TIÊu chuẩn ngành tcn 68 216: 2002


B.1.2 Giắc nối 37 chân theo tiêu chuẩn ISO 4902 (DB37)tải về 448.61 Kb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích448.61 Kb.
#1332
1   2   3   4   5

B.1.2 Giắc nối 37 chân theo tiêu chuẩn ISO 4902 (DB37)Hình B.1.2.1: Giắc nối DTE (kích thước theo mm)Hình B.1.2.2: Giắc nối DCE (kích thước theo mm)

Bảng B.1.2.1: Quy định chân nối của giắc nối 37 chân ISO 4902

Hàng chân phía trên2)

Hàng chân phía dưới2)

Loại máy thu4)

Hướng tới

Chân số

Mạch số

Điểm trao đổi3)

Chân số

Mạch số

Điểm trao đổi3)
DTE

DCE

1

1)

-

-
2

N

A-A’

20

102b

C-B’

2

x
3

N

A-A’

21

N

B/C-B’

1

x
4

103

A-A’

22

103

B/C-B’

1
x

5

114

A-A’

23

114

B/C-B’

1

x
6

104

A-A’

24

104

B/C-B’

1
x

7

105

A-A’

25

105

B/C-B’

1
x

8

115

A-A’

26

115

B/C-B’

1

x
9

106

A-A’

27

106

B/C-B’

1

x
10

141

A-A’

28

N

A-A’

2
x

11

107

A-A’

29

107

B/C-B’

1

x
12

108*

A-A’

30

108*

B/C-B’

1

x
13

109

A-A’

31

109

B/C-B’

1

x
14

140

A-A’

32

N

A-A’

2
x

15

N

A-A’

33

N

A-A’

2

x
16

111

A-A’

34

N

A-A’

2
x

17

113

A-A’

35

113

B/C-B’

1
x

18

142

A-A’

36

N

A-A’

2

x
19

102

C-C’

37

102a

C-B’x

N - Chân dùng dành riêng cho quốc gia

* - Mạch 108/1 hoặc 108/2 (nếu có một trong hai)

Chú ý:

1. Chân 1 dành để nối các màn chắn của cáp giao diện. Màn chắn có thể nối tới đất bảo vệ hoặc đất tín hiệu tại DTE hay DCE theo các quy định quốc gia. Đất tín hiệu có thể nối với đất bảo vệ tuỳ theo quy định quốc gia. Cần chú ý tránh các mạch vòng đất có dòng cao.

2. Các chân của mỗi hàng được sắp xếp để tạo cặp nối với cáp nhiều đôi. Mỗi hàng trong bảng biểu thị các chân tạo cặp tương ứng, ví dụ 2 và 20, 3 và 21.

3. A, A, B, B’, C và C’ chỉ thị các điểm trao đổi trong hình 2 của khuyến nghị V.10 và V.11. Trong bảng này B/C có nghĩa gán là B khi sử dụng máy phát V.11 và gán là C khi sử dụng máy phát V.10.

4. Các loại máy thu quy định trong V.10. Loại máy thu 1 có nghĩa là có thể sử dụng các máy phát V.10 hoặc V.11. Chỉ các máy phát V.11 sử dụng cho các mạch 103, 104, 114, 115. Loại máy thu 2 có nghĩa là sử dụng các máy phát V.10.

B.1.3 Giắc nối loại 8 chân theo tiêu chuẩn ISO/IEC 10173

Bảng B.1.3.1: Qui định chân cắm

Tiếp điểm

Giao diện với thiết bị

1 và 2

Đôi dây thu

3

Điểm nối vỏ (nếu có)

4 và 5

Đôi dây phát

6

Điểm nối vỏ (nếu có)

7

Không sử dụng

8

Không sử dụng


tải về 448.61 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương