Tiªu chuÈn ch¨n nu I 10 tcn 164 92tải về 10.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích10.76 Kb.

Tiªu chuÈn ch¨n nu«i

10 TCN 164 - 92Tiêu chuẩn ngành

10 TCN 164 - 92
Vacxin thú y


Quy trình kiểm nghiệm vacxin dịch tả lợn

Vacxin dịch tả lợn là sản phẩm chế từ hạch lâm ba và lách của thỏ hoặc bê đã được gây nhiễm virut nhược độc dịch tả lợn. Dạng đông khô.
1. Mẫu:

Theo TCN số: 160-92 "Vacxin thú y - Quy trình lấy mẫu và sử dụng mẫu trong kiểm nghiệm".2. Kiểm tra thuần khiết:

Theo TCN số: 161-92 "Vacxin thú y - Quy trình kiểm tra thuần khiết".3. Kiểm tra an toàn:

3.1. Phương pháp trọng tài : Tiêm dưới da cho 2 lợn khỏe mạnh (20-30kg) mỗi con 10 liều vacxin quy định. Theo dõi 14 ngày tất cả động vật phải sống khỏe.

3.2. Phương pháp thay thế (kiểm tra tính độc): Tiêm dưới da cho 5 chuột nhắt trắng (18-20g) mỗi con 1 liều vacxin quy định. Theo dõi 7 ngày tất cả động vật phải sống khỏe.

4. Kiểm tra hiệu lực:

4.1. Phương pháp trọng tài : Gây miễn dịch cho 3 lợn khỏe mạnh (20-30kg) mỗi con 1 ml vacxin pha loãng 1/10.000 vào dưới da. Sau 14 ngày, các lợn đã được gây miễn dịch cùng với 3 lợn đối chứng được thử thách với 1 chủng virut cường độc. Dịch tả lợn, liều 1ml huyễn dịch virut cường độc dịch tả lợn ( máu lợn chết vì virut cường độc dịch tả lợn) vào dưới da. Theo dõi 14 ngày. Lô vacxin đạt tiêu chuẩn khi tất cả lợn được gây miễn dịch sống khỏe ( có thể có phản ứng sốt nhẹ), lợn đối chứng chết ít nhất 2 con.4.2. Phương pháp thay thế (dùng thỏ): Tiêm tĩnh mạch cho 3 thỏ khỏe mạnh (1,5 - 2kg) chưa nhiễm virut dịch tả lợn, mỗi con 1 ml vacxin pha loãng 10.000 lần (1/10.000). Sau 24 giờ đo thân nhiệt lần đầu và sau đó cứ 4 giờ đo thân nhiệt 1 lần cho tới 120 giờ. Lô vacxin đạt tiêu chuẩn khi 1 thỏ có phản ứng sốt điển hình hoặc 2 thỏ có phản ứng sốt nhẹ.

Ghi chú: Cách đánh giá phản ứng sốt của thỏ:

1. Sốt điển hình: Thời gian nung bệnh 24 - 48 giờ. Thân nhiệt cao hơn bình thường 1,5 - 2°C, kéo dài 12 -48 giờ.

2. Sốt nhẹ: Thời gian nung bệnh 24 -72 giờ. Thân nhiệt cao hơn bình thường 0,5 -1°C, kéo dài 12 - 48 giờ.


Ban hành theo Quyết định số 83 NN-KHKT/QĐ, ngày 13/4/1992 của Bộ Nông nghiệp và CNTP.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương