TÊn hoạt chấT – nguyên liệU (common name)tải về 9.36 Mb.
trang18/67
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích9.36 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   67

10GR, 50EC: sâu đục thân/ lúa, sâu đục quả/ lạc 40EC: sâu đục thân/ lúa

Công ty CP Vật tư NN

Tiền Giang
Binhnon 40 EC

bọ xít, sâu đục thân/ lúa

Bailing Agrochemical Co., Ltd


Cazinon 10 GR, 50EC

10GR: sâu đục thân/ lúa, tuyến trùng/ ngô, ve sầu/ cà phê

50EC: sâu đục thân/ lúa, bọ xít/ mía

Công ty CP TST

Cần ThơDanasu

10 GR, 40EC, 50EC10GR: sâu đục thân/ ngô, rệp sáp/ cà phê, tuyến trùng/ hồ tiêu

40EC: sâu ăn lá/ ngô, sâu đục thân/ lúa

50EC: sâu đục quả/ đậu tương, mọt đục quả/ cà phê

Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA


Diaphos 10GR, 50EC

10GR: sâu đục thân/ lúa, ca cao; rệp gốc/ cà phê; bọ cánh cứng/ dừa 50EC: sâu đục thân/ ngô; sâu đục quả, mọt đục cành/ cà phê

Công ty CP BVTV

Sài GònDiazan 10GR, 40EC, 50EC, 60 EC

10GR: sâu đục thân/ lúa, ngô, điều; rệp sáp rễ/ cà phê 40EC: sâu cuốn lá, bọ trĩ/ lúa; bọ trĩ, sâu đục thân/ điều

50EC: sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa, ngô; dòi đục thân/ đậu tương; sâu đục thân/ cà phê, sâu đục thân/ điều 60EC: sâu đục thân/ lúa; dòi đục thân/ đậu tương

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời


Diazol 10GR, 50EW, 60 EC

10GR: sâu đục thân/ lúa, cà phê 50EW: sâu cuốn lá, sâu đục thân, nhện gié/ lúa; mọt đục cành/cà phê

60EC: sâu đục thân/ ngô, sâu xanh/ lạc

Công ty TNHH Adama Việt Nam


Kayazinon 40 EC

sâu cuốn lá/ lúa, rệp/ mía

Arysta LifeScience Vietnam

Co., LtdPhantom

60 EC


sâu đục quả/ đậu tương; sâu đục thân, sâu đục bẹ/ lúa

Asiatic Agricultural Industries

Pte Ltd.Subaru 10GR, 40 EC

10GR: sâu đục thân/ lúa, sâu đục quả/ đậu tương 40EC: sâu đục thân/ lúa

Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông


Tizonon

50 EC


sâu đục thân/ lúa

Công ty TNHH – TM

Thái Phong
Vibasu 5GR, 10GR, 10BR, 40EC, 50EC

5GR: sâu đục thân/ lúa 10GR: sâu đục thân/ lúa, ngô 10BR: sâu xám/ ngô 40EC: sâu đục thân/ lúa 50EC: bọ xít, sâu đục thân/ lúa

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam3808

Diazinon 6% (30%) + Fenobucarb 4 % (20%)

Vibaba

10GR, 50EC10GR: sâu đục thân/ lúa 50EC: sâu đục thân/ lúa; sâu đục quả/ đậu tương

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam3808

Diflubenzuron 200g/kg (430 g/kg) (min 97%) + Nitenpyram 500g/kg (350g/kg)

Goodcheck

700WP, 780WP700WP: Rầy nâu/lúa

780WP: bọ xít/ vải, rầy nâu, sâu cuốn lá, nhện gié, bọ trĩ/lúa, sâu tơ/bắp cải, rầy xanh/chè

Công ty TNHH An Nông3808

Diflubenzuron 100g/kg (100g/kg) + Nitenpyram 300g/kg (357g/kg) + 300g/kg (250g/kg) Pymetrozine

Sieucheck

700WP, 707WPRầy nâu/lúa

Công ty TNHH An Nông3808

Diflubenzuron 150g/kg + Nitenpyram 450g/kg + Tetramethrin (min 92%) 150g/kg

Superram 750WP

rầy nâu/lúa

Công ty TNHH An Nông3808

Diflubenzuron 125 g/kg + Pymetrozine 500 g/kg

TT-gep 625WG

Rầy nâu/ lúa

Công ty TNHH TM

Tân Thành

3808

Dimethoate

(min 95 %)Arriphos

40 EC


bọ xít/ lúa; sâu khoang/ lạc; sâu đục thân/ ngô; bọ trĩ/ bông vải

Công ty TNHH – TM

Thái Nông
Bai 58

40 EC


bọ xít hôi/ lúa, sâu đục quả/ cà phê

Công ty CP Công nghệ cao

Thuốc BVTV USA
Bi - 58 40 EC

rệp sáp/ cà phê

BASF Vietnam Co., Ltd.

Binh - 58

40 EC


bọ trĩ, bọ xít, rầy xanh/ lúa; rệp/ đậu xanh, thuốc lá; rệp sáp/ cà phê; rệp bông xơ/ mía

Bailing Agrochemical Co., Ltd


Bini 58 40 EC

rệp/ mía, cà phê

Công ty CP Nicotex


Bitox

40 EC, 50 ECbọ xít/ lúa

Công ty CP BVTV I TW


By 90

40 EC


bọ xít/ lúa

Công ty TNHH ADC


Cova 40EC

rệp sáp/ cà phê

Hextar Chemicals Sdn. Bhd.


Dibathoate 40 EC, 50 EC

rầy/ lúa, nhện/ cà phê, dòi đục lá/ đậu tương

Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA


Dimecide

40 EC


bọ xít/ lúa

Agrimatco Vietnam Co., Ltd.


Dimenat

20EC


rệp sáp/ cà phê

Công ty CP BVTV

Sài GònFezmet

40 EC


sâu ăn lá/ hoa cảnh

Zagro Group,

Zagro Singapore Pvt Ltd.
Forgon

40EC, 50ECsâu cuốn lá/ lúa

Forward International Ltd


Nugor

10GR, 40 EC10GR: Rệp sáp giả/rễ cà phê, rễ hồ tiêu; sâu đục thân/ ngô, lúa; bọ hung/mía; bọ hà/khoai lang

40EC: sâu ăn lá/ lạc; sâu đục thân/ điều; bọ xít, sâu cuốn lá, bọ trĩ, sâu đục thân, sâu đục bẹ/ lúa; rệp sáp/ cà phê

Công ty CP SX - TM - DV

Ngọc Tùng
Pyxoate 44 EC

rầy/ ngô

Longfat Global Co., Ltd.


Thần châu 58

40EC


Rệp sáp/ cà phê

Công ty CP Đầu tư VTNN

Sài GònTigithion 40EC, 50 EC

40EC: rệp sáp/ cà phê, bọ xít/ lúa 50EC: rệp sáp/ cà phê

Công ty CP Vật tư NN

Tiền Giang
Vidithoate

40 EC


rệp/ dưa hấu, rệp sáp/ cà phê

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam


Watox

400 EC


bọ trĩ, bọ xít/ lúa; rệp sáp/ cà phê

Công ty TNHH

Việt Thắng

3808

Dimethoate 15 % + Etofenprox 5 %

Difentox

20 EC


rầy nâu/ lúa, rệp sáp/ cà phê

Công ty CP BVTV I TW3808

Dimethoate 3 % + Fenobucarb 2%

BB - Tigi

5GR


rầy nâu/ lúa, dế dũi/ ngô

Công ty CP Vật tư NN

Tiền Giang
Caradan

5 GR


bọ trĩ/ lúa, sâu đục thân/ mía, ấu trùng ve sầu/ cà phê

Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông


Palm

5 GR


sâu đục thân/ lúa

Công ty CP TST Cần Thơ


Vibam

5 GR


sâu đục thân/ lúa, ngô

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam3808

Dimethoate 20% + Fenobucarb 20%

Mofitox

40EC


rầy nâu/ lúa

Công ty CP BVTV I TW3808

Dimethoate 400 g/l + Fenobucarb 100 g/l

Bisector

500EC


Rầy nâu/ lúa, rệp sáp/cà phê


Công ty TNHH SX TM DV

Thu Loan
3808

Dimethoate 20% + Fenvalerate 10%

Bifentox

30 EC


bọ xít/ lúa; rệp sáp/ cà phê

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam3808

Dimethoate 21.5% + Fenvalerate 3.5%

Fenbis

25 EC


rệp/ đậu tương, bọ xít/ lúa, bọ trĩ/ điều

Công ty CP BVTV

Sài GònFentox

25 EC


bọ xít dài, sâu cuốn lá/ lúa; rệp sáp/ cà phê; bọ trĩ/ điều

Công ty CP TST

Cần Thơ
3808

Dimethoate 220g/l (318g/l) (390g/l) + Fipronil 30g/l (50g/l) (60g/l) + Quinalphos 200g/l (200g/l), (218g/l)

Empryse 450EC, 568EC, 668EC

568EC: rệp sáp/cà phê

450EC, 668EC: sâu cuốn lá/lúa

Công ty CP TM và đầu tư

Bắc Mỹ
3808

Dimethoate 2 % + Isoprocarb 3 %

BM - Tigi

5 GR


rầy nâu/ lúa

Công ty CP Vật tư NN

Tiền Giang

3808

Dimethoate 286 g/l + Lambda-cyhalothrin 14g/l

Fitex

300EC


sâu cuốn lá/ lúa, rệp sáp/ cà phê, rệp muội/ mía

Công ty CP Công nghệ cao

Thuốc BVTV USA

3808

Dimethoate 20 % + Phenthoate 20 %

Vidifen

40EC


rệp sáp/ cà phê, sâu xanh da láng/ lạc, bọ xít dài/ lúa

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam3808

Dimethoate 3 % + Trichlorfon 2 %

Cobitox

5 GR


sâu đục thân/ lúa

Công ty CP BVTV I TW3808

Dinotefuran

(min 89%)Asinjapane

20WP


rầy nâu/ lúa

Công ty TNHH TM SX

Thôn Trang
Carasso

400WP


rầy nâu, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; bọ cánh tơ/chè

Công ty TNHH TM – DV

Thanh Sơn Hoá Nông
Chat 20WP

rầy nâu/ lúa, bọ nhảy/ bắp cải, rầy bông/ xoài, rầy chổng cánh/ cam, bọ phấn/ cà chua, dòi đục lá/ dưa chuột

Công ty TNHH Phú Nông


Cheer 20WP

Rầy nâu/ lúa, rệp sáp/cà phê, bọ trĩ/dưa hấu

Công ty CP Vật tư KTNN Cần Thơ


Cyo super 200WP

Rầy nâu/ lúa

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời


Diny 20WP

Rầy nâu/ lúa

Công ty TNHH TM & SX Ngọc Yến


Dovasin 20WP

Rầy nâu/ lúa

Công ty TNHH Thuốc BVTV Đồng Vàng


Hitoshi

125ME, 200WP, 250WP, 400WPrầy nâu/ lúa

Công ty TNHH

An NôngIkuzu

20WP


rầy nâu/ lúa

Công ty TNHH MTV BVTV Long An


Janeiro 25WP

Rầy nâu/lúa

Công ty TNHH TM-SX GNC


Oshin

1GR, 20WP, 20SG, 100SL: Lists -> appsp01 lawdocumentlist -> Attachments -> 1142
Attachments -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
Attachments -> CHÍnh phủ DỰ thảo họp ngàY 10 2015
Attachments -> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông
Attachments -> BỘ NÔng nghiệP
Attachments -> Danh mụC ĐỐi tưỢng kiểm dịch thực vật của nưỚc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TÓm tắt báo cáO ĐÁnh giá RỦi ro ngô chịu hạN ĐỐi với sức khoẻ con ngưỜi và VẬt nuôi sự kiện mon 87460
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn dự thảo
1142 -> TÊn thưƠng phẩM (trade name)


1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   67


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương