TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 10759-3: 2016 iso 11665-3: 2012


B.3 Sử dụng cách thức Thomastải về 3.15 Mb.
trang17/25
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích3.15 Mb.
#39419
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   25

B.3 Sử dụng cách thức Thomas

B.3.1 Quy trình đo

Đối với cách thức Thomas[4], việc lấy mẫu diễn ra chính xác đến giây, trong khoảng thời gian ts = 300 s. Sau giai đoạn lấy mẫu, phải đo số phân rã alpha của sản phẩm phân rã thu thập được.

Các bước như sau:

a) Xác định số đếm của phông. Trước khi lấy mẫu, màng mới được đo bằng cách thực hiện ba lần đếm tổng alpha với các thời gian đếm là tc1 - t1 = 180 s, tc2 - t2 = 840 s, tc3 - t3 = 540 s. Phải kiểm tra detector không bị nhiễm bẩn khi được lắp cùng với màng mới bằng một lần đếm trong khoảng thời gian ít nhất 1 min trước mỗi phép đo.

b) Tiến hành lấy mẫu.

c) Đặt màng lọc đối diện detector sau khi quá trình lấy mẫu dừng lại.

d) Thực hiện ba lần đếm tổng alpha của màng với các quãng thời gian cụ thể theo cách thức Thomas:

1) t = 0 s đến t = 120 s

2) t1 = 120 s đến tc1 = 300 s

3) tc1 = 300 s đến t2 = 360 s

4) t2 = 360 s đến tc2 = 1200 s

5) tc2 = 1200 s đến t3 = 1 260 s

6) t3 = 1 260 s đến tc3 = 1 800 skhoảng chờ, không có số đếm;

lần đếm I1 được thực hiện;

khoảng chờ, không có số đếm;

lần đếm I2 được thực hiện;

khoảng chờ, không có số đếm;

lần đếm I3 được thực hiện.B.3.2 Xác định các hệ số ,

Nếu thời gian lấy mẫu đã biết, nồng độ hoạt độ của mỗi sản phẩm phân rã của radon có thể thu được từ các Công thức (B.8), (B.9) và (B.10):


Каталог: data -> 2017
2017 -> Tcvn 6147-3: 2003 iso 2507-3: 1995
2017 -> Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố
2017 -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 10256: 2013 iso 690: 2010
2017 -> Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-cp ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2017 -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8400-3: 2010
2017 -> TIÊu chuẩn nhà NƯỚc tcvn 3133 – 79
2017 -> Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015
2017 -> Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-cp ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2017 -> Btvqh10 ngày 25 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam

tải về 3.15 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   25
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương