TÊN ĐỀ TÀi luận văn thạc sĩ khnn chuyên ngành chăn nuôi từ NĂM 1996 2012tải về 252.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.07.2016
Kích252.26 Kb.
#1724
TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHNN CHUYÊN NGÀNH CHĂN NUÔI TỪ NĂM 1996 - 2012


MÃ SỐ

TÊN THẠC SĨ

TÊN ĐỀ TÀI

NĂM

CN-01

Trần Tố

Khảo sát khả năng sinh trưởng, phát triển và khả năng cho thịt của gà Broiler Avian từ 1 đến 56 ngày tuổi nuôi tại địa bàn tỉnh Bắc Thái

1996

CN-02

Đào Văn Khanh

NC khảo sát sức sản xuất trứng của đàn gà bố mẹ giống Goldline54 dòng mái CD trong chu kì sinh học 1 và chu kì sinh học 2 nuôi tại trại thực tập trường ĐHNL Bắc Thái

1996

CN-03

Dương Anh Đào

NC khả năng sinh trưởng và sinh sản của giống gà Avian bố mẹ nuôi ở Bắc Thái

1996

CN-04

Ngôn Thị Hoán

NC khả năng sinh trưởng, phát triển và sức sản xuất của giống gà AA (Arbor Acress) nhập nội nuôi tại Bắc Thái

1996

CN-05

Đỗ Trung Cứ

So sánh sự sinh trưởng của các tổ hợp lợn lai 1/2, 3/4, 7/8 máu ngoại và lợn ngoại (giống Đại Bạch) tại trại thực tập trường ĐHNL Bắc Thái

1996

CN-06

Nguyễn Đức Khanh

Theo dõi khả năng sinh trưởng, phát triển của các tổ hợp bê lai hướng thịt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên – Bắc Thái

1996

CN-07

Hà Thị Hảo

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất 1 số giống cỏ họ đậu tại trại thực tập trường ĐHNL Bắc Thái và trên đất đồi dốc tại Lục Ngạn Hà Bắc

1996

CN-08

Đặng Quang Nam

Điều tra 1 số chỉ tiêu sinh học và khả năng sinh sản của dê nội tại các huyện phía bắc tỉnh Bắc Thái

1996

CN-09

Phạm T. Hiền Lương

Khảo sát khả năng ST và cho thịt của giống gà Tam Hoàng với phương thức nuôi bán thâm canh tại các nông hộ của trại thực tập trường ĐHNL Bắc Thái

1996

CN-10

Nguyễn T. Kim Lan

NC thành phần và khu hệ giun sán kí sinh ở đường tiêu hoá của dê cỏ nuôi ở tỉnh Bắc Thái và các biện pháp phòng trị

1996

CN-11

Cầm Ngọc Liên

Khảo sát khả năng sinh trưởng và sinh sản của gà Tam Hoàng nuôi theo phương thức bán thâm canh ở Sơn La

1997

CN-12

Lê Minh Toàn

NC sử dụng dê lai F1 (Bách Thảo x Cỏ) làm đực giống và cái sinh sản thương phẩm

1997

CN-13

Lê Huy Liễu

NC ảnh hưởng của các mức năng lượng khác nhau trong khẩu phần ăn đến 1 số chỉ tiêu kinh tế – kĩ thuật của gà Broiler giống Vedette Isa nuôi tại Thái Nguyên

1997

CN-14

Ma Thị Tư

Khảo sát 1 số chỉ tiêu kinh tế – kĩ thuật của 2 giống gà thịt thương phẩm Arbor Acress và Lohmann nuôi tại Thái Nguyên

1997

CN-15

Lục Đức Xuân

Điều tra 1 số chỉ tiêu sinh học của giống lợn Lang huyện Hạ Lang – Cao Bằng

1997

CN-16

Nguyễn Văn Mởu

Điều tra 1 số chỉ tiêu về sinh trưởng, phát dục, khả năng sản xuất của các giống lợn nái và lợn thịt tại huyện Đại Từ – Thái Nguyên

1997

CN-17

Đỗ Quyết Thắng

Khảo sát khả năng sản xuất và ảnh hưởng của khối lượng cơ thể giai đoạn 33 – 42 tuần tuổi tới sức sinh sản của gà Avian bố mẹ nuôi tại trại gà Đán – TN

1997

CN-18

Phạm Gia Huỳnh

Theo dõi khả năng sinh trưởng và sinh sản của con lai F1 giữa bò đực Redsindhi với bò cái điạ phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

1997

CN-19

Vũ Văn Vượng

Điều tra tỷ lệ nhiễm bệnh tiêm mao trùng của đàn trâu ở 1 số cơ sở thuộc 4 tỉnh: Bắc Thái, Lạng Sơn, Hà Bắc, Hà Sơn Bình và biện pháp phòng trị

1997

CN-20

Nông Xuân Bắc

Khảo sát khả năng sản xuất của tổ hợp lai gà bố mẹ (BE11 x V35) và khả năng sinh trưởng của con lai Broiler BE11V35

1997

CN-21

Đỗ Trọng Biếm

So sánh phương thức nuôi gà Broiler trong chuồng trại và ngoài vườn giai đoạn 1 – 49 ngày tuổi ở vụ hè thu tại Thái Nguyên

1997

CN-22

Nguyễn T. Thanh Bình

Xác định độc tố HCN trong củ, lá sắn và nghiên cứu sử dụng sắn trong chăn nuôi lợn

1998

CN-23

Nông Thị Ga

Điều tra khả năng sinh trưởng và sinh sản của bò nội địa phương tại huyện Thông Nông – Cao Bằng

1998

CN-24

Nguyễn Văn Sửu

Điều tra 1 số chỉ tiêu về sinh trưởng và sinh sản của bò lai Sind tại huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

1998

CN-25

Vi Quang Trung

Điều tra 1 số chỉ tiêu về sinh trưởng và sinh sản của lợn nái Móng Cái tại thị xã Phú Thọ và 1 số xã phụ cận

1998

CN-26

Nguyễn Đức Thắng

Bổ sung thức ăn hỗn hợp tinh cho dê cái nuôi dê con giai đoạn 4 – 6 tháng tuổi tại tỉnh Thái Nguyên

1998

CN-27

Mai Hữu Yên

Điều tra thực trạng đàn dê tại huyện Định Hoá và ảnh hưởng của việc thay đổi đực giống đến khả năng sản xuất của dê tại địa phương

1998

CN-28

Nguyễn Quang Tính

Điều tra 1 số chỉ tiêu về khả năng sinh trưởng và sinh sản của lợn nái Móng Cái tại khu vực thành phố Thái Nguyên

1998

CN-29

Đoàn Thị Hằng

Khảo sát sức sản xuất của gà chuyên trứng thương phẩm giống Hyline – Brown nuôi tại thành phố Thái Nguyên

1998

CN-30

Nguyễn Quyết Tâm

So sánh phương thức nuôi gà thịt Broiler CP 707 theo phương thức cho ăn tự do hoàn toàn và cho ăn tự do có khống chế vào vụ hè thu tại Thái Nguyên

1999

CN-31

Trần Văn Thăng

Điều tra 1 số chỉ tiêu về khả năng sinh trưởng và sinh sản của lợn nái Móng Cái và khả năng sản xuất của lợn thịt F1 (Đại Bạch x Móng Cái) nuôi tại huyện Phú Bình – Thái Nguyên

1999

CN-32

Nguyễn Văn Tường

NC ảnh hưởng của 1 số yếu tố tới khả năng sản xuất của lợn đực giống Đại Bạch và Landrace nuôi tại Bắc Giang

1999

CN-33

Lương Nguyệt Bích

Đánh giá khả năng sinh sản của lợn nái giống Landrace, Yorkshire, F1 (L x Yr) nuôi tại trại chăn nuôi Tân Thái tỉnh Thái Nguyên

1999

CN-34

Bùi T. Minh Hà

NC hiệu quả sử dụng chế phẩm sinh học Mycofix Plus để xử lý nấm mốc và độc tố nấm mốc trong thức ăn nuôi gà thịt

1999

CN-35

Vũ Đức Hảo

NC 1 số đặc điểm của vịt Khakicampbell nuôi nhốt trong vườn ở thành phố Thái Nguyên

1999

CN-36

Mai T. Lan Hương

Điều tra 1 số chỉ tiêu sinh sản của lợn nái trong chăn nuôi nông hộ và phẩm chất thịt lợn lai 1/2, 3/4, 7/8 máu lợn Đại Bạch và Landrace tại Thái Nguyên

1999

CN-37

Phạm Thị Thuý

NC khả năng sinh sản của gà Ri đã qua chọn lọc và khả năng sản xuất thịt của con lai F1 (bố Kabir x mẹ Ri) nuôi thả vườn tại Thái Nguyên

1999

CN-38

Nguyễn Thị Ngân

Điều tra 1 số chỉ tiêu về khả năng sinh trưởng, sinh sản, giám định và bình tuyển đàn trâu trên địa bàn huyện Phú Lương – Thái Nguyên

1999

CN-39

Phạm T. Phương Lan

Điều tra khả năng sản xuất của dê sữa Bách Thảo nuôi tại Thái Nguyên

1999

CN-40

Đào T. Bích Ngọc

NC 1 số đặc điểm sinh học và tính năng sản xuất của chim cút nuôi tại TN

1999

CN-41

Lê Đắc Vinh

Đánh giá phẩm chất tinh dịch và ảnh hưởng của phương pháp bảo tồn, môi trường pha loãng, vận chuyển tới tinh dịch lợn Yorkshire và Landrace tại TN

1999

CN-42

La Văn Công

Theo dõi khả năng sinh trưởng, phát dục và khả năng sinh sản của lợn cái 3/4 máu ngoại [Landrace x (Đại Bạch x Móng Cái)]

1999

CN-43

Nguyễn T.Bích Phương

So sánh phương thức chăn nuôi gà Tam Hoàng dòng 882 trong chuồng trại và thả vườn giai đoạn từ sơ sinh đến 12 tuần tuổi ở vụ hè tại Thái Nguyên

1999

CN-44

Trần Văn Thăng

Điều tra 1 số chỉ tiêu về khả năng ST, sinh sản của lợn nái Móng Cái và khả năng sx của lợn thịt F1 (Đại Bạch x Móng Cái) nuôi tại huyện Phú Bình – TN

1999

CN-45

Lê Thanh Tuyết

So sánh 1 số chỉ tiêu về khả năng ST và sinh sản của bò lai 3/8 máu Redsindhi (bò đực 3/4 máu Redsindhi x bò cái địa phương) với bò lai F1 (1/2 máu Redsindhi) và bò địa phương nuôi tại địa bàn huyện Phổ Yên – TN

1999

CN-46

Trần T. Kim Oanh

NC sử dụng EM(Effective Microogarnisms) trong chăn nuôi giống gà thả vườn Kabir tại Thái Nguyên

2000

CN-47

Lê T. Quỳnh Hương

Khảo sát khả năng sinh sản của lợn nái 3/4 máu ngoại và khả năng sinh trưởng của lợn thịt 7/8 máu ngoại nuôi tại tỉnh Thái Nguyên


2000

CN-48

Ma Thị Dũng

Điều tra 1 số chỉ tiêu về khả năng ST, sinh sản của lợn nái Móng Cái và khả năng sản xuất của lợn thịt F1 (Đại Bạch x Móng Cái), F1 (Landrace x Móng Cái) nuôi tại huyện Yên Sơn- Tuyên Quang

2000

CN-49

Đặng Văn Đức

NC ảnh hưởng của tổ hợp đỗ tương và đỗ nho nhe với tỷ lệ khác nhau trong khẩu phần thức ăn tới khả năng ST và chất lượng thịt của gà Broiler Kabir

2000

CN-50

Trần Thị Minh

Khảo sát khả năng sinh trưởng của ngan Pháp nuôi trong nông hộ tại địa bàn huyện Đồng Hỷ – Thái Nguyên

2000

CN-51

Nguyễn Văn Đại

Khảo sát đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh trưởng cho thịt của gà lai F1 (trống Mýa x mái Kabir) nuôi nhốt và bán nuôi nhốt tại Thái Nguyên

2000

CN-52

Lê Thị Minh

Đánh giá hiện trạng chăn nuôi gà thả vườn trong các nông hộ ở huyện Yên Sơn – TQ. Áp dụng 1 số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất thịt của chúng

2000

CN-53

Hoàng Văn Hào

Điều tra, đánh giá tình hình chăn nuôi dê và khả năng sản xuất dê địa phương tại huyện Trùng Khánh – Cao Bằng

2000

CN-54

Dương Thanh Tùng

Điều tra 1 số chỉ tiêu về khả năng sinh trưởng, sinh sản, giám định và bình tuyển đàn trâu tại huyện Lục Ngạn – Bắc Giang

2000

CN-55

Mai Anh Khoa

Điều tra kết quả chương trình Sind hoá đàn bò và 1 số chỉ tiêu về khả năng ST, sinh sản của con lai F1 giữa bò đực Redsindhi với bò cái địa phương tại tỉnh TN

2000

CN-56

Nguễn Văn Minh

NC 1 số chỉ tiêu kinh tế – kĩ thuật của 2 tổ hợp gà lai F1 (Kabir x Ri) và F1 (Lương Phượng x Ri) nuôi bán chăn thả qua các vụ khác nhau tại TN

2000

CN-57

Bùi Văn Chủm

NC khả năng sinh trưởng, cho thịt và sinh sản của vịt Bỗu Bến nuôi tại huyện Lạc Sơn – tỉnh Hoà Bình

2000

CN-58

Trần T. Hồng Thái

Khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung VitaminC với các liều lượng khác nhau vào khẩu phần ăn của gà thịt lông màu Lương Phượng nuôi tại Đồng Hỷ – TN

2000

CN-59

Lương Quỳ Nguyên

NC sử dụng hạt đậu đỗ thay thế bột cá và xác định mức protein thực vật tổng hợp trong thức ăn hỗn hợp nuôi gà Broiler Kabir tại Thái Nguyên

2000

CN-60

Bùi Thị Thơm

NC ứng dụng chế phẩm EM (Effective Microorganisms) trong chăn nuôi lợn thịt ở nông hộ tại tỉnh Thái Nguyên

2000

CN-61

Lưu Xuân Thuỷ

Điều tra khả năng sinh trưởng và sinh sản của bò lai Sind tại huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc

2000

CN-62


Dương Thị Khang

Điều tra, đánh giá khả năng sinh trưởng, sinh sản và sức sản xuất thịt của bò lai F1 (♂RS x ♀ĐP) và bò địa phương tại tỉnh Quảng Nam

2001

CN-63

Đặng Quang Huy

NC 1 số đặc điểm sinh học, khả năng sinh trưởng và cho thịt của đà điểu Châu Phi (ostrich) thế hệ I nuôi tại Ba Vì

2001

CN-64

Cù T. Thuý Nga

NC thành phần dinh dưỡng, thành phần các axitamin của giống ngô HQ 2000 và sử dụng làm thức ăn nuôi gà thịt

2002

CN-65

Bế Kim Thanh

Xác định mật độ bãi thả tối ưu cho gà thịt thương phẩm lông màu Sasso, Lương Phượng nuôi bán chăn thả vụ hè thu tại Thái Nguyên

2002

CN-66

Tạ T. Thu Thuỷ

NC 1 số đặc điểm sinh học, khả năng sản xuất của gà Tre tại Thái Nguyên

2002

CN-67

Nông Thuý Thoan

NC 1 số đặc điểm sinh học và tính năng sản xuất của vịt Kỳ Lừa nuôi tại huyện Bình Gia- tỉnh Lạng Sơn

2002

CN-68

Nguyễn T. Hà Giang

Điều tra tình hình sx, phân tích TP hoá học của 1 số loại TA chính cho vật nuôi ở Thái Nguyên và thăm dò ảnh hưởng của các mức Protein khác nhau đến khả năng ST và hiệu quả chuyển hoá TA của lợn F1 (YR x MC) sau cai sữa sớm

2002

CN-69

Hà Văn Quê

NC đánh giá thực trạng và đề xuất 1 số giải pháp nhằm phát triển đàn ong mật nuôi tại hộ gia đình ở tỉnh Bắc Giang

2002

CN-70

Đào Trọng Nghĩa

NC 1 số đặc điểm sinh học và tính năng sản xuất 1 số giống gà Hồ nuôi tại thị trấn Hồ huyện Thuận Thành – Bắc Ninh

2002

CN-71

Lê Minh

Ảnh hưởng của thuốc Avicoc và Regecoccin đến khả năng sản xuất thịt gà Lương Phượng và Sasso nuôi bán chăn thả tại Thái Nguyên

2002

CN-72

Vũ Văn Tý

Ảnh hưởng của bổ sung lá sắn ủ chua đến khả năng tiêu hoá thức ăn, khả năng sinh trưởng và vỗ béo trâu tại TT NC&PT chăn nuôi miền núi

2002

CN-73

Lê Chí Linh

NC sử dụng vi sinh vật hữu ích EM (Effeetive Microogranisms) trong chăn nuôi lợn con từ sơ sinh đến 8 tuần tuổi ở nông hộ tại Thái Nguyên

2003

CN-74


Phan T. Hồng Phúc

XĐ hàm lượng các nguyên tố khoáng đa, vi lượng trong 1 số nguyên liệu chính làm TA cho gia súc và tỷ lệ bổ sung thích hợp 1 số nguyên tố khoáng vi lượng trong khẩu phần phối hợp bằng TA sẵn có của địa phương cho lợn con tại TN

2003

CN-75

Đỗ T. Lan Phương

NC sử dụng ngô giàu protein (HQ 2000) trong chăn nuôi lợn thịt cao sản giai đoạn 2 đến 5 thang tuổi

2003

CN-76

Phùng Đức Hoàn

NC sự hình thành mũ chúa tự nhiên và ảnh hưởng của việc thay chúa đến 1 số đặc điểm sinh học và khả năng sx của giống ong nội (Apis Crana) nuôi tại TN

2003

CN-77

Từ Quang Tân

Ảnh hưởng của việc sử dụng ngô giàu protein trong khẩu phần khả năng sx và 1 số chỉ tiêu sinh lý, sinh hoá máu của gà Lương Phượng nuôi tại TN

2004

CN-78

Phùng Hữu Trung

NC công thức lai kinh tế giữa gà Ri với gà Lương Phượng nuôi bán chăn thả ở nông hộ tỉnh Yên Bái và Thái Nguyên

2004

CN-79

Nguyễn T. Minh Hiền

Đánh giá thực trạng nghề nuôi ong mật tại tỉnh Phú Thọ. So sánh hiệu quả kinh tế của 2 phương thức nuôi cố định và di chuyển ong

2004

CN-80


Nguyễn Đức Chuyên

Đánh giá thực trạng và NC 1 số biện pháp kĩ thuật nhằm nâng cao khả năng sinh trưởng của đàn trâu nuôi tại huyện Định Hoá - TN

2004

CN-81

Nguyễn Viết Thái

NC khả năng sản xuất và hiệu quả kinh tế của 2 dòng ngan Pháp R51 và R71 nuôi tại các nông hộ của tỉnh Thái Nguyên

2005

CN-82

Nguyễn Văn Sinh

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, khả năng sản xuất cảu gà mèo nuôi tại 3 huyện vùng cao núi đá của tỉnh Hà Giang

2006

CN-83

Tạ Văn Cần

Nghiên cứu sử dụng Trâu đực Murra 4 Lai với Trâu cái địa Phương tạo Trâu Lai F1 và khảo sát khả năng sinh trưởng của trâu Lai và Trâu nội nuôi trong nông hộ

2006

CN-84

Phan Anh Tân

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và sức sản xuất của dê núi tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

2006

CN-85

Đoàn Cảnh Hữu

Nghiên cứu giá trị dinh dưỡng của thức ăn bổ sung dạng khô từ phụ phẩm Tôm lên men cho gia súc nhai lại

2007

CN-86

Vũ Đình Ngoan

Bước đầu nghiên cứu kỹ thuật đông lạnh tinh dịch ngựa và ứng dụng trong thụ tinh nhân tạo tại trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền núi

2007

CN-87

Lù Thị Lừu

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, khả năng sản xuất và tác động của việc bổ sung thức ăn nhằm nâng cao sức sản xuất thịt của giống lợn mường khương nuôi tại Lào Cai

2007

CN-88

Vũ Trí Quân

Đánh giá thực trạng đàn bò vàng, nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng bò đực giống 7/8 máu Sind và bổ sung thức ăn tinh tới tỷ lệ sống, sinh trưởng của đàn bê lai tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

2007

CN-89

Hồ Thị Bích Ngọc

Xác định tỷ lệ Lysine / ME thích hợp trong thức ăn hỗn hợp cho lợn 5 máu ngoại giai đoạn 18- 50 Kg nuôi tại Thái Nguyên

2007

CN-90

Từ Trung Kiên

Khảo sát khả năng sinh trưởng, năng suất và thành phần hoá học của một số giống cỏ hoà thảo trồng tại Thái Nguyên

2007

CN-91

Lê Thị Hà

Xác định tỷ lệ Lysine trên năng lượng trao đổi và nghiên cứu giảm protein thô trên cơ sở cân đối một số axit amin thiết yếu trong thức ăn hỗn hợp của lợn con giai đoạn 28 đến 56 ngày tuổi

2007

CN-92

Phạm Thị Thu Hương

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của gà Sao dòng lớn nuôi trong nông hộ ở Phú Lương Thái Nguyên

2007

CN-93

Trần Thị Hoan

Nghiên cứu thực trạng và ảnh hưởng của thức ăn ủ xanh đến năng suất, chất lượng sữa của đàn bò sữa nuôi tại huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

2007

CN-94

Chu Thị Ly

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung Vitamin A,D,E, với các mức khác nhau trong khẩu phần đến khả năng sản xuất của gà Lương Phượng thương phẩm nuôi thịt

2008

CN-95

Tạ Văn Dũng

Nghiên cứu xác định tỷ lệ protein trên năng lượng trao đổi có bổ sung một số axit amin thiết yếu và tỷ lệ một số axit amin thiết yếu so với Lysine trong thức ăn hỗn hợp cho lợn con giai đoạn sau cai sữa.

2008

CN-96

Thân Văn Hiển

Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn đực lai LY và L19 nuôi tại tỉnh bắc giang

2008

CN-97

Nguyễn Thị Nga

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố tự nhiên và nhân tạo đến tỷ lệ nước trong mật ong nội Apis cerana

2008

CN-98

Hoàng T. Hồng Nhung

Nghiên cứu ảnh hưởng của mùa vụ, phương thức chăn nuôi đến khả năng sinh trưởng và cho thịt của gà SASSO thương phẩm nuôi tại Thái Nguyên

2008

CN-99

Nguyễn Thu Quyên

Nghiên cứu đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất thịt của gà F1 (trống Mông x Mái Ai Cập) và F1 ( trống Mông x mái lương Phượng) nuôi bán chăn thả tại Thái Nguyên.

2008

CN-100

Chanthavi Phommy

Nghiên cứu ảnh hưởng của khẩu phần với mức Protein khác nhau có bổ sung Protease và amylase đến khả năng tiêu hóa Protein, tinh bột và sinh trưởng của lợn ngoại giai đoạn sau cai sữa.

2009

CN- 101

Nguyễn Thu Phương

Đánh giá khả năng sinh trưởng và ảnh hưởng của cây ngô ủ chua đến năng suất, chất lượng sữa của đàn bò sữa, nuôi tại huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh

2009

CN-102

Ma Doãn Hùng

Nghiên cứu hiệu quả sử dụng dung dịch điện hoạt hóa anolit trong chăn nuôi gà tại Thái Nguyên

2009

CN-103

Nguyễn Thị Hởu

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật đông lạnh tinh dịch lợn dạng cọng rạ phục vụ tạo và nhân giống lợn

2009

CN-104

Lê Thị Thu Hà

Đánh giá khả năng sản xuất của dê Beetal thế hệ thứ 5 và 6 tại trung tâm nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây

2009

CN-105

Mông Thị Xuyến

Nghiên cứu 1 số dặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của lợn Bảo Lạc huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

2009

CN- 106

Nguyễn Thị Hạnh

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian cai sữa đến sinh trưởng của lợn con và năng suất sinh sản của lợn mẹ tại trại Charoen Pokhan huyện Việt Yên- Tỉnh Bắc Giang

2010

CN-107

Hoàng Vĩnh Lam

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân NEB- 26 đến năng suất, chất lượng của giống cỏ VA 06 và ảnh hưởng của cỏ VA 06 bón phân NEB- 26 đến năng suất, chất lượng của sữa bò nuôi tại Mộc Châu- Sơn La

2010

CN- 108

Nguyễn Thị Thắm

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của ong chúa Apis Cerana nuôi tại Thái Nguyên

2010

CN- 109

Phạm Thanh Vũ

Nghiên cứu ảnh hưởng của loại hình thức ăn và phương thức nuôi đến khả năng sản xuất thịt của vịt CV Super M3 thương phẩm tại Vĩnh Phúc

2010

CN- 110

Phạm Thị Hồng Thái

ảnh hưởng của chế độ chiếu sáng đến sức sản xuất của gà Broiler nuôi ở chuống thông thoáng tự nhiên

2010

CN- 111

Đặng Văn Nghiệp

Nghiên cứu mối tương quan giữa độ dày mỡ lưng với các chỉ tiêu sinh lý sinh dục và sức sản xuất của lợn nái ngoại nuôi tại một số trại chăn nuôi tập Trung ở tỉnh Thái Nguyên

2010

CN-112

Phạm Công Hoằng

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, khả năng sản xuất của gà chọi nuôi tại huyện Tân Yên- Tỉnh Bắc Giang

2010

CN- 113

Lê Văn Bảy

Khảo sát khả năng thích nghi một số giống cỏ phục vụ chăn nuôi trâu, bò tại Phú Thọ

2010

CN- 114

Dương Thị Thu Hoài

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sức sản xuất và chất lượng thịt của đàn lợn đen nuôi tại huyện Trạm Tờu- tỉnh Yên Bái

2010

CN- 115

Đỗ Văn Chiến

Nghiên cứu ảnh hưởng của Enzym đến khả năng tiêu hóa, sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn con sau cai sữa

2010

CN- 116

Nguyễn Văn Nơi

Nghiên cứu đa hình một số gen quy định sinh trưởng và khả năng sản xuất thịt của lợn lai (Đực rừng Thái Lan x Nái địa phương Bắc Nặm)

2010

CN- 117

Nguyễn Thị Lệ

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung Na- Butynate vào khẩu phần ăn tới trạng thái đường tiêu hoá, tình trạng tiêu chảy và hiệu quả chăn nuôi lợn con giống ngoại sau cai sữa từ 21 đến 60 ngày tuổi

2010

CN- 118

Hoàng Văn Giáp

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung Sodium Butynate vào khẩu phần ăn để cải thiện trạng thái chức năng của đường tiêu hoá và hiệu quả chăn nuôi lợn thịt ở Hát Lót- Mai Sơn- Sơn La

2010

CN- 119

Đào Thị Hồng Vân

Nghiên cứu năng suất, thành phần hoá học của một số giống cỏ hoà thảo và ảnh hưởng của các mức phân đạm đến cỏ Mulato II tại Thái Nguyên

2010

CN- 120

Phạm Thị Gội

Nghiên cứu trồng và sử dụng bột cỏ Stylo trong chăn nuôi gà thịt

2010

CN- 121

Phạm Thị Thanh

Xác định ảnh hưởng của bột lá keo giậu (Leucaena leucocephala) không xử lý và được sử lý bằng cách ngâm nước đến sức sản xuất của gà sinh sản Lương Phượng

2010

CN- 122

Nguyễn Thị Vân

Nghiên cứu sử dụng lá keo dậu trong khẩu phần nuôi thỏ thịt tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

2010

CN- 123

Nguyễn Thị Thu Trang

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh lý sinh dục và khả năng sinh sản của dòng lợn C1050 được nuôi tại trại lợn Tân Thái- Đồng Hỷ- Thái Nguyên và biện pháp nâng cao khả năng sinh sản bằng kích dục tố PG600

2010

CN- 124

Trần Thị Phương Thảo

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ, mức phân đạm và các phương pháp chế biến khác nhau đến năng suất và thành phần hoá học của lá sắn

2010

CN- 125

Nguyễn Văn Huy (TY)

Đặc điểm dịch tễ, bệnh lý, lâm sàng và biện pháp phòng trị bệnh Trichocephalus suis ở lợn tại một số huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên

2010

CN- 126

Lê Hải Nam

ảnh hưởng của các mức phân đạm khác nhau đến năng suất, chất lượng cỏ Stylo và sử dụng bột cỏ Stylo trong khẩu phần ăn của dê nuôi thịt

2010

CN- 127

Nguyễn Xuân Quang

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của gà lai F!
CN- 128

Đỗ Thị Thanh Vân

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của ong đực và ong thợ Apis cerana nuôi tại Thái Nguyên

2010

CN- 129

Nguyễn Thị Ngân

Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức năng lượng trao đổi, protein và lysine khác nhau đến sức sản xuất của vịt CV.Super M. nuôi thịt trong điều kiện chăn nuôi tập trung

2010

CN- 130

Lê Duy

Nghiên cứu sử dụng bã dong riềng làm thức ăn bổ sung nuôi bò thịt tại huyện Nguyên Bình- tỉnh Cao Bằng

2010

CN- 131

Đỗ Đình Huy

Nghiên cứu sử dụng lá sắn trong khẩu phần nuôi thỏ New Zealand tại thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

2010

CN- 132

Hoàng Thanh Thủ

Nghiên cứu ủ chua sắn và cỏ Stylo để sử dụng trong chăn nuôi lợn thịt tại Thái Nguyên

2010

CN- 133

Bế Hoàng Liêm

Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn nái C22 và con lai của chúng với đực Landrace, đực Maxter 16 và đực Maxter 304

2010

CN- 134

Hoàng Thị Giang

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm sinh học Phar- Selenzym trong khẩu phần ăn của lợn nái và hiệu quả chăn nuôi lợn thịt

2010

CN- 135

Trần Quang Hùng

Xác định ảnh hưởng của các phương pháp chế biến khác nhau của cỏ Brachiaria Brizantha đến khả năng sinh trưởng và chất lượng bò thịt nuôi trong vụ đông

2010

CN- 136

Phương Đức Thiện

Xác định ảnh hưởng của các phương pháp chế biến khác nhau của cỏ Brachiaria Decumbens đến khả năng sinh trưởng và chất lượng của bò nuôi trong vụ đông

2010

CN- 137

Nguyễn Thị Vượng

Nghiên cứu hiệu quả sử dụng Phospho của gà thịt (Ri x Lương Phượng) với Khẩu phần có tỷ lệ phospho ở dạng phytin khác nhau có và không bổ sung phytase

2010

CN-138

Cao ThÞ Hinh

Nghiªn cøu sù ¶nh h­ëng cña thøc ¨n bæ sung tíi n¨ng suÊt, chÊt l­îng ®µn ong mËt Apis cerana nu«i t¹i huyÖn §¹i Tõ, tØnh Th¸i Nguyªn

2011

CN-139

N«ng ThÞ KiÒu

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ xung Phytase vào khẩu phần ăn đến hiệu quả sử dụng canxi, photpho và sức sản xuất của gà Broiler Ross 508.

2011

CN-140

Ng« Xu©n C¶nh

Nghiên cứu so sánh một số đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất thịt và trình tự vùng điều khiển D-Loop ty thể của gà Mèo thuần với gà Mèo địa phương SaPa.

2011

CN-141

NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn

Nghiªn cøu sö dông d©y l¸ vµ cñ khoai lang ñ chua trong ch¨n nu«i lîn th­¬ng phÈm F1 (Lx MC) t¹i Th¸i Nguyªn

2011

CN-142

NguyÔn ThÞ Hång H¹nh

Xác định một số phương pháp chế biến, bảo quản phụ phẩm nông nhiệp làm thức ăn chăn nuôi bò thịt ở Phú Thọ.

2011

CN-143

Ma ThÞ T©m

Nghiên cứu ảnh hưởng của các tỉ lệ bột lá sắn khác nhau trong khẩu phần ăn tới năng suất, chất lượng và tỷ lệ ấp nở của trứng gà Lương phượng nuôi tại Thái Nguyên.

2011

CN-144

NguyÔn T.Minh ThuËn

Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña mét sè hçn hîp vi khuÈn Probiotic ®Õn tiªu ho¸, sinh tr­ëng, phßng chèng tiªu ch¶y ë lîn con giai ®o¹n sau cai s÷a (21-56 ngµy tuæi)

2011

CN-145

Ph¹m ThÞ Thu

Ảnh hưởng của các mức phân lân đến năng suất, chất lượng cỏ Stylosanthes Guianesis CIAT 184 và sử ụng bột của nó trong khẩu phần của gà bố mẹ.

2011

CN-146

L­¬ng ThÞ lan

Xác định một số đặc điểm sinh học và các bệnh thường gặp ở nhím nuôi nhốt trong nông hộ ở tỉnh Bắc Kạn

2011

CN-147

Phïng ThÞ Thu Hµ

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, khả năng sản xuất của giống lợn Bản tại Sơn La phục vụ công tác bảo tồn giống.

2011

CN-148

Hµ ThÞ Th¾ng

Nghiªn cøu s¶n xuÊt vµ thö nghiÖm chÕ phÈm vi sinh T-EMB-1 trong ch¨n nu«i lîn thÞt t¹i tr­êng §¹i häc N«ng L©m Th¸i Nguyªn

2011

CN-149

Dương Như Hoà

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng và phương pháp đánh giá sức sản xuất sữa của bò lai hướng sữa tại trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì- Hà Nội

2011


CN-150

Nguyễn Vũ Quang

Nghiên cứu hiệu quả sử dụng phospho của gà Broiler (Ross 508) với khẩu phần có tỷ lệ Phospho ở dạng Phytin khác nhau có và không bổ sung phytase

2011

CN-151

Nguyễn Văn Đích

Nghiên cứu chế biến và sử dụng bột ngọn, lá lạc cho gà công nghiệp nuôi tại Thái Nguyên

2011

CN-152

Vũ Thị Hương Giang

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sự đa dạng di truyền nhằm phục vụ cho công tác bảo tồn và sử dụng hợp lý giống gà Hồ và gà Mía của Việt Nam

2011

CN-153

Hồ Viết Dương

Nghiên cứu sức sản xuất thịt và mối tương quan với gen MC4R, Myogenin của lợn lai F2 ¾ máu lợn rừng [Đực rừng x nái F1(Đực rừng x nái địa phương Pác Nặm)]

2011

CN- 154

Nguyễn Thị Hằng

Nghiên cứu khả năng sản xuất, chất lượng thịt và phân tích đa hình gen di truyền của gen H-FABP bằng phương pháp PCR-RFLP trên đàn lợn mẹo nuôi tại huyện Pắc Nặm – tỉnh Bắc Kạn

2011

CN- 155

Dương Văn Phong

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm EM (Effeticve Micoroorganisms) vào thức ăn lợn nái ngoại chửa kỳ 2 nuôi trong chuồng kín tới một số chỉ tiêu sinh sản và hiệu quả môi trường

2012

CN-156

Đỗ Thị Hà

Nghiên cứu ảnh hưởng của dầu đậu tương trong khẩu phần đến năng suất sinh sản của lợn nái nuôi con, sinh trưởng của lợn con giai đoạn bú sữa và sau cai sữa trong điều kiện mùa hè

2012

CN- 157

Trần Thị Tình

Nghiên cứu sử dụng enzyme phytase trong khẩu phần thức ăn tới hiệu quả chăn nuôi lợn thịt và cải thiện môi trường

2012

CN- 158

Nguyễn Tuấn Thực

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp sát trùng và kích thích trứng trong thời gian bảo quản đến kết quả ấp nở của trứng gà

2012

CN- 159

Trần Văn Thắng

Đánh giá khả năng sản xuất của lợn nái lai F1 (L x Y), F1 (Y x L) và con lai của chùng với lợn đực giống Duroc, L19 nuôi tại vĩnh phúc

2012

CN-160

Bùi Phương Thảo

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm EM vào thức ăn tới khả năng sản xuất của gà Broiler nuôi trong chuồng kín và hiệu quả môi trường

2012

CN- 161

Nguyễn Chí Thành

Nghiên cứu một số đặc điểm của gà nuôi trong vùng đồng bào Mông Bắc Kạn

2012

CN- 162

Nguyễn Quốc Hạnh

Nghiên cứu khả năng sản xuất của hai dòng ngan V71, V72 và con lai V712

2012

CN- 163

Trịnh Thị Ngân

Khảo sát một số đặc điểm sinh học, khả năng sản xuất của ngựa bạch nuôi tại huyện Phú Bình- tỉnh Thái Nguyên

2012

CN- 164

Nguyễn Đàm Thuyên

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh trưởng, khả năng sản xuất thịt của bò HMông nuôi tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

2012


CN- 165

Nguyễn Thị Nguyệt Ngân

Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn nái Landrace, Yorshire và con lai F1 (đực Pidu x cái Landrace), F1 (đực Pidu x cái Yorshire) nuôi tại tỉnh Tuyên Quang

2012

CN- 166

Nguyễn Thị Thủy

Ảnh hưởng của hai phương thức nuôi khác nhau đến sức sản xuất của gà sao dòng trung nuôi trong nông hộ tại thành phố Tuyên Quang

2012

CN- 167

Phạm Thị Bình

Ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm TT enzym vào khẩu phần ăn của gà Lương Phượng x gà Mía nuôi tại thành phố Thái Nguyên nguy

2012

CN- 168

Hoàng Quốc Doanh

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của giống gà Zolo nhập nội

2012

CN- 169

Nguyễn Đức Khởi

Nghiên cứu sử dụng bột lá sắn với các tỷ lệ khác nhau trong chăn nuôi gà Lương Phượng

2012

CN- 170

Hoàng Mạnh Thắng

Nghiên cứu sử dụng thân cây sắn trong khẩu phần ăn để nuôi bò vỗ béo tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

2012

CN- 171

Trần Xuân Vũ

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh sản của bò H’Mông nuôi tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

2012

CN- 172

Nguyễn Thị Hoa Phượng

Khảo sát khả năng sản xuất của gà sacso ông bà dòng A,B nuôi tại trại gà Đán – thành phố Thái Nguyên

2012

CN- 173

Hà Ngọc Tưởng

Nghiên cứu sử dụng thân lá ngô ủ chua nuôi bò thịt giai đoạn vỗ béo

2012

CN- 174

Hoàng Việt Hùng

Nghiên cứu một số chỉ tiêu của gà mái (Lương Phượng x Sacso), khả năng sản xuất thịt của con Lai thương phẩm với trống Mía nuôi tại Thái Nguyên

2012

Каталог: gallery -> files
files -> BÁo cáo công khai đIỀu kiệN ĐẢm bảo chất lưỢng đÀo tạo tiến sĩ Tên chuyên ngành, mã số, quyết định giao chuyên ngành đào tạo
files -> Quy đỊnh việc phân cấp quản lý nhà NƯỚC ĐỐi với tài sảN nhà NƯỚc tại cơ quan hành chíNH, ĐƠn vị SỰ nghiệp công lậP
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học nông lâM Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> BỘ TÀi chính số: 63/2007/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Danh mục sách thư viện khoa lâm nghiệp cập nhật đến tháng 3/2015
files -> ĐẠi học thái nguyên báo cáo chuyên ngành đÀo tạO
files -> Mẫu số C41- hd đơn vị: Trường Đh nông Lâm tn
files -> TRƯỜng đẠi học nông lâm cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh
files -> Chương trình hội thảo thích ứng biếN ĐỔi khí HẬu dựa vào cộng đỒng và việc sử DỤng kiến thức bảN ĐỊA

tải về 252.26 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương