TIÊu chuẩn ngành 04tcn 42: 2001tải về 13.14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích13.14 Kb.
TIÊU CHUẨN NGÀNH

04TCN 42:2001

HẠT GIỐNG THÔNG CARIBÊ


(Pinus caribaea Morelet)

YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG SINH LÝTiêu chuẩn này áp dụng cho mọi lô hạt giống Thông Caribê (Pinus caribaea Morelet) dùng để gieo ươm tạo cây con hoặc trồng rừng bằng phương pháp gieo hạt thẳng.

1. Quy định chung

1.1. Mọi lô hạt giống Thông Caribê dùng để gieo trồng đều phải được kiểm nghiệm và có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định do cơ quan kiểm nghiệm có thẩm quyền cấp.

1.2. Chỉ cấp giấy chứng nhận phẩm chất hạt giống cho những lô hạt giống Thông Caribê có chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn này.

1.3. Không được trao đổi, lưu thông, nhập nội, gieo trồng những lô hạt giống Thông Caribê có phẩm chất thấp (dưới mức quy định của tiêu chuẩn này), mang mầm mống sâu bệnh hại và cỏ dại thuộc đối tượng kiểm dịch của Nhà nước Việt Nam.2. Yêu cầu chất lượng

2.1. Chất lượng sinh lý của hạt giống Thông Caribê được quy định trong bảng phân loại dưới đây.

2.2. Chất lượng lô hạt giống Thông Caribê được xếp theo loại chất lượng thấp nhất mà lô hạt giống ấy đạt được ở chỉ tiêu tỷ lệ nẩy mầm và thế nẩy mầm. Nếu hai chỉ tiêu này đạt loại 1 hoặc 2 nhưng chỉ tiêu độ thuần thấp hơn tiêu chuẩn trong bảng dưới đây thì hạt được xếp vào loại thấp hơn.

2.3. Phương pháp xác định các chỉ tiêu chất lượng sinh lý cho hạt giống Thông Caribê trong tiêu chuẩn này được thực hiện theo Tiêu chuẩn ngành 04-TCN-33-2001.3. Bảng các chỉ tiêu chất lượng sinh lý của hạt giống Thông Caribê

Chỉ tiêu chất lượng

Loại

Loại 1

Loại 2

Loại 3

1. Tỷ lệ nẩy mầm, không thấp hơn…. (% số hạt)

80

70

60

2. Thế nẩy mầm, không thấp hơn…. (% số hạt)

65

55

45

3. Hàm lượng nước của hạt, không cao hơn …. (%)

7

7

7

4. Độ thuần của hạt giống, không thấp hơn … (% trọng lượng)

96

93

90

 
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương