TÊn cơ quan kiểm tra, chứng nhậN


Phụ lục. DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KIỂM TRA (Kèm theo quyết định số 496 /QĐ-QLCL ngày 28 tháng 11 năm 2014) 9. Đoàn số 9tải về 440.05 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích440.05 Kb.
1   2   3   4


Phụ lục. DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KIỂM TRA

(Kèm theo quyết định số 496 /QĐ-QLCL ngày 28 tháng 11 năm 2014)

9. Đoàn số 9:

- Ông Nguyễn Trương Huy Đạt, Phó Trưởng phòng Chất lượng thủy sản, Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4: Trưởng đoàn.

- Một cán bộ Phòng Chất lượng thủy sản, Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6: Thành viên.

- Một đại diện Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tại địa phương: Thành viên.
STT

Tên cơ sở

Mã số

Địa chỉ

Sản phẩm

Thị trường xuất khẩu

Hình thức kiểm tra

1

Công ty Cổ phần CB TS Tài Kim Anh

Chưa có

Lô N, KCN An Nghiệp, xã An Nghiệp, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

- Thủy sản nuôi cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: tôm tươi đông lạnh

- Thủy sản nuôi cấp đông, có xử lý nhiệt, ăn liền: tôm luộc đông lạnhEU, Hoa Kỳ, các nước Châu Á

Kiểm tra, thẩm định để cấp GCN ATTP

2

Xí nghiệp đông lạnh An Phú - Công ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng

DL 447

Lô N2, Khu Công nghiệp An Nghiệp, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

- Thủy sản nuôi cấp đông, không xử lý nhiệt: tôm tươi đông lạnh

- Thủy sản khai thác tự nhiên (không có mối nguy gắn liền với loài) cấp đông, không xử lý nhiệt: tôm tươi đông lạnh

- Thủy sản nuôi cấp đông, có xử lý nhiệt: tôm hấp đông lạnh

- Thủy sản khai thác tự nhiên (không có mối nguy gắn liền với loài) cấp đông, có xử lý nhiệt: tôm hấp đông lạnh

- Thủy sản phối trộng cấp đông: tôm tươi tẩm bột đông lạnh, tôm tươi tẩm bột chiên đông lạnh


Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Châu Á, Châu Phi, Australia

Kiểm tra, thẩm định để cấp GCN ATTP

3

Công ty TNHH Huy Nam

DL 344

Khu cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

- Thủy sản nuôi không xử lý nhiệt, không ăn liền: tôm nuôi nguyên con/còn vỏ bỏ đầu/lột thịt đông lạnh; cá nước ngọt – nước lợ nguyên con/cắt khúc/fillet đông lạnh, cá biển nuôi nguyên con/cắt khoanh/fillet đông lạnh; cá biển nuôi nguyên con/cắt khúc làm sạch ướp lạnh;
- Thủy sản nuôi có xử lý nhiệt, ăn liền: tôm nuôi lột thịt PTO, lột thịt PD/PUD luộc đông lạnh

- Thủy sản khai thác tự nhiên (không có mối nguy gắn liền với loài) không xử lý nhiệt, không ăn liền: mực, bạch tuộc tươi nguyên con/ làm sạch /cắt /fillet /xiên que đông lạnh; ghẹ nguyên con/cắt đôi đông lạnh, cá biển/cá biển nhập khẩu nhóm không sinh histamin đông lạnh, cá nước ngọt đánh bắt tự nhiên đông lạnh; cá biển không sinh histamin ướp lạnh; : mực, bạch tuộc nguyên con, cắt làm sạch ướp muối; tôm biển đông lạnh; cá đuối fillet/cắt sợi đông lạnh

-Thủy sản khai thác tự nhiên (không có mối nguy gắn liền với loài) không xử lý nhiệt, ăn liền: mực, bạch tuộc tươi sushi, sugata đông lạnh;

- Thủy sản khai thác tự nhiên (không có mối nguy gắn liền với loài) có xử lý nhiệt, không ăn liền: tôm biển trụng đông IQF; mực, bạch tuộc cắt trụng đông lạnh

- Thủy sản khai thác tự nhiên (không có mối nguy gắn liền với loài) có xử lý nhiệt, ăn liền: tôm biển luộc HLSO/PTP/PD/PUD đông lạnh; mực, bạch tuộc nguyên con/cắt khoanh làm sạch luộc đông lạnh;

-Thủy sản khai thác tự nhiên (có mối nguy gắn liền với loài) không xử lý nhiệt, không ăn liền: cá biển/cá biển nhập khẩu sinh histamin đông lạnh; cá biển sinh histamin ướp lạnh;

-Thủy sản khai thác tự nhiên (có mối nguy gắn liền với loài) có xử lý nhiệt, không ăn liền: nghêu thịt luộc đông lạnh

-Thủy sản phối trộn cấp đông, không ăn liền: thủy sản hỗn hợp (tôm, cá biển, mực, bạch tuộc, nghêu) tươi/trụng/luộc đông lạnh; thủy sản và nông sản xiên que đông lạnh; mực, bạch tuộc, đầu mực ống (nguyên con/cắt khoanh/trụng) tẩm bột xiên que đông lạnh; mực ống nhồi cơm/nếp hấp đông lạnh; Tôm biển, nuôi (HLSO/PTP/PD) tẩm bột đông lạnh; thủy sản hỗn hợp (tôm, mực, bạch tuộc) tẩm bột đông lạnhEU, Hàn Quốc, Trung Quốc,…

- Kiểm tra, thẩm định để cấp GCN ATTP;

- Kiểm tra quá trình xử lý nhiệt nhuyễn thể hai mảnh vỏ (NT2MV) để xuất khẩu vào EU4

Công ty TNHH 1TV Tiến Triển
Tổ 4, ấp Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

- Thủy sản khai thác tự nhiên (không có mối nguy gắn liền với loài) cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: Bạch tuộc đông lạnh;

- Thủy sản khai thác tự nhiên (có mối nguy gắn liền với loài) cấp đông, có xử lý nhiệt, không ăn liền: Nghêu thịt luộc (Meretrix, lyrata) đông lạnh.-EU, Hàn Quốc, Trung Quốc,…

Kiểm tra quá trình xử lý nhiệt nhuyễn thể hai mảnh vỏ (NT2MV) để xuất khẩu vào EU

5

Công ty TNHH Thủy sản Đông Hải

DL 730

Lô 2.20A, KCN Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

- Thủy sản nuôi cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: tôm tươi đông lạnh, tôm nobashi đông lạnh

EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc

Kiểm tra, thẩm định để cấp GCN ATTP

6

Công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm Pataya (Việt Nam)

DH 146

Lô số 44, Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

Đồ hộp thủy sản thanh trùng, tiệt trùng

EU, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia và thị trường khác

Kiểm tra, thẩm định để cấp GCN ATTP

7

Công ty TNHH chế biến hải sản xuất khẩu Khánh Hoàng

DL 406

Ấp cảng Trần Đề, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

-Thủy sản phối trộn, cấp đông, không ăn liền: chả cá biển dạng surimi Block.

EU, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật, Thái Lan, Malaysia,…

Kiểm tra, thẩm định để cấp GCN ATTP

8

Công ty TNHH Thủy sản Minh Khuê

DL 746

Tổ 1, ấp An Phước, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

- Thủy sản khai thác tự nhiên (không có mối nguy gắn liền với loài) cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: Mực, bạch tuộc, cá biển không sinh histamine đông lạnh;

- Thủy sản khai thác tự nhiên (không có mối nguy gắn liền với loài) cấp đông, có xử lý nhiệt, không ăn liền: Mực,bạch tuộc trụng đông lạnh;

- Thủy sản khai thác tự nhiên (không có mối nguy gắn liền với loài) dạng tươi ướp đá/giữ lạnh: bạch tuộc nguyên con ướp lạnh

- Thủy sản phối trộn cấp đông, không ăn liền: Tôm nuôi tẩm bột đông lạnh; mực, bạch tuộc tẩm bột đông lạnh;

- Thủy sản khai thác tự nhiên (có mối nguy gắn liền với loài) cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: Cá biển sinh histamine đông lạnh;

- Thủy sản khai thác tự nhiên (có mối nguy gắn liền với loài) cấp đông, có xử lý nhiệt, ăn liền: Cá biển sinh histamine hấp/luộc đông lạnh.

- Thủy sản nuôi cấp đông, có xử lý nhiệt, ăn liền: Tôm chân trắng hấp/luộc đông lạnh.


EU, Hàn Quốc, Trung Quốc, Canada,...

Kiểm tra, thẩm định để cấp GCN ATTP


Phụ lục. DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KIỂM TRA

(Kèm theo quyết định số 496 /QĐ-QLCL ngày 28 tháng 11 năm 2014)

10. Đoàn số 10:

- Ông Trần Đình Sỹ, Phó Trưởng phòng Chất lượng thủy sản, Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6: Trưởng đoàn.

- Một chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng và kiểm nghiệm, Cơ quan Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Trung Bộ: Thành viên.

- Một đại diện Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tại địa phương: Thành viên.
STT

Tên cơ sở

Mã số

Địa chỉ

Sản phẩm

Thị trường xuất khẩu

Hình thức kiểm tra

1

Công ty TNHH MTV Seabery Products

Chưa có

Lô B6, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa

Thủy sản nuôi cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: tôm nuôi nguyên con đông lạnh, tôm nuôi HLSO, PUD, PD đông block

EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Đài Loan, Australia

Kiểm tra, thẩm định để cấp Giấy chứng nhận ATTP

2

Công ty TNHH Fujiura Nha Trang

HK 600

Lô F7-F8 KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa

Khô thủy sản khai thác tự nhiên (có mối nguy gắn liền với loài) không ăn liền: Cá ngừ, cá Chù, cá Bò, cá Ồ chuồn.

Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc

3

Công ty TNHH TM&DV chế biến thủy sản Hưng Phong

DL 531

Lô 13, KCN Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Thủy sản khai thác tự nhiên (không có mối nguy gắn liền với loài) cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: Tôm, cá đỏ củ

Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc

4

Công ty Cổ phần Vịnh Nha Trang

DL 629

Lô K, KCN Suối Dầu, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Sản phẩm đăng ký bổ sung: Thủy sản nuôi cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: cá rô phi, chẽm đông lạnh

EU, Hoa Kỳ, các nước Châu Á

5

Công ty TNHH Long Shin - Phân xưởng 3

DL 316

Lô B 3-4, Khu Công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

- Thủy sản nuôi cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: tôm sú đông lạnh, tôm thẻ đông lạnh

- Thủy sản nuôi cấp đông, có xử lý nhiệt, không ăn liền: tôm sú hấp đông lạnh, tôm thẻ hấp đông lạnhEU

6

Công ty TNHH Thịnh Hưng


DL 526

Lô F9, F10 KCN Suối Dầu- Cam Lâm- Khánh Hòa.

- Thủy sản nuôi cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: cá chẽm fillet đông lạnh;

- Thủy sản khai thác tự nhiên (không có mối nguy gắn liền với loài) cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: cá cờ kiếm lion/ steak/ saku đông lạnh; cá bói fillet/ saku đông lạnh;

- Thủy sản khai thác tự nhiên (có mối nguy gắn liền với loài) cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: cá ngừ Lion tươi đông lạnh, cá dũa, cá thu fillet portion đông lạnh;

- Thủy sản khai thác tự nhiên (có mối nguy gắn liền với loài) cấp đông, có xử lý nhiệt, không ăn liền: cá ngừ Loin xông khói đông lạnh.EU, Hàn Quốc, Trung Quốc, Canada, Mỹ, Australia

Kiểm tra, thẩm định để cấp Giấy chứng nhận ATTP

7

Công ty TNHH Đông Phương - Phân xưởng 3

DL 108

Lô 3, KCN Điện Nam, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

- Thủy sản khai thác tự nhiên (không có mối nguy gắn liền với loài) cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: Cá lạt cắt lát đông lạnh, Cá đéc fillet đông lạnh;

- Thủy sản khai thác tự nhiên (có mối nguy gắn liền với loài) cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: Bạch tuộc cắt khúc đông lạnh, Bạch tuộc nguyên con làm sạch đông lạnh.EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc

Kiểm tra, thẩm định để cấp Giấy chứng nhận ATTP

8

Công ty TNHH Đông Phương - Phân xưởng Bánh

DL 428

Lô 3, KCN Điện Nam-Điện Ngọc, H.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Thủy sản khai thác tự nhiên (không có mối nguy gắn liền với loài) cấp đông, có xử lý nhiệt, không ăn liền: Bánh nướng nhân thủy sản (bạch tuộc) đông lạnh.

Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc

9

Doanh nghiệp tư nhân Chín Tuy

HK 112

69 Trường Sơn, phường Vĩnh Tường, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- Khô thủy sản khai thác tự nhiên (không có mối nguy gắn liền với loài) không ăn liền: Ruốc khô, cá mai khô;

- Khô thủy sản khai thác tự nhiên (có mối nguy gắn liền với loài) không ăn liền: Cá cơm săn, cá cơm trắng khô.Hàn Quốc, Nhật Bản

10

Công ty TNHH hải sản Bền Vững

DL 607

Lô F5+6 Khu Công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

- Thuỷ sản khai thác tự nhiên (có mối nguy gắn liền với loài) cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: Cá ngừ, Cá bò gù, Cá cờ gòn, cờ kiếm fillet loin, Cá hồng, Cá dũa đông lạnh (CO hoặc không CO);

- Thuỷ sản khai thác tự nhiên (không có mối nguy gắn liền với loài) cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: Cá chẽm fillet, Cá đổng sộp đông lạnh (CO hoặc không CO);

- Thủy sản phối trộn cấp đông, không ăn liền: Cồi điệp ống đông lạnh (gồm cồi điệp, bột).


EU, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Nhật

- Kiểm tra, thẩm định để cấp Giấy chứng nhận ATTP;

- Kiểm tra quá trình xử lý nhiệt NT2MV để xuất khẩu vào EU
Phụ lục. DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KIỂM TRA

(Kèm theo quyết định số 496 /QĐ-QLCL ngày 28 tháng 11 năm 2014)

11. Đoàn số 11:

- Ông Phạm Hoàng Đức, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng thủy sản, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản: Trưởng đoàn.

- Ông Trần Văn Hiếu, cán bộ Phòng Chất lượng thủy sản, Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1: Thành viên.

- Một cán bộ Phòng Quản lý chất lượng thủy sản, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản: Thành viên.

- Một đại diện Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tại địa phương: Thành viên.


STT

Tên cơ sở

Mã số

Địa chỉ

Sản phẩm

Thị trường xuất khẩu

Hình thức kiểm tra

1

Chi nhánh SEAPRODEX Hải Phòng - Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty TNHH Một Thành Viên

DL 168

Ngõ 173, đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

- Thủy sản khai thác tự nhiên (có mối nguy gắn liền với loài) cấp đông, có xử lý nhiệt, không ăn liền: Ngao luộc nguyên con đông lạnh;

- Thủy sản nuôi cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: Tôm, cá chạch đông lạnh;

- Thủy sản khai thác tự nhiên (không có mối nguy gắn liền với loài) cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: Tôm, mực, ốc biển, cá biển đông lạnh


EU, Hàn Quốc, Trung Quốc,…

- Kiểm tra, thẩm định để cấp GCN ATTP;

- Kiểm tra quá trình xử lý nhiệt nhuyễn thể hai mảnh vỏ (NT2MV) để xuất khẩu vào EU
2

Công ty XNK thuỷ sản Thanh Hoá

DL 47

Lô E, Khu công nghiệp Lễ Môn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

- Thủy sản khai thác tự nhiên (có mối nguy gắn liền với loài) cấp đông, có xử lý nhiệt, không ăn liền: Ngao luộc nguyên con đông lạnh; ngao thịt luộc đông lạnh (sản phẩm đăng ký bổ sung);

- Thủy sản nuôi cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: Cá rô phi đông lạnh;

- Thủy sản khai thác tự nhiên (không có mối nguy gắn liền với loài) cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: Cá đổng quéo (nguyên con, fillet) đông lạnh


3

Công ty TNHH Nghêu Thái Bình

DL 537

Cụm công nghiệp Cửa Lân, xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, Thái Bình

Thủy sản khai thác tự nhiên (có mối nguy gắn liền với loài) cấp đông, có xử lý nhiệt, không ăn liền: Ngao luộc nguyên con đông lạnh

- Kiểm tra quá trình xử lý nhiệt nhuyễn thể hai mảnh vỏ (NT2MV) để xuất khẩu vào EU


Phụ lục. DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KIỂM TRA

(Kèm theo quyết định số 496 /QĐ-QLCL ngày 28 tháng 11 năm 2014)

12. Đoàn số 12:

- Ông Nguyễn Khánh Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Chất lượng nông lâm sản và thủy sản vùng 5: Trưởng đoàn.

-.Ông Hồ Hải Nam, cán bộ Phòng chất lượng thủy sản, Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2: Thành viên.

- Một đại diện Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tại địa phương: Thành viên.
STT

Tên cơ sở

Mã số

Địa chỉ

Sản phẩm

Thị trường xuất khẩu

Hình thức kiểm tra

1

Công ty TNHH Thủy sản Phát Tiến

DL 704

Lô B3, đường số 2, Cụm Công nghiệp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Thủy sản nuôi đông lạnh, không xử lý nhiệt, không ăn liền: Cá tra fillet đông lạnh; Cá tra nguyên con, cắt khúc đông lạnh; Da cá tra đông lạnh

EU, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc,…

Kiểm tra, thẩm định để cấp GCN ATTP

2

Xí nghiệp Đông lạnh 8 - Công ty Cổ phần XNK TS An Giang

DL 08

Quốc lộ 91, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

- Thủy sản nuôi cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: Cá tra/basa (nguyên con, cắt khúc, fillet) đông lạnh;

- Thủy sản khai thác tự nhiên (không có mối nguy gắn liền với loài) cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: Cá tuyết (pollock) fillet đông lạnh.EU, Hàn Quốc, Trung Quốc, Braxin, Indonesia, Argentina…

Kiểm tra, thẩm định để cấp GCN ATTP

3

Xí nghiệp đông lạnh AGF 9 - Công ty Cổ phần XNK Thủy sản An Giang

DL 09

2222 Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Thủy sản nuôi cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: Cá tra, da/dè cá tra đông lạnh

EU, Hàn Quốc, Trung Quốc, Braxin, Argentina, …

Kiểm tra, thẩm định để cấp GCN ATTP

4

Xí nghiệp CBTS Sông Tiền - Công ty Cổ phần Tô Châu

DL 489

Số 1553, quốc lộ 30, khóm 4, phường 11, tp Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Thủy sản nuôi cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: Cá tra/basa (nguyên con, cắt khúc, fillet) đông lạnh; vi bụng, dè, vụn cá tra/basa đông lạnh


EU, Châu Á, Châu Mỹ,…

Kiểm tra, thẩm định để cấp GCN ATTP

5

Công ty TNHH Hùng Vương - Sa Đéc

DL 60

Lô III-5, Khu C mở rộng, KCN Sa Đéc, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

- Thủy sản nuôi cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: Cá tra/basa HGT, steak, fillet đông lạnh

EU, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ

Kiểm tra, thẩm định để cấp GCN ATTP
6

Xí nghiệp bánh phồng tôm Sa Giang 1, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang

HK 328

Lô CII-3, đường số 5, Khu công nghiệp C, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Thủy sản phối trộn cấp đông, không ăn liền: Bánh phồng tôm

EU, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ

Kiểm tra, thẩm định để cấp GCN ATTP

7

Phân xưởng I - Xí nghiệp đông lạnh thủy sản CADOVIMEX II - Công ty Cổ phần chế biến và XNK Thủy sản CADOVIMEX II

DL 483

Lô III-8, Khu C Mở rộng, Khu Công nghiệp Sa Đéc, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Thủy sản nuôi cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: Cá tra/basa (nguyên con, fillet, cắt khoanh, cắt miếng, cuộn bông hồng…) đông lạnh; cá tra/basa fillet xông CO đông lạnh; da, dè, bao tử cá tra/basa đông lạnh; cá rô phi/diêu hồng (nguyên con, fillet, cắt khúc) đông lạnh

EU, Hàn Quốc, Trung Quốc, Braxin, …

Kiểm tra, thẩm định để cấp GCN ATTP


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương