Tiªu chuÈn ch¨n nu I 10 tcn 192 94tải về 12.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích12.27 Kb.
#12851

Tiªu chuÈn ch¨n nu«i

10 TCN 192 - 94Tiêu chuẩn ngành

10 TCN 192 - 94
Vacxin thú y

Quy trình kiểm nghiệm vacxin Leptospira


Quy trình này áp dụng cho việc kiểm nghiệm vacxin vô hoạt chế tạo từ các chủng vi khuẩn Leptospira. Vacxin có dạng lỏng.
1. Mẫu: Theo 10 TCN 160-92

2. Kiểm tra thuần khiết:

Ngoài các thủ tục theo 10 TCN 161-92 còn phải kiểm tra trên môi trường chuyên dụng (Terskith): Cấy vacxin vào môi trường (theo tỷ lệ l/10) giữ ở nhiệt độ 28 - 30°C trong 2 tuần. Không được có vi khuẩn Leptospira mọc trong thời gian theo dõi (nên có một ống môi trường chuyên dụng có cấy Leptospira làm đối chứng).3. Kiểm tra an toàn:

Tiêm dưới da cho 2 chuột lang (250 - 350 g) mỗi con một liều vacxin sử dụng và 3 chuột nhắt trắng (18 - 20g) mỗi con 1/6 liều sử dụng (liều miễn dịch lần đầu cho bản động vật). Theo dõi trong 10 ngày, tất cả động vật phải sống khỏe.4. Kiểm tra hiệu lực:

Gây miễn dịch bằng cách tiêm dưới da cho 4 thỏ mẫn cảm (2,0 - 2,5 kg) mỗi con một liều vacxin qui định lần một cho bản động vật. Sau 7 ngày thỏ được miễn dịch tiếp, mỗi con một liều vacxin qui định lần 2 cho bản động vật. Sau 3 tuần kể từ lần tiêm đầu, hiệu lực của vacxin được đánh giá bằng một trong hai phương pháp sau:4.1. Phản ứng vi ngưng kết:

Bốn mẫu huyết thanh của 4 thỏ miễn dịch cùng với 2 mẫu huyết thanh của 2 thỏ đối chứng không tiêm vacxin, pha loãng 1/50, được kiểm tra qua phản ứng vi ngưng kết trên phiến kính với từng chủng Leptospira có trong vacxin. Đọc kết quả sau 20-30 phút trên kính tụ quang nền đen:

- Phải có ít nhất hai mẫu huyết thanh miễn dịch có phản ứng dương tính với các chủng Leptospira có trong vacxin trong khi các mẫu huyết thanh đối chứng âm tính. ít nhất 4 chủng Leptospira phản ứng dương tính.

- Vacxin không có hiệu lực đối với những chủng có phản ứng âm tính (Không ngưng kết).4.2. Phản ứng trung hòa:

Hai thỏ miễn dịch cùng với hai thỏ đối chứng được tiêm tĩnh mạch mỗi con 3 ml huyễn dịch canh trùng của tất cả các chủng Leptospira có trong vacxin (theo tỷ lệ bằng nhau). Sau 24h và 48h, lấy máu tim từng thỏ cấy kiểm tra trên môi trường chuyên dụng. Giữ ở 28-30°C. Theo dõi trong 7 - 14 ngày:- Môi trường cấy máu thỏ miễn dịch không có Leptospira mọc trong khi môi trường cấy máu đối chứng có Leptospira mọc. Nếu máu thỏ miễn dịch có Leptobpira mọc thì dùng huyết thanh đơn giá làm phản ứng vi ngưng kết. Vacxin không có hiệu lực đối với những chủng có phản ứng dương tính với huyết thanh đơn giá tương ứng. Không quá 2 chủng có phản ứng dương tính.Ban hành theo Quyết định số 723 NN-KHKT/QĐ, ngày 14/6/1994 của Bộ Nông nghiệp và CNTP.

tải về 12.27 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương