Tóm tắT ĐỒ Án tốt nghiệp ngàNH: CÔng nghệ thông tin


BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ TÌM KIẾM NGƢỜI DÙNGtải về 1.85 Mb.
Chế độ xem pdf
trang5/6
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2022
Kích1.85 Mb.
#53828
1   2   3   4   5   6
TTDATN-Le Duc Huy

4.16. BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ TÌM KIẾM NGƢỜI DÙNG 
4.17. BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ KẾT BẠN 


Xây dựng website mạng xã hội sử dụng Spring Framework MVC kết hợp NoSQL
 
SVTH: Lê Đức Huy – Lớp CCCT15B 

4.18. BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ HỦY KẾT BẠN
 
 


Xây dựng website mạng xã hội sử dụng Spring Framework MVC kết hợp NoSQL
 
SVTH: Lê Đức Huy – Lớp CCCT15B 

CHƢƠNG V. MÔ HÌNH HÓA HÀNH VI 
5.1. BIỂU ĐỒ TRẠNG THÁI 
5.1.1. Biểu đồ trạng thái bình luận 
5.1.2. Biểu đồ trạng thái chia sẻ bài đăng 
5.1.3. Biểu đồ trạng thái đăng bài 
5.1.4. Biểu đồ trạng thái đăng ký 
5.1.5. Biểu đồ trạng thái đăng nhập 
5.1.6. Biểu đồ trạng thái nhận tin nhắn 
5.1.7. Biểu đồ trạng thái thích bài đăng 
5.1.8. Biểu đồ trạng thái tìm kiếm ngƣời dùng 
5.1.9. Biểu đồ trạng thái upload hình ảnh 
5.1.10. Biểu đồ trạng thái nhắn tin 
5.2. BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG
5.2.1. Biểu đồ hoạt động chỉnh sửa hồ sơ tài khoản 
5.2.2. Biểu đồ hoạt động nhắn tin 
5.2.3. Biểu đồ hoạt động xóa tin nhắn 
5.2.4. Biểu đồ hoạt động tìm kiếm ngƣời dùng 
5.2.5. Biểu đồ hoạt động xem bảng tin 
5.2.6. Biểu đồ hoạt động xem dòng thời gian 
5.2.7. Biểu đồ hoạt động xem thông tin hồ sơ tài khoản 
5.2.8. Biểu đồ hoạt động đăng bài 
5.2.9. Biểu đồ hoạt độngchỉnh sửa bài đăng 
5.2.10. Biểu đồ hoạt động xóa bài đăng 
5.2.11. Biểu đồ hoạt động thích bài viết 
5.2.12. Biểu đồ hoạt động bình luận bài viết 
5.2.13. Biểu đồ hoạt động đăng nhập 

tải về 1.85 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương