TÊn hoạt chấT – nguyên liệU (common name)


EC: cỏ/ lạc, đậu tương 240ECtải về 9.36 Mb.
trang55/67
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích9.36 Mb.
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   67

12EC: cỏ/ lạc, đậu tương 240EC: cỏ/ lạc, đậu tương, sắn, vừng

Arysta LifeScience Vietnam

Co., LtdXeletsupe

24 EC


cỏ/ lạc

Công ty TNHH - TM

ACPWisdom

12EC


cỏ/ dưa hấu, lạc, đậu tương, cỏ/sắn

Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA3808

Clomazone

(min 88 %)Command

36 ME, 48EC36ME: cỏ/ lúa

48EC: cỏ/ lúa gieo thẳng

FMC Agricultural Products Interational AG


Akina

48EC


cỏ/ lúa gieo thẳng

Asiagro Pacific Ltd3808

Clopyralid (min 95%)

TĐK_clopy

350SL


Cỏ/ngô

Công ty TNHH MTV Lucky3808

Cyclosulfamuron (min 98 %)

Invest

10WP


cỏ/ lúa

BASF Vietnam Co., Ltd.3808

Cyhalofop-butyl (min 97 %)

Anlicher 10EC

Cỏ/lúa gieo thẳng

Công ty CP XNK Nông dược Hoàng Ân


Anstrong 10 EC

Cỏ/lúa gieo thẳng

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời


Bangbang

10EC


Cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH Nam Bộ


Bonzer

10EC, 200EC, 300ECCỏ/lúa gieo thẳng

Công ty TNHH Thuốc BVTV MeKong


Clincher 10 EC, 200 EC

cỏ/ lúa gieo thẳng

Dow AgroSciences B.V


Cybu 300EC

Cỏ/lúa gieo thẳng

Công ty TNHH Việt Hoá Nông


Cyhany

250EC


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH TM-SX

Ngọc YếnElano 20EC

Cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty CP Đầu tư Hợp Trí


Farra

100EW


Cỏ/ lúa gieo thẳng

Eastchem Co., Ltd


Figo

100EC


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty CP Nông nghiệp HP


Incher

100EC


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH TM Nông Phát


Koler

10EC


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH ADC


Liana 100EC

Cỏ/lúa gieo thẳng

Công ty TNHH Minh Long


Linchor

100EC


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH Phú Nông


Linhtrơ

100EC, 200EWcỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH

An NôngNixcher

100ME, 200ECCỏ/lúa gieo thẳng

Công ty CP Nicotex


Slincesusamy

100EC, 200ECCỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH TM SX

Thôn Trang
Tacher 250EC

Cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty CP SX - TM - DV

Ngọc Tùng
Topcyha 110EC

cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty CP Thuốc BVTV

Việt Trung
Topco

200EC, 300ECCỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH – TM

Tân Thành

3808

Cyhalofop butyl 10g/l + Ethoxysulfuron 15g/l

Motin.tsc 25EC

Cỏ/lúa gieo thẳng

Công ty CP Vật tư KTNN Cần Thơ3808

Cyhalofop butyl 315g/kg + Ethoxysulfuron 30g/kg

Super soil 345WP

cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH TM DV

Tấn Hưng
3808

Cyhalofop Butyl 50g/l + Ethoxysulfuron 20g/l

Supershot

70 OD


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH Hóa Nông

Lúa Vàng
3808

Cyhalofop butyl 80g/l + Ethoxysulfuron 20g/l

Newtopshopusa

100OD


Cỏ/lúa gieo thẳng

Công ty TNHH TM SX

Thôn Trang

3808

Cyhalofop butyl 100g/l + Penoxsulam 10g/l

Topvip 110 OD

Cỏ/lúa gieo thẳng

Công ty TNHH Vipes

Việt Nam
3808

Cyhalofop-butyl 100g/l + Ethoxysulfuron 15g/l

Linchor’s

115EC


Cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH Phú Nông3808

Cyhalofop-butyl 100g/l (300g/l) + 15g/l (30g/l)Ethoxysulfuron

Coach

115EC, 330ECcỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH

ADC
3808

Cyhalofop-butyl 100g/l, (330g/l), (330g/kg) + 15g/l (3g/l), (3g/kg) Ethoxysulfuron

Mortif

115EC, 333OD, 333WGCỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH Hoá sinh

Á Châu
3808

Cyhalofop-butyl 300g/l + Ethoxysulfuron 30g/l

Laroot 330WG

cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH MTV BVTV

Long AnPush 330EC

cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH – TM

Tân Thành

3808

Cyhalofop Butyl 100g/l (170g/kg) + Ethoxysulfuron 10g/l (30g/kg) + Pyrazosulfuron Ethyl 50g/l (100g/kg) + Quinclorac 190g/l (500g/kg)

Sieuco

350SC, 800WPcỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH

An Nông
3808

Cyhalofop butyl 90g/l + Ethoxysulfuron 20g/l + Quinclorac 190 g/l

SupertopJapane 300OD

Cỏ/lúa gieo thẳng

Công ty TNHH TM SX

Thôn Trang

3808

Cyhalofop-butyl 100g/l (50g/l) + 5g/l (5g/l) Ethoxysulfuron + 50g/l (120g/l) Quinclorac

Topone

155SE, 175SEcỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH TM SX Khánh Phong3808

Cyhalofop butyl 100g/l + Ethoxysulfuron 5 g/l + Quinclorac 55 g/l

Fasta 160SE

Cỏ/lúa gieo thẳng

Công ty TNHH TM DV

Tấn Hưng
3808

Cyhalofop-butyl 50g/l + Penoxsulam 10g/l

Andoshop 60 OD

Cỏ/lúa gieo thẳng

Công ty CP XNK Nông dược

Hoàng ÂnAnstrong plus 60 OD

Cỏ/lúa gieo thẳng

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời


Calita 60 OD

Cỏ/lúa gieo thẳng

Công ty TNHH - TM

Tân Thành
Cleanshot 6 OD

cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH Alfa

(Sài gòn)
Clinton 60 OD

Cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty CP Nông tín AG


Comprise 60 OD

Cỏ/lúa gieo thẳng

Công ty CP Hóc Môn


Compass 60 OD

Cỏ/lúa gieo thẳng

Công ty CP Thuốc sát trùng

Việt NamCypen 60 OD

cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH SX & KD

Tam NôngLinchor top 60 OD

cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH Phú Nông


Mundo – Super

60OD


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty CP Điền Thạnh


Pymeny 60EC

Cỏ/lúa gieo thẳng

Công ty TNHH TM - SX

Ngọc YếnStopusamy

60EC


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH TM SX

Thôn Trang
Topgold 60 OD

Cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty CP Vật tư KTNN Cần Thơ


Topmost 60 OD

Cỏ/lúa gieo thẳng

Công ty CP Công nghệ NN Chiến Thắng


Topmy 60 OD

Cỏ/lúa gieo thẳng

Rotam Asia Pacific Limited


Topnhat

60 OD


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH Việt Thắng


Topshot

60 OD


cỏ/ lúa gieo thẳng

Dow AgroSciences B.V3808

Cyhalofop-butyl 150g/l + Oxaziclomefone (min 96.5%) 150 g/l + Pyrazosulfuron Ethyl 100g/l

Nosotco 400SC

cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH An Nông3808

Cyhalofop butyl 55g/l (65g/l) + Penoxsulam 10g/l (10g/l)

Het-shots

65OD, 75ODCỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty CP TM và Đầu tư

Bắc Mỹ
3808

Cyhalofop-butyl 60g/l + Penoxsulam 10 g/l + Pyrazosulfuron Ethyl 20g/l

Topfull 90SE

Cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH

An Nông
3808

Cyhalofop-butyl 120g/kg + 50g/kg Pyrazosulfuron Ethyl

Econogold

170WP


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông3808

Cyhalofop-butyl 60g/l (230g/l), (600g/kg) + Pyrazosulfuron Ethyl 30g/l (70g/l), (150g/kg)

Tossup

90SC, 300SC, 750WPCỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH

An Nông
3808

Cyhalofop-butyl 50g/l + Pyrazosulfuron Ethyl

Đại tướng quân

60EC


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH XNK

Quốc tế SARA

10g/l

Tossup 60SC

cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH An Nông3808

Cyhalofop butyl 75g/l + Pyrazosulfuron Ethyl 50g/l

Shotplus 125SC

Cỏ/lúa gieo thẳng

Công ty TNHH Hóa Nông

Lúa Vàng
3808

Cyhalofop butyl 20% + Pyrazosulfuron Ethyl 5% + Quinclorac 30%

Map fanta

550WP


cỏ/ lúa gieo thẳng

Map Pacific PTE Ltd3808

Cyhalofop-butyl 200g/kg + Pyrazosulfuron Ethyl 50g/kg + Quinclorac 350g/kg

Dietcosuper 600WP

cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH Hóa sinh

Á Châu
3808

Cyhalofop butyl 6.0% + Pyribenzoxim 2.5%

Pyanchor gold

8.5EC


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty CP BVTV Sài Gòn3808

Cyhalofop butyl 200g/l + Pyribenzoxim 50g/l

Super rim 250EC

cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH TM DV

Tấn Hưng
3808

Cyhalofop-butyl 150g/kg + Quinclorac 500g/kg

CO- 2X 650WP

Cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH Hóa nông

Mê Kông
3808

Cyhalofop butyl 150g/kg + Quinclorac 400g/kg

Pitagor 550WP

cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty CP Công nghệ NN Chiến Thắng3808

2.4 D (min 96 %)

AD

500SL, 600SLcỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH - TM

Thái Nông
A.K

480SL, 720SL: Lists -> appsp01 lawdocumentlist -> Attachments -> 1142
Attachments -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
Attachments -> CHÍnh phủ DỰ thảo họp ngàY 10 2015
Attachments -> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông
Attachments -> BỘ NÔng nghiệP
Attachments -> Danh mụC ĐỐi tưỢng kiểm dịch thực vật của nưỚc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TÓm tắt báo cáO ĐÁnh giá RỦi ro ngô chịu hạN ĐỐi với sức khoẻ con ngưỜi và VẬt nuôi sự kiện mon 87460
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn dự thảo
1142 -> TÊn thưƠng phẩM (trade name)


1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   67


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương