Tóm tắT ĐỒ Án tốt nghiệp ngàNH: CÔng nghệ thông tintải về 1.85 Mb.
Chế độ xem pdf
trang4/6
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2022
Kích1.85 Mb.
#53828
1   2   3   4   5   6
TTDATN-Le Duc Huy

3.2. CÁC GÓI TRONG HỆ THỐNG 
3.2.1. Lớp biên 
3.2.2. Lớp điều khiển 
3.2.3. Biểu đồ lớp mức phân tích 


Xây dựng website mạng xã hội sử dụng Spring Framework MVC kết hợp NoSQL
 
SVTH: Lê Đức Huy – Lớp CCCT15B 

 
Hình 3.3. Biểu đồ lớp thực thể 
3.2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu 
 
 


Xây dựng website mạng xã hội sử dụng Spring Framework MVC kết hợp NoSQL
 
SVTH: Lê Đức Huy – Lớp CCCT15B 

CHƢƠNG IV. MÔ HÌNH HÓA TƢƠNG TÁC ĐỐI TƢỢNG 
4.1. BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ ĐĂNG NHẬP 
4.2. BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ ĐĂNG KÝ 
4.3. BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ ĐỔI MẬT KHẨU 
4.4. BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ ĐĂNG BÀI 
Hình 4.4. Biểu đồ trình tự đăng bài 
4.5. BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ CHỈNH SỬA BÀI ĐĂNG 
4.6. BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ XÓA BÀI ĐĂNG 
4.7. BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ BÌNH LUẬN BÀI ĐĂNG 
Hình 4.7. Biểu đồ trình tự bình luận bài đăng 


Xây dựng website mạng xã hội sử dụng Spring Framework MVC kết hợp NoSQL
 
SVTH: Lê Đức Huy – Lớp CCCT15B 

4.8. BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ XEM HỒ SƠ TÀI KHOẢN 
4.9. BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ CHỈNH SỬA HỒ SƠ TÀI KHOẢN 
4.10. BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ CHỈNH SỬA ẢNH ĐẠI DIỆN 
Hình 4.10. Biểu đồ trình tự chỉnh sửa ảnh đại diện 
4.11. BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ CHỈNH SỬA ẢNH BÌA 
4.12. BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ UPLOAD HÌNH ẢNH 
Hình 4.12. Biểu đồ trình tự upload ảnh 
4.13. BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ XÓA HÌNH ẢNH 
4.14. BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ XEM HÌNH ẢNH 
4.15. BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ XEM DANH SÁCH BẠN BÈ 

tải về 1.85 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương