TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 10759-3: 2016 iso 11665-3: 2012


Độ không đảm bảo tiêu chuẩntải về 3.15 Mb.
trang3/25
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích3.15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

9.3 Độ không đảm bảo tiêu chuẩn

Độ không đảm bảo của lưu lượng dòng lấy mẫu, hiệu suất đếm và số đếm (bao gồm cả mức nền) phải được tính đến.

Độ không đảm bảo của hằng số phân rã, thời gian lấy mẫu và thời gian đếm được coi như không đáng kể, độ không đảm bảo của ki,j do đó được coi như không đáng kể.

Với giả thiết:

a) Tất cả các biến số là độc lập;

b) Số lần đếm I0,jIj thường biến đổi theo định luật Poisson.Với các điều kiện này, độ không đảm bảo của số lần đếm I0,jIj được biểu thị như sau:

u2(I0,j) = I0,j và u2(Ij) = Ij (5)

Ij phụ thuộc vào hoạt độ của mỗi sản phẩm phân rã cũng như thời gian trôi qua kể từ khi kết thúc quá trình lấy mẫu. Do đó, độ không đảm bảo của phép đếm được ước tính từ phương sai của Ij bao gồm cả độ không đảm bảo của các biến số mà Ij phụ thuộc.

Theo TCVN 9595-3 (ISO/IEC 98-3), độ không đảm bảo tiêu chuẩn được tính theo Công thức (6):

(6)

Trong đó:(7)

(8)

Phép tính các giới hạn đặc trưng (xem ISO 11929) đòi hỏi phải tính , tức là độ không đảm bảo của như một hàm của giá trị thật của nó, được tính theo Công thức (9):

(9)


: data -> 2017
2017 -> Tcvn 6147-3: 2003 iso 2507-3: 1995
2017 -> Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố
2017 -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 10256: 2013 iso 690: 2010
2017 -> Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-cp ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2017 -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8400-3: 2010
2017 -> TIÊu chuẩn nhà NƯỚc tcvn 3133 – 79
2017 -> Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015
2017 -> Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-cp ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2017 -> Btvqh10 ngày 25 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương