TÊn cơ quan kiểm tra, chứng nhậNtải về 440.05 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích440.05 Kb.
#21515
  1   2   3   4

(TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA, CHỨNG NHẬN)

..........................................................................

..........................................................................


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN KIỂM TRA

QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NHIỆT ĐỐI VỚI CƠ SỞ CHẾ BIẾN NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ

VÀ SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ XUẤT KHẨU VÀO EU
I. THÔNG TIN CHUNG:

 1. Tên cơ sở:

 2. Tên tiếng Anh, tên giao dịch thương mại (nếu có):...........................................................................................................................................................................

 3. Địa chỉ:

 4. Giấy đăng ký kinh doanh số:............................... ................................. ngày cấp.............................nơi cấp.................................................................

 5. Số điện thoại: Số Fax (nếu có):

 6. Mã số:

 7. Mặt hàng nhuyễn thể hai mảnh vỏ xuất khẩu vào EU:

 8. Phương pháp/thiết bị xử lý nhiệt (ghi cụ thể 1 trong 3 phương pháp xử lý nhiệt theo quy định của EU tại khoản 5, mục A, chương II, phần VII, phụ lục III, Quy định (EC) 853/2004 hoặc phương pháp xử lý khác như chiên, đóng hộp,...):

 9. Ngày kiểm tra:

 10. Thành phần đoàn kiểm tra: 1) .............................................................................................................

2) .............................................................................................................

3) ............................................................................................................. 1. Đại diện cơ sở: 1) ........................................................................................................

2) ...................................................................................................................................................................................................

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CỦA ĐOÀN KIỂM TRA:TT

Nội dung đánh giá

Mức đánh giá (đạt/không đạt)

Diễn giải cụ thể


Hướng dẫn đánh giá

1

Kiểm soát xuất xứ nguyên liệu (trong nước/nhập khẩu)
- Nguyên liệu nguyên con/bán thành phẩm;

- Nguyên liệu trong nước: Giấy CNXX/Phiếu giám sát thu hoạch (bao gồm cả trường hợp chế biến từ bán thành phẩm);

- Nguyên liệu nhập khẩu: quốc gia được CQTQ EU cho phép XK NT2MV vào EU, DN trong DS được phép XK thủy sản vào EU, lô hàng được CQTQ nước XK xác nhận đáp ứng quy định ATTP phù hợp để XK vào EU;


2

Sự phù hợp của công thức xử lý nhiệt do cơ sở xây dựng và phê duyệt hiệu lực
- Trường hợp cơ sở hấp bằng áp lực hơi nước: cơ sở phải có quy định thủ tục theo nguyên tắc HACCP để thẩm tra sự phân bố đồng đều của nhiệt trong thiết bị.

- Lưu ý khuyến cáo cơ sở về việc cần trang bị nhiệt kế tự ghi và khuyến cáo cơ sở lưu ý có biện pháp nâng cấp phù hợp nếu sử dụng thiết bị không kín.

- Lưu ý xem xét sự phù hợp của hồ sơ phê duyệt hiệu lực (ví dụ: khi có sự thay đổi kích cỡ sản phẩm, cần có bằng chứng về việc phê duyệt hiệu lực tương ứng; kết quả kiểm nghiệm của quá trình thực nghiệm phải đáp ứng quy định EU (số lượng mẫu, chỉ tiêu, phương pháp), PKN được Bộ NN chỉ định; trường hợp thực hiện kiểm nghiệm tại PKN của cơ sở, cần lưu ý xem xét kết quả kiểm đối chứng với PKN được chỉ định.


3

Sự phù hợp/tuân thủ của chế độ xử lý nhiệt trên thực tế4

Sự phù hợp giữa công suất thiết bị xử lý nhiệt với khối lượng nhuyễn thể hai mảnh vỏ được tiếp nhận- Cần nêu cụ thể số lượng và công suất của thiết bị xử lý nhiệt; lưu ý xem xét sự phù hợp thông qua các thiết bị hạn chế công suất như thiết bị bao gói chân không, thiết bị cấp đông,…

- Lưu ý xem cụ thể các hồ sơ sản xuất có liên quan5

Năng lực của cán bộ/công nhân tham gia quá trình xử lý nhiệt
- Bằng chứng về việc đào tạo

- Thao tác thực hiện trên thực tế6

Các nội dung đánh giá khác (bố trí mặt bằng bảo đảm sự ngăn cách khu vực trước/sau xử lý nhiệt; phân biệt dụng cụ trước và sau xử lý nhiệt; kiểm soát chất lượng nước làm mát; hồ sơ thẩm tra CCP; lưu trữ hồ sơ phù hợp, dễ truy cập,…)III. KẾT LUẬN VỀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CỦA QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NHIỆT TẠI CƠ SỞ (đáp ứng/không đáp ứng):

(Quá trình xử lý nhiệt tại cơ sở được đánh giá là không đáp ứng khi có bất kỳ nội dung đánh giá nào tại mục II nêu trên không đạt)
IV. Lấy mẫu phân tích: Lấy mẫu phân tích đối với sản phẩm NT2MV (tất cả các sản phẩm của cơ sở) tại công đoạn ngay trướcngay sau khi gia nhiệt đối với các kích cỡ khác nhau (tương ứng với các công thức xử lý nhiệt) - nếu có

(Biên bản lấy mẫu kèm theo)


V. Ý KIẾN CỦA ĐẠI DIỆN CƠ SỞ:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................., ngày tháng năm

Đại diện cơ sở được kiểm tra

(Ký tên, đóng dấu)

.........., ngày tháng năm

Trưởng đoàn kiểm tra

(Ký tên)


Phụ lục. DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KIỂM TRA

(Kèm theo quyết định số 496 /QĐ-QLCL ngày 28 tháng 11 năm 2014)

1. Đoàn số 1:

- Ông Lê Tuấn Giang, Phụ trách phòng Quản lý chất lượng và kiểm nghiệm, Cơ quan Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Trung Bộ: Trưởng đoàn.

- Một cán bộ Phòng Quản lý chất lượng và kiểm nghiệm, Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Nam Bộ: Thành viên

- Một đại diện Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tại địa phương: Thành viên.

STT

Tên cơ sở

Mã số

Địa chỉ

Sản phẩm

Thị trường xuất khẩu

Hình thức kiểm tra

1

Công ty TNHH CBTP và thương mại Ngọc Hà

DL 121

Ấp Hội, xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

- Thủy sản nuôi cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: Cá nuôi fillet đông lạnh; Cá tra/basa fillet đông lạnh; Đùi ếch đông lạnh; Cá tra/basa marinade (nhập khẩu) đông lạnh;

- Thủy sản khai thác tự nhiên (không có mối nguy gắn liền với loài) cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: Mực, bạch tuộc, cá biển không sinh histamine đông lạnh;

- Thủy sản khai thác tự nhiên (có mối nguy gắn liền với loài) cấp đông, có xử lý nhiệt, không ăn liền: Nghêu luộc đông lạnh.

- Thủy sản phối trộn cấp đông, không ăn liền: Chả giò hải sản đông lạnh.EU, Trung Quốc, Hàn Quốc…

Kiểm tra quá trình xử lý nhiệt nhuyễn thể hai mảnh vỏ (NT2MV) để xuất khẩu vào EU

2

Chi nhánh Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Hải II

DL 395

Quốc lộ 54, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Thủy sản nuôi cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: cá tra, ba sa đông lạnh

EU, Trung Quốc, Hàn Quốc

Kiểm tra, thẩm định để cấp GCN ATTP

3

Công ty Cổ phần Vạn Ý

DL 717

Lô C, Cụm Công nghiệp Bình Thành, Quốc lộ 30, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

Thủy sản nuôi cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: Cá tra/basa; đầu, thịt vụn, dè; bụng, vây cá tra/basa đông lạnh;

EU, Hàn Quốc, Trung Quốc, Liên minh Hải quan (Nga, Kazacxtan, Belarus), Braxin, Argentina, …

Kiểm tra, thẩm định để cấp GCN ATTP

4

Công ty TNHH Hùng Cá

DL 126

Cụm công nghiệp Thanh Bình, Quốc lộ 30, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

Thủy sản nuôi cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: Cá tra, basa đông lạnh; đầu, thịt vụn, dè, bụng, vây cá tra, basa đông lạnh


EU, Hàn Quốc, Trung Quốc, Canada

Kiểm tra, thẩm định để cấp GCN ATTP

5

Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long

DL 714

Lô III-9, khu C mở rộng, khu công nghiệp Sa Đéc, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Thủy sản nuôi cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: cá rô phi fillet đông lạnh

EU, Mỹ, Cannada, Hàn Quốc, Trung Quốc…

Kiểm tra, thẩm định để cấp GCN ATTP

6

Công ty TNHH Hải sản An Lạc

HK 216

Lô A14, đường 4A, KCN Hải Sơn, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

- Khô thủy sản khai thác tự nhiên (có mối nguy gắn liền với loài) không ăn liền: cá khô các loại có sinh histamine; khô cá biển có sinh histamine;

- Khô thủy sản khai thác tự nhiên (không có mối nguy gắn liền với loài) không ăn liền: tôm khô; ruốc khô; ghẹ khô; hải sâm khô; mực khô

- Khô thủy sản khai thác tự nhiên (không có mối nguy gắn liền với loài) ăn liền: mực khô tẩm gia vị ăn liền; cá mai khô tẩm gia vị ăn liền, khô cá bò nướng tẩm gia vị; ghẹ khô nướng tẩm gia vị; cá khô các loại nướng tẩm gia vị; surimi khô cá tẩm gia vị nướng;

- Khô thủy sản nuôi không ăn liền: Khô cá tra muối

- Sản phẩm thủy sản xông khói/hun khói: Khô cá tra xông khói

- Thủy sản nuôi dạng tươi ướp đá/giữ lạnh: cá nuôi (trừ cá tra, basa); tôm nuôi ướp đá; cá biển tươi ướp đá.

- Thủy sản nuôi còn sống: cá sống; tôm nuôi sống; cua sống.


EU, Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ukraine, …

Kiểm tra, thẩm định để cấp GCN ATTP

7

Công ty TNHH Tân Thành Lợi

DL 353

546/1 Bình Cang 1, Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

- Thủy sản khai thác tự nhiên (không có mối nguy gắn liền với loài) cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: cá biển nguyên con/fillet/cắt khúc đông lạnh; cá nước ngọt nguyên con/fillet/cắt khúc đông lạnh; mực/bạch tuộc đông lạnh; tôm đông lạnh; ghẹ thịt đông lạnh, cồi sò điệp đông lạnh; cua-ghẹ đông lạnh

- Thủy sản khai thác tự nhiên (có mối nguy gắn liền với loài) cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: cá biển nguyên con/fillet đông lạnh

- Thủy sản nuôi cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: cá nước ngọt nguyên con/fillet/cắt khúc đông lạnh; cá tra/basa nguyên con/fillet/cắt khúc đông lạnh; tôm đông lạnh; nghêu nguyên con đông lạnh; ốc bươu/thịt ốc bươu đông lạnh; cua đồng nguyên con/xay đông lạnh; sò huyết nguyên con đông lạnh

- Thủy sản phối trộn cấp đông, không ăn liền: chả cá thát lác đông lạnh

- Khô thủy sản khai thác tự nhiên (có mối nguy gắn liền với loài) không ăn liền: cá biển tẩm gia vị khô; cá biển khô

- Khô thủy sản khai thác tự nhiên (không có nguy gắn liền với loài) không ăn liền: cá nước ngọt tẩm gia vị; khô cá nước ngọt khô; khô mực

- Khô thủy sản nuôi không ăn liền: cá nước ngọt tẩm gia vị khô; cá nước ngọt khô


EU, Hàn Quốc, Trung Quốc, Canada, Nhật Bản

Kiểm tra, thẩm định để cấp GCN ATTP


Phụ lục. DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KIỂM TRA

(Kèm theo quyết định số 496 /QĐ-QLCL ngày 28 tháng 11 năm 2014)

2. Đoàn số 2:

- Ông Nguyễn Đình Thụ, Giám đốc Cơ quan Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Nam Bộ: Trưởng đoàn.

- Ông Lê Văn Sỹ, cán bộ Phòng Chất lượng thủy sản, Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 5: Thành viên.

- Một đại diện Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tại địa phương: Thành viên.
STT

Tên cơ sở

Mã số

Địa chỉ

Sản phẩm

Thị trường xuất khẩu

Hình thức kiểm tra

1

Công ty TNHH Một thành viên Li Chuan Food Products Việt Nam

DL 724

Cụm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

- Thủy sản thai thác tự nhiên (không có mối nguy gắn liền với loài) cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: mực đông lạnh.

- Thủy sản phối trộn, cấp đông, không ăn liền: cá viên hương tôm hùm luộc đông lạnh, mực viên luộc đông lạnh, cua viên luộc đông lạnh, sợi chả cá hương cua luộc đông lạnh, chả càng cua tẩm bột xù đông lạnh, sò điệp chiên đông lạnh, chả cua hạt lựu luộc đông lạnh, chả càng cua luộc đông lạnh, chả cá rau củ luộc đông lạnh, chả cá tẩm bột xù/fish chip đông lạnh, thanh chả cua luộc đông lạnh, đậu hủ cá luộc/chiên đông lạnh, cá viên/chả cá luộc/chiên đông lạnh, surimi cá biển đông lạnh.EU, Trung Quốc, …

Kiểm tra, thẩm định để cấp GCN ATTP

2

Công ty TNHH Châu Á

DL 27

Lô 38, 39, Khu công nghiệp Mỹ Tho, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Thủy sản nuôi cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: cá tra fillet đông lạnh, cá tra nguyên con đông lạnh, cá tra cắt khúc đông lạnh

EU, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Canada, Nga

3

Công ty TNHH Trinity Việt Nam

DH 459

Cụm CN TTCN Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

-Đồ hộp thủy sản khai thác tự nhiên (không mối nguy gắn liền với loài) thanh trùng: thịt ghẹ thanh trùng cao cấp đóng lon/túi, thịt ghẹ thanh trùng đông lạnh, thịt ghẹ ngâm nước muối đóng hộp, tôm ngâm nước muối đóng hộp.

-Đồ hộp thủy sản khai thác tự nhiên (có mối nguy gắn liền với loài) thanh trùng: thịt nghêu ngâm nước muối đóng hộp

-Đồ hộp thủy sản phối chế thanh trùng: Seafood cocktail ngâm nước muối đóng hộp.


EU, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật, Mỹ…

- Kiểm tra quá trình xử lý nhiệt nhuyễn thể hai mảnh vỏ (NT2MV) để xuất khẩu vào EU;

- Kiểm tra, thẩm định để cấp GCN ATTP4

Doanh nghiệp Tư nhân Hiệp Long

DL 702

Ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Thủy sản nuôi cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: Cá tra/basa fillet đông lạnh

EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Canada

Kiểm tra, thẩm định để cấp GCN ATTP

5

Công ty Cổ phần Thủy sản Sông Tiền

DL 127

Ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

- Thủy sản nuôi cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: Cá tra/basa fillet, tôm nuôi đông lạnh;

- Thủy sản thai thác tự nhiên (không có mối nguy gắn liền với loài) cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: mực, bạch tuộc, tôm tự nhiên đông lạnh;

- Thủy sản thai thác tự nhiên (có mối nguy gắn liền với loài) cấp đông, có xử lý nhiệt, không ăn liền: nghêu luộc đông lạnh.

- Thủy sản phối trộn cấp đông, không ăn liền: Cá tra/basa xiên que với ớt đông lạnh.EU, Hàn Quốc, Trung Quốc…

Kiểm tra quá trình xử lý nhiệt nhuyễn thể hai mảnh vỏ (NT2MV) để xuất khẩu vào EU

6

Công ty Cổ phần Gò Đàng

DL 354

Lô 45, Khu công nghiệp Mỹ Tho, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

- Thủy sản khai thác tự nhiên cấp đông (không có mối nguy gắn liền với loài) không xử lý nhiệt, không ăn liền: Mực, tôm biển;

- Thủy sản khai thác tự nhiên cấp đông (có mối nguy gắn liền với loài) không xử lý nhiệt, không ăn liền: Bạch tuộc;

- Thủy sản nuôi cấp đông, có xử lý nhiệt, không ăn liền: Cá tra tẩm bột chiên, Nghêu, sò lông luộc đông lạnh;

- Thủy sản nuôi cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: Cá tra, basa đông lạnh;

- Thủy sản phối trộn cấp đông, không ăn liền: Seafood mix xiên que đông lạnh.


EU, Hàn Quốc, Trung Quốc…

7

Nhà máy CBTS Ba Lai – Công ty Cổ phần XNK Lâm Thuỷ sản Bến Tre

DL 333

Số 71, Khu phố 3, Quốc lộ 60, Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

- Thủy sản nuôi cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: Cá tra/basa, tôm nuôi, cá Bớp, cá Chim đông lạnh;

Thủy sản nuôi cấp đông, có xử lý nhiệt: Tôm nuôi hấp đông lạnh;

- Thủy sản phối trộn cấp đông, không ăn liền: Tôm tẩm bột, tôm phối trộn bột gia vị đông lạnh;

- Thủy sản khai thác tự nhiên (không có mối nguy gắn liền với loài) cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: Tôm biển, bạch tuộc, mực đông lạnh

- Thủy sản khai thác tự nhiên (không có mối nguy gắn liền với loài) cấp đông, có xử lý nhiệt, không ăn liền: Tôm biển hấp đông lạnh

- Thủy sản khai thác tự nhiên (có mối nguy gắn liền với loài) cấp đông, có xử lý nhiệt, không ăn liền: Nghêu thịt luộc, Nghêu hấp đông lạnhEU, Trung Quốc, Hàn Quốc, …

- Kiểm tra quá trình xử lý nhiệt nhuyễn thể hai mảnh vỏ (NT2MV) để xuất khẩu vào EU;

- Kiểm tra, thẩm định để cấp GCN ATTP8

Công ty cổ phần thủy sản Bến Tre

DL 84

457C Nguyễn Đình Chiểu, phường 8, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

- Nghêu nguyên con hấp/nghêu thịt hấp đông lạnh;

- Tôm nuôi (không gia nhiệt) đông lạnh;

- Tôm tự nhiên, mực, bạch tuộc (không gia nhiệt) đông lạnh.


EU, Trung Quốc, Hàn Quốc, …

Kiểm tra quá trình xử lý nhiệt nhuyễn thể hai mảnh vỏ (NT2MV) để xuất khẩu vào EU

9

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre

DL 22

Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

- Thủy sản nuôi cấp đông, không xử lý nhiệt, không ăn liền: cá tra đông lạnh

- Thủy sản khai thác tự nhiên (có mối nguy gắn liền với loài) cấp đông, có xử lý nhiệt, không ăn liền: Nghêu trắng nguyên con hấp đông lạnh; nghêu trắng thịt hấp đông lạnh

- Thủy sản phối trộn cấp đông, không ăn liền: cá tra/basa xiên que với nông sản đông lạnh.


EU, Trung Quốc, Hàn Quốctải về 440.05 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương