TÊn hoạt chấT – nguyên liệU (common name)tải về 8.94 Mb.
trang17/63
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích8.94 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   63

2.5EC: sâu cuốn lá/ lúa; sâu xanh, rệp/ thuốc lá; sâu khoang/ lạc; rệp muội/ cam; sâu đục thân/ngô, rệp muội/lạc, sâu xanh/đậu tương, bọ xít dài/lúa, sâu vẽ bùa/cam, rệp muội/dưa hấu, sâu khoang/nho, sâu ăn lá/điều, mọt đục quả/cà phê

25tab: bọ xít, sâu cuốn lá, bọ trĩ/ lúa; rệp/ rau, cây có múi; sâu khoang/ rau cải, lạc 250WG: sâu cuốn lá, bọ xít, bọ trĩ/ lúa

Bayer Vietnam Ltd (BVL)


Dersi-s

2.5SC, 2.5EC2.5SC: sâu đục quả/ xoài

2.5EC: bọ trĩ, bọ xít muỗi/ điều; sâu cuốn lá/ lúa

Công ty CP

Jia Non Biotech (VN)
Delta

2.5 EC


sâu cuốn lá/ lúa

Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông


Deltaguard

2.5 EC


sâu cuốn lá, bọ trĩ/ lúa; sâu xanh da láng/ lạc; bọ xít muỗi/ điều; bọ xít/ nhãn; sâu đục quả/ cà phê, xoài

Gharda Chemicals Ltd


Discid

25EC


sâu khoang/ lạc, sâu cuốn lá/ lúa

Công ty TNHH

Việt Thắng
Meta

2.5 EC


sâu keo, sâu phao, nhện gié/ lúa; sâu vẽ bùa/ cây có múi; sâu đục quả, rệp/ đậu xanh; sâu khoang/ lạc

Công ty TNHH – TM

Tân Thành
Shieldmate

2.5EC


Sâu cuốn lá/ lúa

Hextar Chemicals Sdn, Bhd


Supercis 2.5EC

Sâu cuốn lá/ lúa

Công ty CP SX - TM - DV

Ngọc Tùng
Toxcis

2.5EC, 2.5SC2.5EC: sâu đục bông/ đậu xanh, bọ xít/ lúa 2.5SC: sâu xanh da láng/ đậu tương, rệp vảy/ cà phê

Công ty TNHH

An NôngVideci

2.5 EC


sâu phao, sâu cuốn lá/ lúa

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam


Wofacis

25 EC


sâu đục thân/ lúa

Công ty CP Quốc tế

Hòa Bình
3808.10

Deltamethrin 1.0% + Fipronil 2.5%

Samourai

35 EC


sâu cuốn lá/ lúa

Bayer Vietnam Ltd (BVL)3808.10

Deltamethrin 25 g/l (200g/kg), (5g/kg) + Fipronil 50g/l (500g/kg), (795g/kg)

Exkalux 75SC, 700WG, 800WG

75SC, 800WG: Sâu cuốn lá/ lúa

700WG: Rầy nâu/lúa

Công ty CP Vật tư NN Hoàng Nông3808.10

Deltamethrin 10g/l +

Indoxacarb 150g/lEbato 160SC

Sâu cuốn lá/ lúa

Công ty CP

ENASA Việt Nam

3808.10

Deltamethrin 100g/l + Thiacloprid 147g/l

Fuze 24.7SC

Rệp muội/cà phê, đậu tương; sâu cuốn lá, bọ trĩ, bọ xít hôi, rầy nâu/ lúa

Công ty TNHH Phú Nông3808.10

Diafenthiuron

(min 97 %)Detect

50WP


nhện đỏ/ cam

Công ty CP

NicotexFier 500SC

Nhện đỏ/cam

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Ngọc Lâm


Kyodo

25SC, 50WP25SC: Nhện đỏ/cam, nhện gié/lúa

50WP: Sâu tơ/bắp cải

Công ty TNHH BMCPegasus

500 SCsâu tơ, sâu xanh, sâu ăn lá/ súp lơ, bắp cải; sâu xanh, sâu ăn lá/ cà chua, dưa chuột; sâu đục quả, sâu ăn lá/ bông vải; bọ phấn, rệp, nhện/ cây cảnh; nhện lông nhung/ vải, nhãn

VPĐD Công ty Syngenta Asia Pacific Pte Ltd tại Đồng Nai


Pesieu

500SC


sâu xanh da láng/ lạc; sâu tơ, sâu xanh/ bắp cải

Công ty TNHH

Việt Thắng
Sun-fen

500SC


sâu tơ/ bắp cải

Sundat (S) PTe Ltd3808.10

Diafenthiuron 500g/kg + Indoxacarb 50g/kg

Vangiakhen 550SC

Sâu tơ/cải bắp

Công ty TNHH - TM

Thái Phong

3808.10

Diazinon

(min 95 %)Agrozinon

60 EC


sâu đục thân/ lúa, rệp/ cây có múi

Công ty TNHH

Alfa (Saigon)
Azinon

50 EC


sâu đục thân, bọ trĩ/ lúa

Công ty TNHH - TM

Nông Phát
Basitox

5GR, 40EC5GR: sâu đục thân, sâu năn/lúa

40EC: bọ xít/ lúa, sâu đục quả/ điều

Công ty CP BVTV I TW


Basutigi 10GR, 40EC, 50EC

10GR, 50EC: sâu đục thân/ lúa, sâu đục quả/ lạc 40EC: sâu đục thân/ lúa

Công ty CP Vật tư NN

Tiền Giang
Binhnon 40 EC

bọ xít, sâu đục thân/ lúa; bọ xít/ nhãn

Bailing International Co., Ltd


Cazinon 10 GR, 50EC

10GR: sâu đục thân/ lúa, tuyến trùng/ ngô, ve sầu/ cà phê

50EC: sâu đục thân/ lúa, bọ xít/ mía

Công ty CP TST

Cần ThơDanasu

10 GR, 40EC, 50EC10GR: sâu đục thân/ ngô, rệp sáp/ cà phê, tuyến trùng/ hồ tiêu

40EC: sâu ăn lá/ ngô, sâu đục thân/ lúa

50EC: sâu đục quả/ đậu tương, mọt đục quả/ cà phê

Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA


Diaphos 10GR, 50EC

10GR: sâu đục thân/ lúa, ca cao; rệp gốc/ cà phê; bọ cánh cứng/ dừa 50EC: sâu đục thân/ ngô; sâu đục quả, mọt đục cành/ cà phê

Công ty CP BVTV

Sài GònDiazan 10GR, 40EC, 50EC, 60 EC

10GR: sâu đục thân/ lúa, ngô, điều; rệp sáp rễ/ cà phê 40EC: sâu cuốn lá, bọ trĩ/ lúa; bọ trĩ, sâu đục thân/ điều

50EC: sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa, ngô; dòi đục thân/ đậu tương; sâu đục thân/ cà phê, sâu đục thân/ điều 60EC: sâu đục thân/ lúa; dòi đục thân/ đậu tương

Công ty CP BVTV

An GiangDiazol 10GR, 50EW, 60 EC

10GR: sâu đục thân/ lúa, cà phê 50EW: sâu cuốn lá, sâu đục thân, nhện gié/ lúa; mọt đục cành/cà phê

60EC: rệp sáp/ dứa, sâu đục thân/ ngô, sâu xanh/ lạc

Công ty TNHH CN Makhteshim Agan Việt Nam


Kayazinon 40 EC

sâu cuốn lá/ lúa, rệp/ mía

Nippon Kayaku Co., Ltd


Phantom

60 EC


sâu đục quả/ đậu tương; sâu vẽ bùa/ cây có múi; sâu đục thân, sâu đục bẹ/ lúa

Asiatic Agricultural Industries

Pte Ltd.Subaru 10GR, 40 EC

10GR: sâu đục thân/ lúa, sâu đục quả/ đậu tương 40EC: sâu đục thân/ lúa

Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông


Tizonon

50 EC


sâu đục thân/ lúa, bọ xít/ nhãn

Công ty TNHH – TM

Thái Phong
Vibasu 5GR, 10GR, 10BR, 40EC, 50EC

5GR: sâu đục thân/ lúa 10GR: sâu đục thân/ lúa, ngô 10BR: sâu xám/ ngô 40EC: sâu đục thân/ lúa; rệp sáp, sâu vẽ bùa/ cây có múi 50EC: bọ xít, sâu đục thân/ lúa; rệp/ cây có múi

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam3808.10

Diazinon 6% (30%) + Fenobucarb 4 % (20%)

Vibaba

10GR, 50EC10GR: sâu đục thân/ lúa, sâu/ trong đất/ cây có múi 50EC: sâu đục thân/ lúa; sâu đục quả/ đậu tương; rệp sáp/ mãng cầu, cây có múi

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam3808.10

Diflubenzuron 200g/kg (430 g/kg) (min 97%) + Nitenpyram 500g/kg (350g/kg)

Goodcheck

700WP, 780WP700WP: Rầy nâu/lúa

780WP: bọ xít/ vải, rầy nâu, sâu cuốn lá, nhện gié, bọ trĩ/lúa, sâu tơ/bắp cải

Công ty TNHH An Nông3808.10

Diflubenzuron 100g/kg + Nitenpyram 300g/kg + Pymetrozine 300g/kg.

Sieucheck

700WP


Rầy nâu/lúa

Công ty TNHH An Nông3808.10

Diflubenzuron 150g/kg + Nitenpyram 450g/kg + Tetramethrin (min 92%) 150g/kg

Superram 750WP

rầy nâu/lúa

Công ty TNHH An Nông3808.10

Diflubenzuron 125 g/kg + Pymetrozine 500 g/kg

TT-gep 625WG

Rầy nâu/ lúa

Công ty TNHH TM Tân Thành3808.10

Dimethoate

(min 95 %)Arriphos

40 EC


bọ xít/ lúa; sâu khoang/ lạc; sâu đục thân/ ngô; rệp sáp/ nhãn, sầu riêng; bọ trĩ/ bông vải

Công ty TNHH – TM

Thái Nông
Bai 58

40 EC


bọ xít hôi/ lúa, sâu đục quả/ cà phê

Công ty CP Công nghệ cao

Hà NộiBi - 58 40 EC

rệp sáp/ cây có múi, rệp sáp/ cà phê

BASF Vietnam Co., Ltd.

Bian

40EC, 50EC40EC: bọ xít/ lúa, rệp/ cà phê, sâu đục ngọn/điều 50EC: bọ xít/ lúa, rệp/ cà phê

Công ty CP BVTV

An Giang


Binh - 58

40 EC


bọ trĩ, bọ xít, rầy xanh/ lúa; rệp/ đậu xanh, thuốc lá; rệp sáp/ cà phê, hồng xiêm, na; rệp sáp, sâu vẽ bùa, nhện đỏ/ cây có múi; rệp bông xơ/ mía

Bailing International Co., Ltd


Bini 58 40 EC

rệp/ mía, cà phê; nhện đỏ/ cây có múi

Công ty CP Nicotex


Bitox

40 EC, 50 ECbọ xít/ lúa, rệp sáp/ xoài

Công ty CP BVTV I TW


By 90 40 EC

bọ xít/ lúa

Công ty TNHH ADC


Cova 40EC

rệp sáp/ cà phê

Hextar Chemicals Sdn. Bhd.


Dibathoate 40 EC, 50 EC

rầy/ lúa, nhện/ cà phê, dòi đục lá/ đậu tương, bọ xít/ vải

Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA


Dimecide

40 EC


bọ xít/ lúa, rệp/ xoài

Agrimatco Vietnam Co., Ltd.


Dimenat

20EC, 40 EC20EC: rệp sáp/ cà phê 40EC: rệp/ cà phê, rệp/ dâu nuôi tằm, bọ xít/ lúa

Công ty CP BVTV

Sài GònDithoate

40 EC


rệp sáp/ cà phê, rầy/ xoài

Công ty TNHH - TM

Nông Phát
Fezmet

40 EC


rệp/ dưa hấu, sâu ăn lá/ hoa cảnh

Zuellig (T) Pte Ltd


Forgon

40EC, 50EC40EC: sâu cuốn lá/ lúa, rệp/ cây có múi 50EC: sâu cuốn lá/ lúa, nhện đỏ/ cây có múi

Forward International Ltd


Nugor

10GR, 40 EC10GR: Rệp sáp giả/Rễ cà phê, Rễ cam, rễ hồ tiêu; Sâu đục thân/ ngô, lúa; Bọ hung/Mía; Bọ hà/Khoai lang

40EC: sâu ăn lá/ lạc; sâu đục thân/ điều; bọ xít, sâu cuốn lá, bọ trĩ, sâu đục thân, sâu đục bẹ/ lúa; nhện đỏ/ cây có múi; rệp sáp/ cà phê

Công ty CP SX - TM - DV

Ngọc Tùng
Pyxoate

44 EC


rầy/ ngô, rệp/ cây có múi

Forward International Ltd


Thần châu 58

40EC


Rệp sáp/ cà phê

Công ty TNHH MTV TM

Hoàng Kim Bảo
Tigithion 40EC, 50 EC

: uploads -> laws
laws -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
laws -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
laws -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
laws -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
laws -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
laws -> 1. Mở rộng đối tượng bắt buộc tham gia bhtn
laws -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
laws -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
laws -> TỈnh lạng sơn số: 89 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
laws -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   63


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương