TÓm tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởngtải về 15.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích15.55 Kb.


TÓM TẮT TIỂU SỬ

đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng,

nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

(nay là Phó Thủ tướng Chính phủ)

________

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu, sinh ngày 02-10-1926; quê quán: Xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Thường trú tại số nhà 11, ngõ 4C, phố Đặng Văn Ngữ, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Tham gia hoạt động cách mạng tháng 3-1945; vào Đảng tháng 10-1946.

Tháng 3-1945, đồng chí tham gia Đoàn Thanh niên cứu quốc. Tháng 8-1945 tham gia đội viên đội tự vệ chiến đấu. Năm 1946, làm Bí thư Thanh niên cứu quốc xã, Trưởng ban Tự vệ chiến đấu, chủ nhiệm Việt minh xã.

Tháng 10-1946, đồng chí được kết nạp vào Đảng, tháng 11-1946 làm Bí thư Chi bộ, tháng 12-1946, làm cán bộ Việt Minh huyện Tiền Hải.

Năm 1947, đồng chí làm Bí thư Chi bộ xã, Bí thư Thanh niên cứu quốc huyện.

Năm 1948, làm Huyện uỷ viên Huyện uỷ Tiền Hải.

Năm 1949, làm Thường vụ Huyện uỷ Kiến Xương.

Tháng 9-1949 đến năm 1950, làm Phó Bí thư Huyện uỷ Thái Ninh.

Năm 1951, đồng chí làm Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Thái Bình.

Tháng 9-1951 đến năm 1952, làm Bí thư Huyện uỷ Tiền Hải.

Tháng 3-1953 đến năm 1956, đồng chí làm Tỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thái Bình.

Tháng 10-1956 đến năm 1957, làm Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Tiền Hải.

Tháng 7-1957 đến năm 1958, làm Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thái Bình.

Năm 1959 đến năm 1961, đồng chí làm Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ty Công thương nghiệp rồi làm Phó Chủ tịch Uỷ ban Hành chính tỉnh Thái Bình.

Tháng 10-1961 đến năm 1963, đồng chí được cử đi học lý luận chính trị trung cao cấp khoá III tại Trường Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

Tháng 7-1963 đến năm 1964, đồng chí làm Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Hành chính tỉnh Thái Bình.

Tháng 10-1964 đến tháng 7-1975, làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình.

Tháng 7-1975 đến tháng 12-1976, đồng chí làm Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, tháng 12-1976, đồng chí được bầu Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đầu năm 1977 đồng chí được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Năm 1979, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, tháng 3-1982, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, tháng 12-1986, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 02-1987 đến tháng 5-1988, đồng chí được phân công làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ), phụ trách Nông nghiệp.

Tháng 4-1989, đồng chí được cử làm Trưởng Ban Nông nghiệp Trung ương (nay là Ban Kinh tế Trung ương). Sau đó đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu được cử làm Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí là Uỷ viên Trung ương Đảng các khoá IV, V, VI. Đại biểu Quốc hội các khoá II, IV, V, VI, VII, VIII.

Tháng 6-1994, đồng chí được nghỉ hưu theo chế độ.Với công lao và đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.
_____________________


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương