Tichtruyenphapcutải về 3.79 Mb.
Chế độ xem pdf
trang5/293
Chuyển đổi dữ liệu11.03.2023
Kích3.79 Mb.
#54358
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   293
tichtruyenphapcu

3. Chàng Mập Tissa 
Nó mắng tôi, đánh tôi... 


Lời giáo huấn này đức Ðạo sư dạy Trưởng lão Tissa lúc Ngài trú tại tịnh xá Kỳ 
Viên. 
Hình như Ðại đức Tissa là con trai người cô của Phật. Xuất gia khi đã lớn tuổi, lại 
thêm dáng người mập mạp, Tissa ưa thích lợi dưỡng và sự tôn kính riêng cho Phật. Y áo 
của Ðại đức lúc nào cũng giặt ủi láng bóng, và ông luôn luôn ngồi giữa giảng đường tinh 
xá. 
Một hôm, vài du tăng đến viếng Thế Tôn và tưởng Tissa là một Ðại Trưởng lão, 
họ xin được đặc ân hầu hạ, chùi chân cho Tissa v.v.. Ðại đức im lặng. 
Lúc ấy một thầy tăng trẻ tuổi hỏi: 
- Ngài được mấy hạ? 
Tissa trả lời: 
- Chưa có hạ nào cả. Tôi già rồi mới xin xuất gia. 
Thầy tăng buột miệng: 
- Ông Tỳ-kheo tồi! Ông cứ tưởng mình là quan trọng. Gặp các vị Ðại Trưởng lão 
này, ông cư xử chẳng lễ độ một chút nào. Khi họ xin hầu hạ ông các thứ, ông im lặng 
nhận lời. Ông lại không tỏ ra một chút ân hận về tư cách tồi tệ của mình! 
Nói rồi, vị tăng búng tay cái tách. 
Lòng kiêu hãnh của một người thuộc giai cấp chiến sĩ nổi dậy, Tissa gắt gỏng: 
- Các ông đến gặp ai? 
- Chúng tôi đến thăm đấng Ðạo sư. 
- Nhưng đối với ta, các ông cũng phải tìm hiểu xem người này là ai chứ? Ta sẽ giết 
tiệt dòng họ các ông! 
Nói một mạch cho hả hơi, rồi Tissa đi đến chỗ Phật buồn rầu khóc lóc. Ðấng Ðạo 
sư thấy vậy mới hỏi: 
- Tissa, sao vậy? Sao ông đến đây tèm lem nước mắt, sầu khổ thế kia? 
Các du tăng trước đây có bàn với nhau không dám để Tissa đi một mình e gây 
nhiều chuyện rắc rối, nên đi theo Tissa, đến đảnh lễ đức Ðạo sư và cung kính ngồi một 
bên. 
Tissa nghe Phật hỏi liền đáp: 
- Bạch Thế Tôn, những Sa-môn này lăng mạ con. 
- Nhưng ông đang ngồi ở đâu? 
- Ở giữa giảng đường tinh xá, bạch Thế Tôn! 
- Khi những Sa-môn này đến, ông có thấy họ không? 
- Con có thấy họ, bạch Thế Tôn! 
- Ông có đứng dậy chào họ không? 
- Thưa Thế Tôn, không. 
- Ông có đỡ giùm đồ đạc giúp họ không? 
- Bạch Thế Tôn, không. Con không đỡ giùm đồ đạc cho họ. 
- Ông có sẵn lòng phục vụ họ không? Và mời nước uống không? 


- Không, bạch Thế Tôn! Con không phục vụ cũng chẳng mời nước uống. 
- Ông có đem tọa cụ đến mời ngồi và chùi chân cho họ không? 
- Thưa không, Thế Tôn! 
- Tissa, ông nên làm các việc trên đối với những Sa-môn lớn tuổi, vì ai không làm 
thế sẽ không được quyền ngồi giữa tịnh xá. Chỉ có ông là đáng bị rầy. Hãy xin lỗi những 
Sa-môn này đi! 
- Nhưng họ đã lăng mạ con, Thế Tôn! Con sẽ không xin lỗi họ. 
- Tissa, chớ làm như vậy. Chỉ có ông mới đáng bị rầy. Xin lỗi họ đi! 
- Con không xin lỗi họ, Thế Tôn! 
Các Sa-môn bạch Phật: 
- Ông ấy thật là cứng đầu, thưa Thế Tôn! 
Ðức Ðạo sư trả lời: 
- Này các Sa-môn, đây chẳng phải là lần thứ nhất ông ấy cứng đầu. Kiếp trước ông 
ấy cũng đã bướng bỉnh như thế. 
- Chúng con đã rõ tính ương ngạnh của ông ấy trong hiện tại, bạch Thế Tôn. 
Nhưng còn kiếp trước ông đã làm gì? 
- Này các Sa-môn hãy lắng nghe! 
Và đức Phật kể câu chuyện. 

tải về 3.79 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   293
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương