TÊn cơ SỞ y tế Mẫu số: C65-hdtải về 5.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích5.65 Kb.
TÊN CƠ SỞ Y TẾ Mẫu số: C65-HD

(Ban hành theo QĐ số: 51/2007/QĐ-BTC

ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng BTC)


Số KB/BAGIẤY CHỨNG NHẬN

NGHỈ VIỆC HƯỞNG BHXH

Quyển số:

Số:

Họ và tên................................................ngày tháng năm sinh................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................

Lý do nghỉ việc:......................................................................................................

Số ngày cho nghỉ:...................................................................................................

(Từ ngày ...........................đến hết ngày.................................................................
XÁC NHẬN CỦA PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ

Số ngày thực nghỉ............ngày(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ngày............tháng...............năm..........

Ý BÁC SĨ KCB

(Ký, họ tên, đóng dấu)


: uploads -> bieu-mau
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
bieu-mau -> TRƯỜng đẠi học sư phạm hà NỘI 2 danh môc c¸c c ng tr×nh khoa häc Hµ Néi 2016 toán học ts. Trần văn bằNG
bieu-mau -> Giao nhận hồ SƠ BẢo hiểm xã HỘI
bieu-mau -> Mẫu số 07/bhyt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc giấY ĐỀ nghị thanh toán trực tiếP
bieu-mau -> TRƯỜng đẠi học sư phạm hà NỘI 2 danh môc c¸c c ng tr×nh khoa häc Hµ Néi 2016 toán học ts. Trần văn bằNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương