TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 10759-3: 2016 iso 11665-3: 2012


B.2 Phương pháp xác địnhtải về 3.15 Mb.
trang12/25
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích3.15 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   25

B.2 Phương pháp xác định

B.2.1 Xác định số phân rã apha

Sau khi lấy mẫu xong, số phân rã alpha dự kiến, nα, trong khoảng thời gian tcj - tj được tính theo Công thức (B.1):

(B.1)trong đó , , và là số nguyên tử của 218Po, 214Pb và 214Bi, thu thập được trên màng lọc tại thời điểm kết thúc lấy mẫu

Để xác định số phân rã alpha, phải thực hiện được phép đếm giữa thời điểm tjtcj.Số lần đếm cần thực hiện phụ thuộc cách thức đếm tổng hạt alpha được sử dụng (xem Phụ lục A). Từ các kết quả đếm này Ij - I0,j có thể suy ra số nguyên tử của mỗi sản phẩm phân rã radon thu được trên cái lọc tại thời điểm kết thúc lấy mẫu (, , và ).


: data -> 2017
2017 -> Tcvn 6147-3: 2003 iso 2507-3: 1995
2017 -> Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố
2017 -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 10256: 2013 iso 690: 2010
2017 -> Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-cp ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2017 -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8400-3: 2010
2017 -> TIÊu chuẩn nhà NƯỚc tcvn 3133 – 79
2017 -> Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015
2017 -> Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-cp ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2017 -> Btvqh10 ngày 25 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   25


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương