TÊn hoạt chấT – nguyên liệU (common name)


GR: ruồi/ đậu tương 10ECtải về 9.36 Mb.
trang29/67
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích9.36 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   67

1.5GR: ruồi/ đậu tương

10EC: rệp/ thuốc lá; bọ trĩ, bọ xít/ lúa

50EC: sâu khoang/ lạc

FMC Agricultural Products Interational AG


Tigifast

10 EC


sâu khoang/ đậu tương, sâu đục thân/ lúa

Công ty CP Vật tư NN

Tiền GiangTungperin

10EC, 25EC, 50 EC10EC: sâu xanh da láng/ đậu xanh; rệp sáp/ cà phê; bọ xít muỗi, sâu róm/ điều; sâu cuốn lá, bọ trĩ, sâu đục bẹ/ lúa

25EC: sâu xanh da láng/ đậu xanh; rệp sáp/ cà phê; bọ xít muỗi, sâu róm/ điều; sâu cuốn lá, bọ trĩ, sâu đục bẹ/ lúa

50EC: sâu cuốn lá nhỏ, bọ trĩ/ lúa; sâu xanh da láng/ đậu xanh; dòi đục lá/ đậu tương; sâu đục ngọn/ thuốc lá; rệp sáp/ cà phê; bọ xít muỗi/ điều; sâu đục thân/ mía

Công ty CP SX - TM - DV

Ngọc Tùng

3808

Permethrin 100g/l + Profenofos 400g/l

Checksau TSC

500EC


Sâu cuốn lá/lúa, rệp sáp/cà phê

Công ty CP Vật tư KTNN Cần Thơ3808

Permethrin 100g/l + Quinalphos 250g/l

Ferlux 350EC

Sâu đục bẹ/lúa

Công ty TNHH Hóa Nông

Lúa Vàng
3808

Petroleum spray oil

Citrole

96.3EC


rệp muội, rệp sáp, nhện đỏ, sâu vẽ bùa/ cây có múi

Total Fluides. (France)


Dầu khoáng DS 98.8 EC

nhện đỏ, sâu vẽ bùa/ cây có múi

Công ty CP

Đồng Xanh
DK-Annong Super 909EC

Rầy xanh/ chè; rệp sáp/ cà phê; nhện đỏ/ cam

Công ty TNHH

An NôngMedopaz 80EC

bọ trĩ/ chè; sâu vẽ bùa/ cam

Kital Ltd.


SK Enspray

99 EC


nhện đỏ/ chè, cây có múi, nhện lông nhung/nhãn

Công ty CP BVTV

Sài GònVicol

80 EC


rệp sáp/ cà phê

Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông3808

Phenthoate (Dimephenthoate) (min 92 %)

Elsan

50 EC


sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa; rầy xanh, sâu ăn lá/ thuốc lá; rệp/ bông vải; sâu đục thân/ mía; sâu khoang/ lạc; rệp sáp/ cà phê

Công ty TNHH Nissei Corporation Việt Nam


Forsan 50 EC, 60 EC

50EC: bọ xít/ lúa

60EC: sâu cuốn lá/ lúa; sâu đục thân/ ngô

Forward International Ltd


Nice 50 EC

rầy nâu, sâu phao đục bẹ/ lúa

Công ty TNHH An Nông


Phetho 50 EC

sâu đục thân/ lúa, ngô

Công ty CP Nông dược HAI


Pyenthoate

50 EC


sâu đục thân/ lúa

Longfat Global Co., Ltd.


Vifel

50 EC


sâu xanh/ lạc; sâu cuốn lá, bọ xít dài/lúa

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam3808

Phosalone (min 93%)

Pyxolone 35 EC

bọ trĩ/ lúa

Forward International Ltd

Saliphos

35 EC


sâu cuốn lá/ lúa, sâu keo/ ngô, rệp sáp/ cà phê, bọ xít muỗi/ điều

Công ty CP BVTV

Sài Gòn
3808

Pirimicarb

(min 95%)Altis 50 WP

rệp muội/ thuốc lá

Công ty CP Nicotex3808

Polyphenol chiết xuất từ Bồ kết (Gleditschia australis), Hy thiêm (Siegesbeckia orientalis), Đơn buốt (Bidens pilosa), Cúc liên chi dại (Parthenium hystherophorus)

Anisaf SH-01

2SL


rầy xanh, bọ xít muỗi/ chè; sâu xanh, sâu tơ, sâu khoang/ bắp cải, rau cải; sâu xanh, sâu khoang/ dưa chuột; sâu khoang, muội đen, rệp đào/ thuốc lá

Viện nghiên cứu đào tạo và tư vấn khoa học công nghệ (ITC)3808

Profenofos

(min 87%)Binhfos

50 EC


bọ trĩ/ lúa; rệp, sâu khoang/ bông vải; rệp/ ngô

Bailing Agrochemical Co., Ltd

Callous

500 EC


sâu khoang/ đậu xanh, sâu đục thân/ ngô, bọ trĩ/ lúa

Arysta LifeScience Vietnam

Co., LtdCarina 50EC

Sâu cuốn lá/lúa

Sumitomo Corporation Vietnam LLC.


Cleaver 45EC

sâu xanh da láng/ lạc

Công ty TNHH Thuốc BVTV Bông Sen Vàng

Selecron

500 EC


sâu xanh, sâu khoang, rệp, bọ trĩ, nhện đỏ/ bông vải; sâu cuốn lá, rầy xanh/ lúa; rệp sáp/ cà phê

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam3808

Profenofos 50g/l + Propargite 150g/l + Pyridaben 150g/l

Ducellone 350EC

nhện đỏ/lạc

Công ty CP thuốc BVTV

Việt Trung
Newdive 350EC

nhện đỏ/lạc

Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ3808

Profenofos 450g/l + Thiamethoxam 100g/l

Thipro 550EC

Rầy lưng trắng, rầy nâu/lúa

Công ty CP Nông Tín AG3808

Profenofos 100 g/l + Thiamethoxam 147g/l

Tik wep

247 EC


rầy nâu/ lúa, rệp sáp/cà phê

Công ty CP XNK

Thọ Khang

3808

Propargite (min 85 %)

Atamite

73EC


nhện đỏ/ hoa hồng, cam

Công ty TNHH

Việt Thắng
Comite(R) 73 EC

nhện đỏ/ chè, rau, đậu, cây có múi, sắn; nhện gié/ lúa

Arysta LifeScience Vietnam

Co., Ltd.
Daisy

57EC


nhện đỏ/ chè

Công ty CP Nicotex


Kamai

730 EC


nhện đỏ/ cam, nhện gié/lúa

Công ty CP Hóa Nông Mỹ Việt Đức


Saromite

57 EC


nhện đỏ/ chè; nhện gié, bọ phấn /lúa, nhện lông nhung/nhãn

Công ty CP BVTV Sài Gòn


Superrex

73 EC


nhện đỏ/ cam

Công ty CP Quốc tế

Hòa Bình
3808

Pymetrozine (min 95%)

Bless 500WP

Rầy nâu/lúa

Công ty TNHH An Nông


Checknp 70WG

rầy nâu/ lúa

Công ty TNHH TM Nông Phát


Chelsi

50WG


Rầy nâu/lúa

Công ty TNHH Thuốc BVTV Đồng Vàng


Chess

50WG


rầy nâu, rầy lưng trắng, bọ phấn/lúa; bọ trĩ, rầy bông/xoài

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam


Cheesapc

500WG


Rầy nâu/lúa

Công ty CP Quốc tế APC

Việt NamCheestar 50WG

rầy nâu/lúa

Công ty CP Nicotex


Chersieu

50WG, 75WG50WG: Rầy nâu, bọ xít dài/lúa, rệp sáp giả/cà phê

75WG: rệp muội/ thuốc lá, bọ xít dài/lúa, rệp sáp/cà phê

Công ty TNHH

Việt Thắng
Chits 500WG

Rầy nâu/lúa

Công ty CP Nông dược

AgrikingGepa 50WG

Rầy nâu/lúa

Công ty CP Đầu tư Hợp Trí


Hichespro 500WP

Rầy nâu/lúa

Công ty TNHH Sản phẩm Công nghệ cao


Hits 50WG

Rầy nâu/lúa, nhện lông nhung/nhãn, rệp sáp/cà phê; rệp muội, bọ phấn/cải xanh

Công ty TNHH Phú Nông


Jette 50WG

Rầy nâu/lúa

Công ty TNHH thuốc BVTV Mekong


Longanchess

50WG, 70WP, 700WG, 750WGRầy nâu/lúa

Công ty TNHH MTV BVTV Long An


Matoko 50WG

rầy nâu/lúa

Công ty CP Nông dược

Việt NamOscare 50WG, 600WG

50WG: Rầy nâu/lúa

600WG: rầy nâu, bọ trĩ /lúa

Công ty TNHH BMC


Sagometro 50WG

Rầu nâu/lúa

Công ty CP BVTV Sài Gòn


Schezgold

500WG, 750WG500WG : rầy xanh/chè, rầy nâu/lúa

750WG: rầy nâu/ lúa

Công ty TNHH Hoá chất và TM Trần Vũ


Scheccjapane super 500WG, 750WG

500WG: Rầy nâu/lúa

750WG: Rầy nâu, bọ trĩ/lúa

Công ty TNHH TM SX

Thôn Trang
TT-osa 50WG

Rầy nâu/lúa

Công ty TNHH - TM

Tân Thành

3808

Pymetrozine 65% + Thiamethoxam 5%

Chery 70WG

rầy nâu/lúa

Công ty TNHH-TM Nông Phát3808

Pyrethrins

Bopy 14EC, 50EC

14EC: Sâu tơ/bắp cải

50EC: rệp muội/bắp cải, nhện đỏ/chè

Công ty TNHH MTV

Trí Văn Nông
Mativex

1.5EW


rệp/ bắp cải, thuốc lá, nho

Công ty TNHH

Nông Sinh
Nixatop

3.0 CS


rệp muội, sâu tơ, sâu xanh/ cải xanh; rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi/ chè; rầy nâu, bọ trĩ, sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu đục bẹ/ lúa

Công ty CP

Nicotex
3808

Pyrethrins 2.5% + Rotenone 0.5%

Biosun

3EW


rầy xanh, bọ cánh tơ, nhện đỏ, bọ xít muỗi/ chè; sâu tơ/ bắp cải; bọ nhảy/ rau cải; bọ phấn/ cà chua; bọ trĩ/ dưa hấu, thuốc lá, nho

Công ty TNHH

Nông Sinh

3808

Pyridaben

(min 95 %)Alfamite

15EC, 20WP15EC: nhện đỏ/ cây có múi, chè; nhện lông nhung/ vải, nhãn

20WP: nhện/ cam, nhện gié/ lúa

Công ty TNHH Alfa (Sài gòn)


Bipimai 150EC

nhện đỏ/ chè

Công ty TNHH TM

Bình Phương
Coven 200EC

nhện gié/ lúa

Công ty CP Hóc Môn


Dandy

15 EC


nhện đỏ/ chè

Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA


Dietnhen 150EC

nhện gié/ lúa

Công ty CP Điền Thạnh


Koben

15EC


bọ trĩ/ dưa hấu; nhện đỏ/ chè, cam; rầy bông/ xoài; bọ xít muỗi/ điều; rệp/ cải, bông vải; nhện gié/lúa

Bailing Agrochemical Co., Ltd


Ongtrum 200EC

Nhện gié/lúa

Công ty TNHH MTV BVTV Long An


Tifany

15 EC, 18 EC, 25ECnhện đỏ/ cam

Công ty TNHH TM SX

Thôn Trang

3808

Pyridalyl

(min 91%)Sumipleo 10EC

sâu tơ/ bắp cải

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam3808

Pyriproxyfen

(min 95%)Permit 100EC

rệp sáp/ cà phê

Công ty TNHH Alfa (Sài gòn)


Sunlar

110EC


Sâu vẽ bùa/ cam

Sundat (S) PTe Ltd3808

Pyriproxyfen 50g/l + Quinalphos 250g/l

Assassain 300EC

nhện gié/lúa

Công ty TNHH An Nông3808

Pyriproxyfen 350g/kg + Tolfenpyrad (min 95%) 250g/kg

Bigsun 600WP

Nhện gié/lúa

Công ty TNHH An Nông3808

Quinalphos

(min 70%)Aquinphos

40EC


Rầy nâu/lúa

Công ty CP Nông nghiệp

Việt NamFaifos

5GR, 25EC: Lists -> appsp01 lawdocumentlist -> Attachments -> 1142
Attachments -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
Attachments -> CHÍnh phủ DỰ thảo họp ngàY 10 2015
Attachments -> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông
Attachments -> BỘ NÔng nghiệP
Attachments -> Danh mụC ĐỐi tưỢng kiểm dịch thực vật của nưỚc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TÓm tắt báo cáO ĐÁnh giá RỦi ro ngô chịu hạN ĐỐi với sức khoẻ con ngưỜi và VẬt nuôi sự kiện mon 87460
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn dự thảo
1142 -> TÊn thưƠng phẩM (trade name)


1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   67


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương