TÓm tắt kết quả nghiên cứU ĐỀ TÀi khoa học và CÔng nghệ CẤp cơ SỞ Tên đề tài: “tải về 7.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.09.2016
Kích7.94 Kb.
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ
Tên đề tài: Xử lý xốp bằng tinh dầu cam, quýt”.

  • Mã số: SV2013 – 31

  • Chủ nhiệm đề tài: Vũ Văn Biển

Tel: 01674.119.645 E-mail: gatay.hp@gmail.com

  • Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

  • Cơ quan và cá nhân phối hợp thực hiện: Phòng thí nghiệm Khoa

MT - ĐHNLTN – ThS. Trần Thị Phả.

- Thời gian thực hiện: 12 tháng (Từ tháng 03/2013-03/2014).1. Mục tiêu:

- Nghiên cứu tác dụng xử lý xốp của tinh dầu cam, quýt…

- Áp dụng để xử lý xốp trong khu vực KTX - Trường Đại hoc Nông Lâm Thái Nguyên và một số khu vực khác.

2. Nội dung chính:

- Điều tra, đánh giá khối lượng xốp thải phát sinh trong khu vực trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên.

- Chiết xuất và phân tích tinh dầu từ vỏ bưởi, cam.

- Theo dõi và đánh giá quá trình xử lý xốp của tinh dầu bưởi, cam.

- Theo dõi và đánh giá quá trình xử lý xốp của acetone.

- So sánh giữa khả năng xử lý xốp của tinh dầu với acetone.

3. Kết quả chính đạt được:

* Sản phẩm khoa học:

- Tài liệu học tập và tham khảo cho sinh viên ngành môi trường* Sản phẩm ứng dụng:

- Đưa ra mô hình chưng cất tinh dầu.- Báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài.
: gallery -> files
files -> TÊN ĐỀ TÀi luận văn thạc sĩ khnn chuyên ngành chăn nuôi từ NĂM 1996 2012
files -> BÁo cáo công khai đIỀu kiệN ĐẢm bảo chất lưỢng đÀo tạo tiến sĩ Tên chuyên ngành, mã số, quyết định giao chuyên ngành đào tạo
files -> Quy đỊnh việc phân cấp quản lý nhà NƯỚC ĐỐi với tài sảN nhà NƯỚc tại cơ quan hành chíNH, ĐƠn vị SỰ nghiệp công lậP
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học nông lâM Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> BỘ TÀi chính số: 63/2007/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Danh mục sách thư viện khoa lâm nghiệp cập nhật đến tháng 3/2015
files -> ĐẠi học thái nguyên báo cáo chuyên ngành đÀo tạO
files -> Mẫu số C41- hd đơn vị: Trường Đh nông Lâm tn
files -> TRƯỜng đẠi học nông lâm cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương