Tín hiệu analog và CÁch xử LÝ trong plc s7-1200 Tín hiệu analogtải về 363.97 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu05.03.2022
Kích363.97 Kb.
#51179
  1   2   3   4   5
TIN HIỆU ANALOG TRONG S7-1200 Uploaded by Dương Bách


TÍN HIỆU ANALOG VÀ CÁCH XỬ LÝ

TRONG PLC S7-1200

  1. Tín hiệu analog

Tín hiệu nhị phân có thể giả định chỉ hai mức tín hiệu là +24V và 0V (tương ứng với mức 1 và mức 0 của tín hiệu), thì ngược lại tín hiệu analog trong một phạm vi nhất định có thể giả định bất kỳ giá trị nào. Một ví dụ điển hình cho loại cảm biến analog đó là một chiết áp. Tùy thuộc vào vị trí của các nút xoay mà có thể thiết lập điện trở tương ứng với vị trí đó.

Ví dụ về các biến tương tự trong kỹ thuật điều khiển

-Nhiệt độ

-Lưu lượng

-Tốc độ

-Áp suất


-Mức nước

-………..


Sử dụng một bộ chuyển đổi, các biến này được thay đổi thành điện áp, dòng điện hoặc điện trở.

Ví dụ : tốc độ được ghi lại, phạm vi tốc độ có thể được thay đổi từ 500….1500 V/Phút, ta có thể quy ra thành các mức điện áp từ 0….+10V bằng cách sử dụng một bộ chuyển đổi analog. Đối với tốc độ đo được là 865 V/phút, bộ chuyển đổi sẽ đọc một giá trị điện áp +3.65V.Các tín hiệu điện áp, dòng điện và điên trở sau đó được kết nối với một module tương tự để xử lý.

Nếu các biến tương tự được xử lý với một PLC, điện áp hiện tại hoặc giá trị điện trở được chuyển đôi thành tín hiệu số. Chuyển đổi này được gọi là chuyển đổi tương tự - số (chuyển đổi A/D). Điều này có nghĩa, ví dụ giá trị điện áp 3.65V được lưu trữ trong một chuỗi các chữ số nhị phân, giá trị của chuỗi số nhị phân này phụ thuộc vào độ phân giải của module analog. Ví dụ độ phân giải 1 bit đã có sẵn cho phạm vi điện áp 0…+10V, tín hiệu trả về chỉ nằm trong phạm vi của +5V…10V. Với độ phân giải là 2 bit, phạm vi có thể được chia thành 4 phạm vi cá nhân, tức là 0…2.5/2.5…5/5…7.5/ 7.5…10V sẽ trả về thông số điện áp tương ứng chính xác hơn nếu độ phân giải cao hơn.

Trong việc tính toán điều khiển, bộ chuyển đổi A/D chuyển đổi với 8 hoặc 11 bit, trong đó 8 bit cung cấp cho 256 phạm vi và 11 bit độ phân giải là 2048 phạm vi.


  1. tải về 363.97 Kb.

    Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương