Tiªu chuÈn ch¨n nu I 10 tcn 180 93tải về 8.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích8.17 Kb.

Tiªu chuÈn ch¨n nu«i

10 TCN 180 - 93Tiêu chuẩn ngành

10 TCN 180 - 93
Vacxin thú y

Quy trình kiểm nghiệm vacxin Newcastle chủng hệ I


Quy trình này áp dụng cho việc kiểm nghiệm vacxin chế từ chủng virút Newcastle hệ I, phòng bệnh cho gà trên 2 tháng tuổi. Dạng đông khô.
1. Mẫu: Theo 10 TCN 160-92

2. Kiểm tra thuần khiết: Theo 10 TCN 161-92

3. Kiểm tra an toàn:

Tiêm dưới da cho 3 gà mẫn cảm (trên hai tháng tuổi) trọng lượng từ 0,7 kg trở lên, mỗi con 10 liều vacxin sử dụng. Theo dõi trong 10 ngày. Tất cả gà phải sống khỏe.4. Kiểm tra hiệu lực:

4.1. Phương pháp trọng tài:

Gây miễn dịch cho 3 gà (tiêu chuẩn như trên), mỗi con một liều vacxin sử dụng. Sau 10 - 14 ngày, các gà miễn dịch cùng với 3 gà đối chứng được thử thách với virut cường độc Newcastle, đường dưới da, mỗi con 105 - 106EID50. Theo dõi trong 14 ngày, lô vacxin đạt tiêu chuẩn nếu: tất cả gà miễn dịch sống khỏe, gà đối chứng chết ít nhất 2 con.4.2. Phương pháp thay thế:

Chuẩn độ hàm lượng virut. Mỗi liều vacxin phải chứa ít nhất 106EID50.

Ban hành theo Quyết định số 113 NN-KHKT/QĐ, ngày 7/5/1993 của Bộ Nông nghiệp và CNTP.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương