Tiểu luận môn học kỹ thuật nâng chuyểNtải về 2.81 Mb.
trang8/18
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2023
Kích2.81 Mb.
#54116
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18
Tiểu luận Kỹ Thuật nâng chuyển-Thiết kế cầu trục 10 tấn

*Sơ đồ tính cho trục III:


E


F     1. Tính chính xác trục

kiểm nghiệp tại tiết diện e-e của trục trung gian. Tính chính xác trục theo công thức 7-5[6],
Vì trục quay đều nên ứng suất pháp biến đổi theo chu kỳ đối xứng.
Vậy :
Bộ truyền làm việc hai chiều nên:

Vậy:
giới hạn mỏi uốn và xoắn:
σ1 = 0,45.σb = 0, 45.600 = 270 N/mm2
τ1 = 0,25.σb = 0, 25.600 = 150 N/mm2
Trong đó: W = 24300 mm3 bảng (7-3b[6] )
M = 12519489 N.mm. =>
Trong đó: W0 =51200 mm3 bảng (7-3b[6] )
M = 12519489 N.mm.

chọn hệ số ψovà ψr theo vật liệu thép cacbon trung bình hệ số tăng bền β1=1.
Theo bảng 7-4[6] chọn các hệ số:
ε0 = 0, 76
εt = 0, 65
Theo bảng 7-8[6] chọn các hệ số
k0 = 1,63
kt = 1,5
tỉ số :
;
tập trung ứng suất, áp suất sinh ra trên bề mặt lắp ghép ≥30 mm2 tra bảng 7-10[6].
=>
Thay các giá trị số tìm được vào công thức ta có:
;

vậy: .
hệ số an toàn cho phép thường lấy [n] =1,5÷2,5;vậy n=1,7 thoả mãn
* Tính then :
Sau khi tính toán trục được các kết quả sau đây:
trục I: dm-m = 45mm.
Trục II: de-e= 65mm, di-i=55mm
Trục III: dk-k = 65mm.
Ta sử dụng then bằng:
* trục I:
do sử dụng bánh răng liền trục nên không dùng then.
* trục II:
tại vị trí lắp bánh răng đường kính lắp then là d=55mm. Tra bảng
7-23[6] chọn theo có các kích thước sau đây:
b = 16 mm
h =10 mm.
t = 5 mm
t1 = 5,1 mm
k =6,2
* kiểm nghiệp sức bền dập theo công thức: 7-11[6]
σd = [σ] với Mx = 593850N.
l =125mm (chọn theo dãy dài then tiêu chuẩn )
[σ]d =150N/mm2.
=> σd =
vậy thoả mãn: σd<[σ]d
* Kiểm nghiệm sức bền cắt theo công thức: 7-12[6]

[τ]c =120N/mm2
vậy thoả mãn τc<[τ]c
* trục III:
Đường kính lắp then là dk-k =65 mm. Tra bảng 7-23[6] chọn then các kích thước. b = 20 mm
h = 12 mm.
t = 6 mm
t1 =6,1 mm
k=5,6
* Kiểm nghiệm sức bền dập theo công thức:
σd = [σ]
với: Mx = 7682634 Nmm, l =130mm, [σ]d = 150N/mm2.
=> .
vậy thoả mãn: σd<[σ]d
* kiểm nghiệm sức bền cắt theo công thức:
.
[τ]c=120N/mm2
vậy thoả mãn τc<[τ]c   1. Các bộ phận khác của cơ cấu nâng

    1. Khớp nối trục

sử dụng loại khớp vòng đàn hồi, loại khớp này giảm được chấn động va dập khi mở máy, khi phanh đột ngột, phía nữa bên hộp giảm tốc hộp giảm tốc kết hợp với bánh phanh. Với phanh thiết kế bánh phanh có đường kính phanh là 300mm, có bảng 9-11[6]. Không chọn được nối trục có đường kính trục vào là 40mm, như vậy để làm bánh phanh phải lắp thêm bạc cho nối trục.
chọn nối trục có D = 220mm.
Momen xoắn chịu được là Mmax =1100Nmm.
Momen vô lăng của khớp là (Gi. Di2)=20,5Nm2.
Momen xoắn lớn nhất mà khớp phải chịu có thể xuất hiện trong hai trường hợp khi mở máy nâng vật và khi phanh hãm vật đang nâng.
Khi mở máy nâng vật:
Mm max=1,8.Mdn=1,8.386=695Nm.
phần dư để thắng quá tính của hệ thống: Md=271Nm.
Mm max = 695Nm. Mn = 291,3Nmm. Trong đó Mn momen tĩnh khi nâng vật.
một phần momen Md tiêu hao trong việc thăng quán tính của các chi tiết mở máy bên phía trục động cơ (roto động cơ và nửa khớp) còn lại mới truyền qua khớp.
Mômen vô lăng nữa khớp bên phía động cơ lấy bằng 40% mômen của cả khớp
(Gi. Di2)khớp=0,4. 20,5=8,1Nm2.
Mômen vô lăng các chi tiết máy quay trên giá động cơ.
∑(Gi. Di2)i=(Gi. Di2)roto +(Gi. Di2)khớp=36+8,1=44,1Nm2.
Mômen vô lăng tương đương của vật nâng (có vận tốc vn) chuyển về trục động cơ.
(Gi. Di2)=0, 1. Q0.
tổng mômen vô lăng của cả hệ thống:
∑(Gi.Di2) =β.∑(Gi.Di2) t+(Gi.Di2) =1,2(36+20,5)+0,8=68,6Nm2.
Trong đó: β=1,2 là hệ số ảnh hưởng của các chi tiết máy quay trên các trục.
tổng mômen của phần cơ cấu từ nữa khớp phía bên hộp giảm tốc về sau kể cả vật nâng.
∑(Gi.Di2)’ = ∑(Gi.Di2)- ∑(Gi.Di2)t=68,8-44,1=24,7Nm2.
phần mômen truyền qua khớp:
M’d= Md = 151,8Nm.
tổng mômen truyền qua khớp:
Mqt=Mn+M’d=291,3+151,8=443,1Nm.
Khi phanh hãm vật đang nâng:
Mômen đặt trên phanh là Mph=378,7Nm. Tổng mômen để thắng quán tính của cả hệ thống là:
Mqt=Mph+Mh=378,7+212,3=591Nm.
thời gian phanh khi nâng vật:
0, 17.
Mômen truyền qua khớp để thắng quán tính:

Vậy để kiếm tra khớp ta chọn trị số lớn của mômen trong hai trường hợp trên.
lấy: M = 591Nmm.
điều kiện an toàn của khớp nối:
M.k1.k2 = 591. 1,3.1,2 = 922Nmm < Mmax = 1100Nm.
vậy k1, k2 là hệ số tính đến mức độ quan trọng của các cơ cấu và điều kiện làm việc của khớp nối xác định theo công bảng 9-2[6].

    1. Móc và ổ móc treo

Móc treo được tiêu chuẩn hoá về hình dạng và tải trọng, nếu không sử dụng theo tiêu chuẩn thì phải tinh toán và kiểm tra
Sử dụng loại móc rèn đơn: vật liệu chế tạo móc là thép 35 thường hoá có:
σb= 520N/mm2. và σch=270N/mm2.
Các kích thước của móc thể hiện như hình 3.1
Đường kính miệng móc a=180mm

 • l1=615mm.

 • l2=155mm.Tiết diện tại vị trí A-A và B-B là giống nhau.

 • b =100mm

 • b1 = 40mm.

 • h =140mm

đường kính phần cắt ren

 • dr = 75mm.

 • d0 = 90mm

 • t = 6mm(bước ren)

Chiều dài phần ren lr=100mm
tại tiết diện ngang A-A chịu đồng thời uốn
và kéo ứng suất lớn nhất xuất hiện ở phía
trong (vị trí số 1 trên hình vẽ).

    1. Bộ phận tang

+ cặp đầu cắp trên tang:
sử dụng cách kẹp cáp thông thường tức là ở mỗi đầu cáp dung ba tấm cặp tương ứng với đường kính dây cáp là dc=21mm, bước cắt rãnh t =20mm, sử dụng vít cấy M20.
do trên tang luôn có số vòng dự trữ không sử dụng nên lực tác dụng trực tiếp lên cặp cáp không phải là lực lớn nhất trên dây Smax mà là lực S0 có giá trị nhỏ hơn
Do có ma sát giữa mặt tang với các vòng cáp an toàn
lực tính toán đối với cặp xác định theo công thức 2-16[1]

Trong đó: Smax = 25800
f = 0,14 là hệ số ma sát giữa tang và mặt cáp ( f=0,12÷0,16)
α = 4П là góc ôm của vòng dữ trữ trên tang (α≥3 П)
lực kéo các vít cấy:

Lực uốn các vít cấy:
P0=P.f= 247049,3. 0,14=3366,9N
Ứng suất tổng xuất hiện trong than vít cấy xác định theo công thức 2-17[1].
.
Trong đó: d1=18,75mm. Là đường kính trong của vít cấy
l1= 28,5 mm. là tay đòn đặt lực P0.
Vậy có thể chọn vật liệu làm vít là thép.

tải về 2.81 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương