Tiªu chuÈn ch¨n nu I 10 tcn 184 93tải về 8.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích8.83 Kb.

Tiªu chuÈn ch¨n nu«i

10 TCN 184 - 93Tiêu chuẩn ngành

10 TCN 184 - 93
Vacxin thú y

Quy trình kiểm nghiệm vacxin dại Flury-lep


Quy trình này áp dụng cho việc kiểm nghiệm vacxin chế từ virút Dại nhược độc Flury-lep qua phôi gà. Dạng lỏng hoặc đông khô.
1. Mẫu: Theo TCN 160-92

2. Kiểm tra thuần khiết: Theo TCN 161-92

3. Kiểm tra an toàn:

3.l. Phương pháp trọng tài:

Tiêm bắp thịt cho 3 chó mẫn cảm (3-4 tháng tuổi), mỗi con 1 liều vacxin sử dụng. Theo dõi 21 ngày, cả hai chó phải sống khỏe.3.2. Phương pháp thay thế:

Tiêm vào xoang bụng hoặc dưới da cho 8 chuột nhắt trắng (16 -18 g), mỗi con 1/4 liều sử dụng. Theo dõi trong 7 ngày, ít nhất phải có 7 chuột sống khỏe.4. Kiểm tra hiệu lực:

Dùng một trong hai phương pháp sau:4.1. Kiểm tra hiệu lực bằng chuột lang: Tiêm bắp cho 10 chuột lang (300-350 g), mỗi con 1/80 liều sử dụng (vacxin đã được pha loãng thành huyễn dịch 5% với nước cất có 2% huyết thanh ngựa). Sau 21 ngày, các chuột đã gây miễn dịch cùng với 5 chuột đối chứng được thử thách với virút dại cường độc chủng CVS, mỗi con 1/2 liều gây chết 100% chuột lang. Theo dõi trong 14 ngày, lô vacxin đạt tiêu chuẩn nếu: Chuột miễn dịch sống 70%, chuột đối chứng chết 80% vì bệnh Dại.

4.2. Chuẩn độ hàm lượng virút. Vacxin phải đạt hiệu giá 103,8LD50/0,03ml.Ban hành theo Quyết định số 113 NN-KHKT/QĐ, ngày 7/5/1993 của Bộ Nông nghiệp và CNTP.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương