Tiªu chuÈn ch¨n nu I 10 tcn 183 93tải về 8.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích8.53 Kb.

Tiªu chuÈn ch¨n nu«i

10 TCN 183 - 93Tiêu chuẩn ngành

10 TCN 183 - 93
Vacxin thú y

Quy trình kiểm nghiệm vacxin dịch tả vịt nhược độc


Quy trình này áp dụng cho việc kiểm nghiệm vacxin chế tạo từ chủng virút dịch tả vịt nhược độc qua phôi vịt. Dạng đông khô.
1. Mẫu: Theo 10 TCN 160-92

2. Kiểm tra thuần khiết:

2.1. Theo 10 TCN 161-92

2.2. Kiểm tra tạp nhiễm virút viêm gan vịt.

Tiêm vào dưới da cho 5 vịt mới nở, mỗi con 10 liều vacxin sử dụng. Theo dõi trong 14 ngày, tất cả vịt phải sống khỏe mạnh.3. Kiểm tra an toàn:

3.1. Phương pháp trọng tài:

Tiêm dưới da cho 3 vịt mẫn cảm (0,7 - 1,0 kg) mỗi con 50 liều vacxin sử dụng. Theo dõi 14 ngày, tất cả vịt phải sống khỏe.3.2. Phương pháp thay thế: Như 2.2 .

4. Kiểm tra hiệu lực:

Tiêm miễn dịch cho 3 vịt (0,7 - l,0 kg) mỗi con một liều vacxin sử dụng. Sau 14 ngày, các vịt miễn dịch cùng với 3 vịt đối chứng được thử thách với virút dịch tả vịt cường độc liều 103EID50 (tương đương 1 ml giống nguyên pha loãng 10-2). Theo dõi 14 ngày, lô vacxin đạt tiêu chuẩn nếu: Vịt đối chứng chết ít nhất 2 con, vịt miễn dịch sống toàn bộ.

Ban hành theo Quyết định số 113 NN-KHKT/QĐ, ngày 7/5/1993 của Bộ Nông nghiệp và CNTP.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương