TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7915-2: 2009


Hình 6 - Cơ cấu kẹp màng nổ kiểu tiếp xúc với toàn bộ mặt mút bích điển hìnhtải về 1.35 Mb.
trang4/6
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích1.35 Mb.
1   2   3   4   5   6

Hình 6 - Cơ cấu kẹp màng nổ kiểu tiếp xúc với toàn bộ mặt mút bích điển hình

c) Kiểu đầu nối. Cơ cấu kẹp màng nổ phải có các chi tiết định vị màng nổ dạng hai nửa khớp nối được nối với nhau bằng đai ốc nối (xem Hình 7).CHÚ DẪN:


1 Cửa chẵn (tùy chọn)

Hình 7 - Cơ cấu kẹp màng nổ kiểu đầu nối điển hình

d) Kiểu nút/vít. Cơ cấu kẹp màng nổ kiểu nút/vít phải có các chi tiết định vị màng nổ dạng nút/vít được lắp ren với nhau. Một chi tiết định vị có thể có kết cấu cửa chặn (xem Hình 8).1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương