Tiểu luận Quản trị bảo hiểm xã hộitải về 359.32 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu14.10.2017
Kích359.32 Kb.
  1   2   3   4

Tiểu luận: QT-BHXH GVHD: Mai Thị DungTiểu luận

Quản trị bảo hiểm xã hội
Đề tài:

Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Quản lý đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tại huyện miền núi Yên Lập
GVHD: Mai Thị Dung

SVTH: Nguyễn Thị Thu Anh

Lớp: C13BH1

Mục lục


Chương I: 5

LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG 5

THAM GIA BHXH BẮT BUỘC 5

1.1 Các khái niệm: 5

Chương II 13

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC Ở HUYỆN YÊN LẬP 13

GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 13

Chương III 37

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH Ở HUYỆN YÊN LẬP 37LỜI M ĐẦU

Đất nước ta đang trong công cuộc đổi mới toàn diện về kinh tế - chính trị - xã hội. Đảng và Nhà Nước đã hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong do có chính sách về BHXH phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước trong từng thời kì. Chính sách BHXH từ chỗ chỉ thực hiện BHXH bắt buộc cho những người lao động làm công ăn lương cho đến nay đã thực hiện BHYT tự nguyện, dần tiến đến thực hiện BHXH tự nguyện cho mọi người dân trong xã hội. Việc sáp nhập BHYT vào BHXH đã làm cho số đối tượng tham gia tăng lên nhanh chóng,chính vì vậy việc quản lý đối tượng tham gia BHXH, BHYT là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và phức tạp. Để thực hiện được cần có một hệ thống công cụ quản lý đồng bộ, từ khâu quản lý đối tượng đăng ký tham gia BHXH, quản lý theo dõi trong suốt quá trình thu nộp BHXH đến việc giải quyết và chi trả quyền lợi BHXH cho các đối tượng tham gia có đủ điều kiện hưởng BHXH.

Từ những đòi hỏi bức bách trên cần phải có một chiến lược tổng thể trong việc xây dựng chính sách BHXH thích hợp nhằm mở rộng phạm vi đối tượng tham gia BHXH đến mọi người dân, khắc phục những hạn chế trong quản lý đối tượng tham gia BHXH, từng bước đảm bảo sự bình đẳng trong phạm vi toàn xã hội.

Quản lý đối tượng tham gia BHXH là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam, là công việc có ý nghĩa quyết định đến chất lượng hoạt động, đến sự chính xác trong thu chi Quỹ BHXH, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các đối tượng tham gia BHXH. Vì vậy chúng ta cần phải có những biện pháp để quản lý đối tượng tham gia một cách phù hợp nhất nhằm đưa Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát triển lên một tầm cao hơn hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân.

Qua thời gian thực tập tại cơ quan BHXH Huyện Yên Lập em nhận thấy công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH được thực hiện khá tốt, tuy nhiên vẫn còn có những vướng mắc nhất định. Chính vì vậy em đã lựa chọn đề tài: Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Quản lý đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tại huyện miền núi Yên Lập”.

Mục đích của đề tài là nghiên cứu, xem xét đánh giá quá trình thực hiện công tác quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tại cơ quan Bảo hiểm xã hội Huyện Yên Lập. Từ đó mạnh dạn đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong việc thực hiện BHXH nói chung và trong công tác quản lý đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội nói riêng.

Để phục vụ mục đích đó, chuyên đề được kết cấu thành 3 chương như sau:

Chương I: Khái quát chung về quản lý đối tượng tham gia Bảo hiểm Xã hội bắt buộc..

Chương II: Thực trạng quản lý đối tượng tham gia Bảo hiểm Xã hội ở huyện miền núi Yên Lập giai đoạn 2006 - 2010

Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Quản lý đối tượng tham gia Bảo hiểm Xã hội huyện Yên Lập

Xin chân thành cảm ơn cô Mai Thị Dung đã tận tình hướng dẫn và giúp đớ để e có thể hoàn thành được đề tài này.Trong quá trình học tập, nghiên cứu đề tài, do còn nhiều hạn chế về thời gian, kiến thức và trình độ nhận thức nên không thể tránh khỏi những sai sót. Em rất mong được nhận đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và các bạn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Anh


: file -> downloadfile4 -> 206
206 -> Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố 6 môn thi tốt nghiệp thpt năm 2012, trong đó có môn Lịch sử. Đây là môn học được nhiều học sinh cho là “khó nuốt” nhất trong kì thi tốt nghiệp năm nay
206 -> Câu 4: Trình bày nội dung luận cương chính trị (10/1930) từ đó chỉ ra hạn chế lịch sử của cương lĩnh này?
downloadfile4 -> BÁo cáO ĐỀ TÀi kỹ thuật chuyển mạch atm
downloadfile4 -> BÀi tậP ĐẠi cưƠng hóa học hữu cơ Kiến thức cần nhớ: I. Thành phần nguyên tố
downloadfile4 -> MÔN: Phương pháp nghiên cứu khoa học Lớp: K062KT1 Thành viên nhóm: Nguyễn Thị Thu Sang 211161039 Vơ Thị Thúy Vy 211080574
downloadfile4 -> Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học lớp 8 Nguyễn Văn Hòa-thcs mỹ Quang
downloadfile4 -> Manageengine opmanager
206 -> Ào tạo hà NỘI
206 -> MÔN : HÓa học thời gian làm bài: 90 phút
206 -> CHƯƠng 1 những vấN ĐỀ CƠ BẢn về MARKETIng 1 Sự ra đời và phát triển của Marketing 1 Sự ra đời của Marketing


  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương