TIÊu chuẩn việt nam tcvn 5649 1992tải về 8.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích8.6 Kb.
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5649 - 1992

THỦY SẢN KHÔ XUẤT KHẨU - YÊU CẦU VI SINHDried aquatic products for exfort - Requirements for micro-organisms

Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu vi sinh của thủy sản khô xuất khẩu, không ăn liền.1. YÊU CẦU VI SINH

Yêu cầu vi sinh thủy sản khô xuất khẩu phải đúng các qui định sau:

1.1. Không có hiện tượng hư hỏng do vi sinh gây nên như nấm mốc có mùi lạ.

1.2. Chỉ tiêu vi sinh theo đúng các yêu cầu trong bảng sau:Tên chỉ tiêu

Yêu cầu số khuẩn lạc trong 1 gam sản phẩm

1. Tổng số vi khuẩn hiếu khí, không lớn hơn

106

2. Clostridium Perfringens, không lớn hơn

20

3. Staphilococcus aureus, không lớn hơn

102

4. Vibrio Parahaemolyticus, không lớn hơn

102

5. Salmonella Shigella, số khuẩn lạc trong 25g sản phẩm

Không cho phép

6. Escherichia-Coli

Không cho phép

7. Tổng số nấm mốc, không lớn hơn

103

2. PHƯƠNG PHÁP THỬ

Theo TCVN 5648-1992.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương