TÌm hiểu luật giao thông đƯỜng bộ phầN: nhóm biển hiệu lệNHtải về 40.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích40.23 Kb.
TÌM HIỂU LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

PHẦN: NHÓM BIỂN HIỆU LỆNH


Biển 301 a,b,c,d,e,f,h,i:  Hướng đi phải theo

Hình ảnh biển báo

Giải thích biển báo, chỉ dẫn

301a 301b 301c301d 301e 301f301h 301iĐể báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) phải đi theo một hướng nhất định hoặc chỉ được đi theo các hướng đã quy định, phải đặt một trong những kiểu biển báo số 301 (a, b, c, d, e, f, h, i) "Hướng phải đi theo".

Biển báo có hiệu lực bắt buộc các loại xe phải đi theo hướng mũi tên chỉ (trừ các xe được quyền ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định).


Biển 301a:  Biển báo hiệu các xe chỉ được đi thẳng

Hình ảnh biển báo

Giải thích biển báo, chỉ dẫnKhi đặt biển  ở trước ngã ba, ngã tư thì hiệu lực tác dụng của biển là ở phạm vi khu vực ngã ba, ngã tư, tức là cấm xe rẽ ở hướng tay phải và tay trái.

Nếu đặt biển ở sau ngã ba, ngã tư (bắt đầu vào đoạn đường phố) thì hiệu lực tác dụng của biển kể từ chỗ đặt biển đến ngã ba, ngã tư tiếp theo. Trường hợp này cấm rẽ trái và quay đầu trong vùng tác dụng của biển. Chỉ cho phép rẽ phải vào cổng nhà hoặc ngõ phố có đoạn đường từ ngã ba, ngã tư đặt biển đến ngã ba ngã tư tiếp theo.

Biển 301b:  Báo hiệu các xe chỉ được rẽ phải

Hình ảnh biển báo

Giải thích biển báo, chỉ dẫnBiển đặt ở sau ngã ba, ngã tư bắt buộc người lái xe chỉ được phép rẽ phải ở phạm vi ngã ba, ngã tư trước mặt biển.
Biển 301c:  Báo hiệu các xe chỉ được rẽ trái

Hình ảnh biển báo

Giải thích biển báo, chỉ dẫnBiển đặt ở sau ngã ba, ngã tư bắt buộc người lái xe chỉ được phép rẽ trái ở phạm vi ngã ba, ngã tư trước mặt biển.
Biển 301d:  Báo hiệu các xe chỉ được rẽ phải

Hình ảnh biển báo

Giải thích biển báo, chỉ dẫnBiển đặt ở trước ngã ba, ngã tư và bắt buộc người lái xe chỉ được phép rẽ phải ở phạm vi ngã ba, ngã tư đằng sau mặt biển.Biển 301e:  Báo hiệu các xe chỉ được rẽ trái

Hình ảnh biển báo

Giải thích biển báo, chỉ dẫnBiển đặt ở trước ngã ba, ngã tư và bắt buộc người lái xe chỉ được phép rẽ trái ở phạm vi ngã ba, ngã tư đằng sau mặt biển.
Biển 301f:  Báo hiệu các xe chỉ được đi thẳng hoặc rẽ phải

Hình ảnh biển báo

Giải thích biển báo, chỉ dẫnBiển đặt ở trước ngã ba, ngã tư bắt buộc người lái xe chỉ được phép đi thẳng hay rẽ phải ở phạm vi ngã ba, ngã tư đằng sau mặt biển.Biển 301h:  Báo hiệu các xe chỉ được đi thẳng hoặc rẽ trái

Hình ảnh biển báo

Giải thích biển báo, chỉ dẫnBiển đặt ở trước ngã ba, ngã tư bắt buộc người lái xe chỉ được phép đi thẳng hay rẽ trái ở phạm vi ngã ba, ngã tư đằng sau mặt biển, được phép quay đầu xe để đi theo hướng ngược lại.
Biển 301i:  Báo hiệu các xe chỉ được rẽ phải hoặc rẽ trái

Hình ảnh biển báo

Giải thích biển báo, chỉ dẫnBiển đặt ở sau ngã ba, ngã tư và bắt buộc người lái xe chỉ được phăp rẽ trái, quay đầu xe hoặc rẽ phải ở phạm vi ngã ba, ngã tư trước mặt biển.Biển 302a:  Hướng phải đi vòng chướng ngại vật

Hình ảnh biển báo

Giải thích biển báo, chỉ dẫnBáo các loại xe (cơ giới và thô sơ) hướng đi để qua một chướng ngại vật. Biển được đặt trước chướng ngại vật và tùy theo hướng đi vòng sang phải hay sang trái mà lựa chọn theo kiểu biển cho phù hợp.

Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe phải đi vòng chướng ngại vật theo hướng mũi tên chỉ về bên phải.


Biển 302b:  Hướng phải đi vòng chướng ngại vật

Hình ảnh biển báo

Giải thích biển báo, chỉ dẫnBáo các loại xe (cơ giới và thô sơ) hướng đi để qua một chướng ngại vật. Biển được đặt trước chướng ngại vật và tùy theo hướng đi vòng sang phải hay sang trái mà lựa chọn theo kiểu biển cho phù hợp.

Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe phải đi vòng chướng ngại vật theo hướng mũi tên chỉ về bên trái.

Biển 303:  Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến

Hình ảnh biển báo

Giải thích biển báo, chỉ dẫnBáo cho các loại xe (cơ giới và thô sơ) phải chạy vòng theo đảo an toàn ở các ngã ba, ngã tư.

Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe muốn chuyển hướng phải chạy vòng theo đảo an toàn theo hướng mũi tên chỉ.


Biển 304:  Đường dành cho xe thô sơ

Hình ảnh biển báo

Giải thích biển báo, chỉ dẫnBảo đường dành cho xe thô sơ (kể cả xe của người tàn tật) và người đi bộ. Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe thô sơ (kể cả xe của người tàn tật) và người đi bộ phải dùng đường dành riêng này để đi.

Cấm các xe cơ giới kể cả xe gắn máy, các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định vào đường đã đặt biển này, trừ trường hợp đi cắt ngang qua nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho xe thô sơ và người đi bộ.

Biển 305:  Đường dành cho người đi bộ

Hình ảnh biển báo

Giải thích biển báo, chỉ dẫnBáo đường dành cho người đi bộ.

Các loại xe cơ giới và thô sơ kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định không được phép đi vào đường đã đặt biển này, trừ trường hợp đi cắt ngang qua nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người đi bộ.

Biển 306:  Tốc độ tối thiểu cho phép

Hình ảnh biển báo

Giải thích biển báo, chỉ dẫnBáo tốc độ tối thiểu cho phép các xe cơ giới chạy. Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới chạy với tốc độ nhỏ hơn trị số ghi trên biển. Các loại xe do sự chế tạo có tốc độ tối đa không đạt tốc độ tối thiểu đã ghi không được phép đi vào đường này.

Trị số ghi trên biển chỉ tốc độ tối thiểu cho phép tính bằng km/h.

Biển 307:  Hết hạn chế tốc độ tối thiểu

Hình ảnh biển báo

Giải thích biển báo, chỉ dẫnBáo hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối thiểu.

Biển có giá trị báo cho người lái xe biết hiệu lực của biển số 306 hết tác dụng, kể từ biển này các loại xe được phép chạy chậm hơn trị số ghi trên biển nhưng không được gây cản trở các xe khác.


Biển 308:   Tuyến đường cầu vượt cắt qua

Hình ảnh biển báo

Giải thích biển báo, chỉ dẫn

308a


308b


Biển báo tại cầu vượt, xe có thể di thẳng hoặc theo chỉ dẫn trên hình vẽ để rẽ phải hay rẽ trái.
      

Biển số 308a "Đi thẳng hoặc rẽ trái trên cầu vượt"
      

Biển số 308b "Đi thẳng hoặc rẽ phải trên cầu vượt"
Biển 309:  Bấm còi

Hình ảnh biển báo

Giải thích biển báo, chỉ dẫnBiển báo hiệu cho người lái xe phải bấm còi. Biển đặt ở trước khúc đường ngoặt gấp hoặc những nơi tầm nhìn bị hạn chế.

: TAI LIEU
TAI LIEU -> DÂn số HỌc tài liệu dùng cho Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ
TAI LIEU -> Học thêm Hóa học 11 axit bazơ muối câu 1
TAI LIEU -> Btl bộ ĐỘi biên phòng phòng tài chíNH
TAI LIEU -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo tài liệu bồi dưỠNG giáo viên cốt cáN
TAI LIEU -> THÔng tư Quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn cơ bản bộ binh; mức tiền ăn quân binh chủng, bệnh nhân điều trị, học viên Lào, Campuchia; ăn thêm ngày lễ
TAI LIEU -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
TAI LIEU -> SỞ gtvt tỉnh đỒng nai phòng ngưỜi lái cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
TAI LIEU -> BÀI 01: VẠch dấu mục tiêu của bài
TAI LIEU -> CỤc thuế tp. HỒ chí minh tài liệu tập huấn về chính sách thuế MỚI
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương