TIÊu chuẩn ngành 10 tcn 453: 2001 phân tích cây trồNGtải về 25.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích25.43 Kb.
#21274
TIÊU CHUẨN NGÀNH

10 TCN 453:2001

PHÂN TÍCH CÂY TRỒNG

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHOTPHO TỔNG SỐ1. Phạm vi áp dụng.

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định photpho tổng số áp dụng cho tất cả các loại mẫu cây trồng.2. Nguyên tắc.

Chuyển toàn bộ các hợp chất photpho của mẫu cây trồng thành photpho dưới dạng orthophotphat, xác định hàm lượng photpho trong dung dịch mẫu theo phương pháp trắc quang, phức chất màu vàng tạo thành giữa orthophotphat và vanadomolypdat.

Phương pháp này thích hợp cho các dung dịch mẫu có nồng độ photphat cao.

3. Thiết bị và thuốc thử

3.1. Thiết bị

3.1.1. Thiết bị phân huỷ mẫu (theo 10TCN  450-2001 )

3.1.2. Máy quang phổ (Spectrophotometer)

3.1.3. pH met

3.1.4. Bình định mức 50ml

3.2. Thuốc thử

3.2.1. Dung dịch vanadomolypdat.

Hoà tan 25g amonimolypdat (NH4)6Mo7O24. 4H2O  bằng nước nóng 60oC, lên thể tích 500ml.

Hoà tan 1,25g amonivanadat (NH4VO3) trong 500ml dung dịch axit nitric 1N.

Trộn 2 dung dịch trên với thể tích bằng nhau trước khi sử dụng.

3.2.2. Dung dịch axit nitric 2N.

3.2.3. Dung dịch photpho tiêu chuẩn 25ppmP.

Hoà tan 0,4400g Kali dihydro photphat (KH2PO4) trong nước và lên thể tích 1000ml trong bình định mức, dung dịch này có nồng độ 100ppm P, pha loãng 4 lần có nồng độ 25ppmP sử dụng để lập dãy tiêu chuẩn.

3.2.4. Nước cất không photpho, độ dẫn điện nhỏ hơn 2(S/cm, pH  5,6 -7,0

4. Cách tiến hành

4.1. Chuẩn bị dãy tiêu chuẩn

4.1.1. Sử dụng bình dịnh mức 50ml, cho vào các bình theo thứ tự số ml dung dịch tiêu chuẩn 25ppm P theo bảng sau:Tiêu chuẩn P (ppm)

(0-15 ppmP)Số ml dung dịch tiêu chuẩn 25ppm P cho vào bình định mức 50ml

0

2,5


5,0

7,5


10,0

12,5


15,0

0

5

1015

20

2530

4.1.2. Thêm 10ml dung dịch HNO3 2N vào mỗi bình, và thêm nước cất đến 40ml.

4.1.3. Thêm 5ml dung dịch vanadomolypdat và thêm nước cất đến vạch định mức 50ml, lắc trộn đều.

4.1.4. Để yên 20 phút

4.1.6 Đo trên máy quang phổ kế tại bước sóng 420nm

4.1.7. Lập đồ thị dẫy tiêu chuẩn (hoặc phương trình) biểu diễn tương quan giữa số đo trên máy và  nồng độ dung dịch tiêu chuẩn.

4.2. Đo mẫu

4.2.1. Dùng pipet lấy 5ml dung dịch xác định photpho đã được chuẩn bị theo 10TCN ………-…… cho vào bình định mức 50ml.

4.2.2. Thêm 10ml dung dịch HNO3 2N và thêm nước cất đến 40ml.

4.2.3. Thêm 5ml dung dịch vanadomolypdat và thêm nước cất đến vạch định mức 50ml, lắc trộn đều.

4.2.4. Để yên 20 phút

4.2.5. Đo trên máy quang phổ kế tại bước sóng 420nm.

4.2.6. Căn cứ vào đồ thị tiêu chuẩn và số đo mẫu trên máy xác định nông độ ppmP trong dung dịch mẫu, từ đó suy ra khối lượng mgP của thể tích dung dịch trích.

5. Cách tính kết quả

Công thức tính hàm lượng P trong mẫu khô tuyệt đối như sau:

ppmP (trong cây)

%P (trong cây) =

                                

Trong đó:

m: Khối lượng mẫu phân huỷ(gam)

V: Toàn bộ thể tích dung dịch mẫu (ml)

v’: Thể tích dung dịch trích (ml)

a: Khối lượng P tìm thấy trong thể tích dung dịch trích (mg)

k: Hệ số quy về khô kiệtGhi chú:

* Phương pháp vanadomolypdat có độ nhạy thấp, thích hợp cho những mẫu có hàm lượng p cao - dung dịch đo có nồng độ lớn hơn 5ppmp.

** Nhiệt độ và nồng độ axit của dung dịch đo ảnh hưởng đến khả năng tạo màu. Do đó cần lưu ý:

- Nhiệt độ khi đo dung dịch dãy tiêu chuẩn và các dung dịch mẫu không được chênh lệch nhau quá 10oC

- Theo thủ tục này nồng độ HNO3 trong dung dịch đo là 0,4M. Nếu khi công phá mẫu còn dư axit (đặc biệt khi sử dụng H2SO4) nhất thiết phải trung hoà dung dịch mẫu bằng NH4OH (sử dụng chỉ thị màu 2.4 dinitrophenol hoặc giấy congô đỏ). Có thể thay thế HNO3 2N bằng HClO4 2N nhưng cần tiến hành đồng nhất cùng một loại axit trong dãy thiêu chuẩn và trong các dung dịch mẫu.

*** Những mẫu có hàm lượng p thấp có thể sử dụng phương pháp tạo mẫu xanh molypden do phản ứng cuả photphat vơí molypdat tạo thành phức đa dị vòng có mầu xanh khi bị khử.

 

GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP TẠO MẪU XANH MOLYPDEN:1/ Thuốc thử: hỗn hợp khử và tạo mầu:

+ Dung dịch amonmolypdat 1,25% trong H2SO4 5 N (dung dịch 1)

- Hoà tan 12,5g amonmolypdat (NH4)6 Mo7 O24. 4H2O trong 200ml   nước cất đã đun nóng đến 60oC. Để nguội và lọc nếu đục ( ddịch a).

- Hoà tan từ từ 140ml H2SO4 đặc (d=1,84) vào 500ml nước. để nguội (dung dịch b)

Rót từ từ dung dịch b vào dung dịch a rồi thêm nước cất cho đủ 1 lít, lắc trộn đều đựng trong lọ mầu nâu. - Được dung dịch 1.

+  Dung dịch kali antimoamtartrat 0,06% W/v trong nước ( dung dịch 2)

+  Dung dịch axit ascorbic 2% W/V trong nước (d.dịch 3) pha dùng trong ngày

+  Hỗn hợp 3 dung dịch 1, 2, 3 theo tỷ lệ 2:1:1 (V/V) – Được hỗn hợp khử và tạo mầu.2/ Chuẩn bị dẫy tiêu chuẩn:

+  Sử dụng các bình dịnh mức 50ml, lần luợt cho vào các bình theo thứ tự số ml  dung dịch tiêu chuẩn 10ppm P theo bảng sau.Số TT

Nồng độ dẫy tiêu chuẩn lân

(ppmP)


Số ml dung dịch tiêu chuẩn

10ppm P/ mỗi bình1

2

34

5

67

0,00

0,10


0,20

0,40


0,60

0,80


1,00

0,00

0,50


1,00

2,00


3,00

4,00


5,00

+ Thêm khoảng 30ml nước cho mỗi bình.

+ Thêm 8ml hỗn hợp khử tạo mầu – (Hỗn hợp 3 dung dịch 1, 2, 3 theo tỷ lệ 2:1:1) và thêm nước tới vạch. Lắc trộn đều dung dịch.

+ Sau khi cho hỗn hợp khử tạo mầu 20 phút, tiến hành đo mầu trên máy quang phổ kế tại bước sóng 882nm. (ở 20oC mầu bền 24 giờ)

+ Lập đồ thị dẫy tiêu chuẩn (hoặc phương trình) biểu diễn tương quan giữa số đo trên máy và nồng độ dung dịch tiêu chuẩn.3/ Đo mẫu:

+ Lấy chính xác 2ml các dung dịch mẫu cần xác định cho vào bình định mức 50ml.

+ Thêm khoảng 30 ml nước và 2 giọt chỉ thị ( dinitrophenol.

+ Trung hoà axit dư bằng từng giọt NH4OH10% cho đến khi dung dịch chuyển mầu vàng, sau đó axit hoá bằng vài giọt H2SO4 10% cho hết mầu vàng.

+ Thêm 8ml hỗn hợp khử tạo mầu – (Hỗn hợp 3 dung dịch 1, 2, 3 theo tỷ lệ 2:1:1) và thêm nước tới vạch. Lắc trộn đều dung dịch.

+ Sau khi cho hỗn hợp khử tạo mầu 20 phút, tiến hành đo mầu trên máy quang phổ kế tại bước sóng 882nm. (ở 20oC mầu bền 24 giờ)4/ Tính toán kết quả:

+ Lập đồ thị tương quan giữa số đo trên máy với nồng độ ppmP trong các bình thang chuẩn. Dựa vào đồ thị (hoặc phương trình) và số đo trên máy của các dung dịch mẫu suy ra nồng độ ppmP trong dung dịch mẫu, hàm lượng P trong mẫu.

tải về 25.43 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương