


bọ trĩ/ lúa

Công ty TNHH - TM

Nông Phát

3808.10

Fipronil 180g/l (400 g/kg) + Imidacloprid 360g/l (400g/kg)

Sunato

540FS, 800WG540FS: Xử lý hạt giống trừ rầy nâu, bọ trĩ/lúa

800WG: Rệp sáp giả/ca cao, cà phê; rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân/lúa, bọ trĩ/điều; rệp muội/khoai tây

Bayer Vietnam Ltd (BVL)3808.10

Fipronil 250g/kg + Imidacloprid 440g/kg + Lambda-cyhalothrin 60g/kg

Kosau 750WP

Sâu đục bẹ/lúa

Công ty TNHH An Nông3808.10

Fipronil 600g/kg + Imidacloprid 150g/kg + Thiamethoxam 100g/kg

Hummer

850WG


Rầy nâu/ lúa

Công ty TNHH - TM

Nông Phát

3808.10

Fipronil 50 g/l + Indoxacarb 25 g/l

Blugent 75SC

Sâu cuốn lá/ lúa

Công ty CP Vật tư BVTV

Hà Nội
3808.10

Fipronil 300g/kg + Indoxacarb 150g/kg

Map wing

45WP


Sâu cuốn lá nhỏ/lúa

Map Pacific Pte. Ltd3808.10

Fipronil 500g/l + Indoxacarb 150g/l

Seahawk

650SC


Sâu cuốn lá/lúa

Công ty TNHH MTV Thuốc BVTV Long An3808.10

Fipronil 400g/kg + Indoxacarb 150g/kg

Rido 550WP

Sâu cuốn lá/lúa

Công ty TNHH TM DV

Việt Nông

3808.10

Fipronil 500g/kg + Indoxacarb 100g/kg

M79 600WG

Sâu cuốn lá/lúa

Công ty TNHH TM DV

Tấn Hưng
3808.10

Fipronil 50g/l (38g/l) (100g/kg) (450g/kg) + Indoxacarb 16.88g/l (130g/l) (100g/kg), (50g/kg)

Bugergold 66.88EW, 168SC, 200WP, 450SG

Sâu cuốn lá/lúa

Công ty CP Thuốc BVTV

Việt Trung

3808.10

Fipronil 50g/l + Indoxacarb 150g/l

Homata 200EC

Sâu cuốn lá/Lúa

Công ty CP Nông nghiệp

Việt Nam
3808.10

Fipronil 10g/l + Indoxacarb 150g/l

Adomate 160SC

Sâu cuốn lá/lúa

Công ty CP XNK Nông dược Hoàng Ân3808.10

Fipronil 30g/l (35g/kg), (160g/l), (100g/l), (10g/l), (200g/kg) + Indoxacarb 50g/l (54.9g/kg), (10g/l), (20g/l), (10g/l), (20g/kg) + Thiamethoxam 15g/l (10g/kg), (10g/l), (50g/l), (200g/l), (50g/kg)

Newebay 95EC, 99.9WG, 180SC, 220SC, 170EW, 270WG

170EW: Rầy lưng trắng/lúa

95EC, 99.9WG, 180SC, 270WG: Sâu cuốn lá/lúa

220SC: rầy nâu/lúa

Công ty CP Thuốc BVTV

Việt Trung

3808.10

Fipronil 35g/l (50g/l), (90g/l) +

Lambda-cyhalothrin 15g/l (25g/l) , (25g/l)Accenta

50EC, 75EC, 115EC50EC, 115EC: sâu đục thân/ lúa

75EC: sâu cuốn lá/ lúa

Công ty CP nông dược

Nhật Việt

3808.10

Fipronil 45g/l (500g/kg), (795g/kg) + Lambda Cyhalothrin 15g/l (200g/kg), (5g/kg)

Goldgent

60EC, 700WG, 800WG60EC: sâu cuốn lá/ lúa

700WG, 800WG: Rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu đục bẹ, bọ trĩ/ lúa

Công ty CP Khoa học Công nghệ Châu Mỹ3808.10

Fipronil 50 g/l +

Lambda-cyhalothrin 25g/lGolgal 75EC

Sâu cuốn lá/ lúa

Công ty CP Quốc tế

Hòa Bình
3808.10

Fipronil 0.8 g/l (10.4g/l), (0.1g/l), (60g/kg), (5g/kg), (260g/kg) + Nitenpyram 100 g/l (390g/l), (499.9g/l), (440g/kg), (550g/kg), (540g/kg)

Newcheck

100.8SL, 400.4SL, 450SL, 500WP, 555WP, 800WP100.8SL, 400.4SL, 500WP, 555WP: rầy nâu/ lúa

100.8SL: Nhện gié/lúa, rầy bông/ xoài

450SL: Nhện gié, rầy nâu/lúa

800WP: Rầy nâu, sâu cuốn lá/lúa; rệp sáp/cà phê, bọ xít/ vải, bọ trĩ/điều

Công ty TNHH An Nông3808.10

Fipronil 260g/kg + Nitenpyram 540g/kg

Meta gold 800WP

Rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa

Công ty TNHH - TM

Tân Thành

3808.10

Fipronil 50 g/kg + Pymetrozine 250g/kg

Pymota 300WG

Rầy nâu/ lúa

Công ty TNHH Hoá chất và TM Trần Vũ3808.10

Fipronil 100g/kg + Pymetrozine 500g/kg

Chesshop 600WG

rầy nâu/lúa

Công ty TNHH SX và KD

Tam NôngJette super 600WG

Rầy nâu/lúa

Công ty TNHH Thuốc BVTV Mekong3808.10

Fipronil 500g/kg + Pymetrozine 200g/kg

M150 700WG

rầy nâu/lúa

Công ty TNHH TM DV

Tấn Hưng
3808.10

Fipronil 85g/kg + Pymetrozine 500g/kg

Chet 585WG

Rầy nâu/lúa

Công ty TNHH Việt Đức3808.10

Fipronil 25g/l + Quinalphos 225g/l

Goltoc

250EC


Sâu cuốn lá/ lúa

Công ty CP Nông dược

Việt Nam
3808.10

Fipronil 20% + Tebufenozide 20%

Tore 40SC

Sâu cuốn lá/lúa

Công ty TNHH - TM

Tân Thành

3808.10

Fipronil 50.5g/l (100g/kg)+ Thiacloprid 250g/l (550g/kg) + Thiamethoxam 100g/l (107g/kg)

Bagenta 400.5SC, 757WP

400.5SC: Sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu/lúa; sâu xanh da láng/đậu xanh, rệp sáp/cà phê

757WP: Sâu cuốn lá, rầy nâu, sâu đục bẹ, sâu đục thân/ lúa; sâu xanh da láng/đậu xanh, rệp sáp/cà phê

Công ty TNHH

An Nông
3808.10

Fipronil 5 g/kg + Thiamethoxam 295g/kg

Onera 300WG

rầy nâu/ lúa

Công ty CP Khoa học Công nghệ Châu Mỹ3808.10

Fipronil 200g/l (100g/kg) + Thiamethoxam 200g/l (100g/kg)

MAP Silo

40SC, 200WP40SC: Xử lý hạt giống trừ bọ trĩ/lúa

200WP: bọ trĩ/ lúa


Map Pacific Pte Ltd3808.10

Fipronil 0.3% + Thiosultap-sodium 11.7%

Fretil super 12GR

Sâu đục thân/lúa

Công ty TNHH TM

Nông Phát

3808.10

Fipronil 15 g/l + Trichlorfon 485 g/l

Cylux 500EC

Sâu cuốn lá/ lúa

Công ty TNHH Hóa Nông

Lúa Vàng
3808.10

Fipronil 4g/kg + Tricyclazole 40g/kg

Latini

44GR


sâu đục thân/ lúa

Công ty TNHH Hóa Nông

Lúa Vàng
3808.10

Fipronil 15 g/l +

Tricyclazole 150g/lBobaedan

165SC


sâu đục thân, sâu cuốn lá, đạo ôn/ lúa

Dongbu Farm Hannong Co., Ltd.3808.10

Fipronil 4 g/kg +

Tricyclazole 50 g/kgBoithu 54GR

Sâu đục thân/ lúa

Công ty TNHH TM

Nông Phát

3808.10

Fipronil 75 g/l + Tricyclazole 500g/l

Golneb 575 SC

Sâu cuốn lá/ lúa

Công ty CP Quốc tế

Hòa Bình
3808.10

Flonicamid

(min 95%)Acpymezin

10WG, 50WG10WG: Rầy nâu nhỏ/lúa

50WG: Rầy nâu/lúa, nhện lông nhung/nhãn

Công ty TNHH Hóa sinh

Á Châu
3808.10

Flonicamid 100g/kg + Nitenpyram 400g/kg

Achetray 500WP

Rầy nâu/lúa

Công ty TNHH Hóa sinh

Á Châu
3808.10

Flonicamid 100g/kg + Nitenpyram 300g/kg + Pymetrozine 300g/kg

Florid 700WP

Rầy nâu/lúa

Công ty TNHH Hóa sinh

Á Châu
3808.10

Flubendiamide

(min 95%)Takumi

20WG, 20SCsâu tơ/ bắp cải, sâu cuốn lá/lúa


Nihon Nohyaku Co., Ltd3808.10

Flufenoxuron (min 98 %)

Cascade

5 EC


sâu xanh da láng/ lạc, đậu tương; nhện đỏ/ cây có múi, chè

BASF Vietnam Co., Ltd.3808.10

Fluazinam

(min 95%)Flame 500SC

Nhện đỏ/ cam

Công ty TNHH Alfa (SaiGon)

Lk-Chacha 300SC

đạo ôn/ lúa

Công ty TNHH Hoá sinh

Á Châu
3808.20

Fluazinam 500g/kg +

Metalaxyl-M 180g/kgFurama 680WP

Vàng lá chín sớm/lúa

Công ty TNHH An Nông3808.10

Gamma-cyhalothrin

(min 98%)Vantex

15CS


sâu đục thân/ lúa, sâu xanh da láng/ lạc, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải

Cheminova A/S, Denmark3808.10

Garlic juice

Bralic - Tỏi Tỏi 1.25SL, 10 SL

1.25SL: bọ phấn/ cà chua

10SL: rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi/ chè; ruồi/ lá cải bó xôi; rệp muội/ hoa cúc, cải thảo; bọ phấn/ cà chua; rệp sáp/ cà phê

Doanh nghiệp Tư nhân TM Tân Quy3808.10

Hexaflumuron (min 95%)

Staras

50EC


sâu xanh/ lạc

Công ty CP Quốc tế

Hòa Bình
3808.10

Hexythiazox

(min 94 %)Lama 50EC

Nhện gié/lúa

Công ty TNHH BMC


Nissorun

5 EC


nhện đỏ/ chè, hoa hồng; nhện gié/ lúa

Nippon Soda Co., Ltd


Nhendo 5EC

Nhện gié/lúa

Công ty TNHH MTV Thuốc BVTV Long An

Tomuki 50EC

nhện gié/ lúa

Công ty CP Nông dược

Việt Nam
3808.10

Hexythiazox 40g/l + Pyridaben 160g/l

Super bomb 200EC

nhện gié/lúa

Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng3808.10

Imidacloprid (min 96 %)

Acmayharay

100WP


rầy nâu/ lúa

Công ty TNHH Hoá sinh

Á ChâuActador 100 WP

rầy nâu/ lúa

Cali – Parimex. Inc.


Admire

050 EC, 200 OD: uploads -> laws
laws -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
laws -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
laws -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
laws -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
laws -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
laws -> 1. Mở rộng đối tượng bắt buộc tham gia bhtn
laws -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
laws -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
laws -> TỈnh lạng sơn số: 89 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
laws -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc


1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   63


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương