TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 9376: 2012


Phụ lục C (Tham khảo) Kích thước của móc cẩu có khóa an toàntải về 440.79 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích440.79 Kb.
1   2   3   4

Phụ lục C

(Tham khảo)Kích thước của móc cẩu có khóa an toàn

Bảng C.1 - Kích thước của móc cẩu có khóa an toàn (Hình 5d)

Tải trọng

tấn


Các kích thước

mm


Khối lượng

kg


D

d

t

a

b

B

0,320

18

16

67,0

15

9

24

0,10

0,400

20

18

74,0

16

10

26

0,15

0,500

25

22

83,5

22

11

30

0,25

0,630

25

22

88,5

22

12

32

0,35

0,800

30

25

102,5

24

12

40

0,46

1,000

32

26

109,0

24

15

40

0,61

1,250

36

30

128,0

28

18

44

0,81

1,600

40

30

125,0

30

18

48

1,11

2,000

45

35

145,0

36

20

56

1,52

2,500

50

38

154,0

38

26

58

2,12

3,200

55

42

173,0

40

30

65

2,82

4,000

60

44

187,0

45

32

70

3,52

5,000

65

48

206,5

50

36

75

5,12

6,300

75

50

227,5

58

40

80

7,23

8,000

85

60

262,5

65

46

95

10,23

10,000

95

70

297,5

75

50

110

14,26

12,000

110

80

345,0

85

54

130

20,57

16,000

120

90

370,0

90

60

140

26,28

20,000

120

90

380,0

90

60

150

36,62


Phụ lục D

(Tham khảo)Nhật ký lắp ghép

Bảng D.1 - Nhật ký lắp ghép

Đơn vị thi công:Công trình:

Ngày

Tên cấu kiện lắp ghép

Vị trí lắp ghép cấu kiện

Họ tên người chỉ huy lắp

Họ tên tổ trưởng lắp ghép

Họ tên người nghiệm thu

Kết quả kiểm tra và nghiệm thu công tác lắp ghép

Đánh giá chất lượng lắp ghép

Những sai sót phải sửa chữa

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Chỉ huy công tác lắp ghép

Người kiểm tra

Tổ trưởng lắp ghép


CHÚ THÍCH: Thành phần ký trong "nhật ký lắp ghép" được thực hiện theo các qui định hiện hành
Phụ lục E

(Tham khảo)Nhật ký công tác hàn

Bảng E.1 - Nhật ký công tác hàn

Đơn vị thi công:Công trình:

Ngày tháng làm việc

Tên cấu được hàn

Vị trí hoặc số cấu kiện được hàn

Nguồn điện và mác que hàn

Nhiệt độ không khí xung quanh que hàn

Họ tên công nhân hàn

Họ tên người nghiệm thu

Các hư hỏng và sai sót phát hiện được của liên kết hàn

Chữ ký của công nhân hàn

Nhận xét về kiểm tra nghiệm thu mối nối

Đánh giá chất lượng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Chỉ huy công tác hàn

Người nghiệm thuCHÚ THÍCH: Thành phần ký trong "nhật ký công tác hàn" được thực hiện theo các qui định hiện hành
Phụ lục F

(Tham khảo)Nhật ký công tác đổ bê tông mối nối

Bảng F.1 - Nhật ký công tác đổ bê tông mối nối

Đơn vị thi công:Công trình:

Ngày tháng đbê tông

Tên mối ni

Mác bê tông và thành phần của hỗn hợp bê tông

Nhiệt độ không khí xung quanh

Kết quả thí nghiệm các mẫu thử

Ngày tháo khuôn

Họ tên tổ trưởng đổ bê tông

Họ tên người kiểm tra nghiệm thu

Đánh giá kết quả thi công mối ni

Những hư hỏng phải sửa chữa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Chỉ huy công tác

Tổ trưởng đổ bê tông

Người nghiệm thu


CHÚ THÍCH: Thành phần ký trong "nhật ký công tác đổ bê tông" được thực hiện theo các qui định hiện hành
Phụ lục G

(Tham khảo)Nhật ký thi công chống thấm mối nối

Bảng G.1 - Nhật ký thi công chống thấm mối nối

Đơn vị thi công:Công trình:

Ngày tháng thi công chống thấm

Tên mối nối chống thấm, vị trí mối nối theo sơ đồ trên mặt bằng

Tên vật liệu chi tiết chống thấm

Họ tên tổ trưởng thi công chống thấm

Họ tên người kiểm tra và nghiệm thu

Đánh giá chất lượng thi công chống thấm

Những yêu cầu cần sửa chữa

1

2

3

4

5

6

7
Chỉ huy công tác lắp ghép

Tổ trưởng chống thấm

Người kiểm tra, nghiệm thu


CHÚ THÍCH: Thành phần ký "thi công chống thấm mối nối" được thực hiện theo các qui định hiện hành
THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. 20 TCN 28:1966, Tiêu chun đánh giá chất lượng công trình.

2. 20 TCN 71:1977, Chỉ dẫn hàn cốt thép và chi tiết đặt sẵn trong kết cấu bê tông cốt thép.

3. 20 TCN 107:1983, Qui định nội dung trình tự lập, xét duyệt thiết kế t chức công trường và thiết kế biện pháp xây lắp.MỤC LỤC

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Nguyên tắc chung

4. Vận chuyển và xếp dỡ cấu kiện

5. Thiết bị thi công

6. Lắp ghép cấu kiện

7. Thi công mối nối

8. Kiểm tra và nghiệm thu

9. Công tác an toàn

Phụ lục A. Kích thước của vòng treo có khóa

Phụ lục B. Kích thước của vòng treo cố định

Phụ lục C. Kích thước của móc cẩu có khóa an toàn

Phụ lục D. Nhật ký lắp ghép

Phụ lục E. Nhật ký công tác hàn

Phụ lục F. Nhật ký công tác đổ bê tông mối nốiPhụ lục G. Nhật ký thi công chống thấm mối nối

Thư mục tài liệu tham khảo


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương