TÀi liệu tiêu chuẩN, TÀi liệu kỹ thuật mã HÓa cáC ĐỐi tưỢng hình ảnh âm thanh – TƯƠng tác giữA Âm thanh và CÁc hệ thốNG


Hình 4: Cấu trúc bộ nén âm thanh HE-AAC ver1 và ver2tải về 0.67 Mb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu16.10.2017
Kích0.67 Mb.
1   2   3   4

Hình 4: Cấu trúc bộ nén âm thanh HE-AAC ver1 và ver2
Sơ đồ xử lý PS:Hình 5: Nguyên lý xử lý PS
Để hỗ trợ nhà phát triển ứng dụng cũng như các hãng sản xuất các thiết bị theo chuẩn MPEG-4, một tài liệu kỹ thuật mô tả cách thức hoạt động nén và giải nén âm thanh AAC và HE-AAC trên các hệ thống được công bố vào năm 2008 được biết đến là chuẩn ISO/IEC 14496-24:2008. Tài liệu này được đưa ra sau khi đã thu thập đủ dữ liệu từ các nguồn khác nhau về việc nén và giải nén chuẩn âm thanh AAC và HE-AAC trên hệ thống MPEG-4. Chuẩn này là một tài liệu tham khảo không có tính chất bắt buộc cho các nhà phát triển sản phẩm MPEG-4 và có tính phí. Cho đến thời điểm này chưa có bản cập nhật mới nào ngoài tài liệu đã công bố năm 2008.

Các tài liệu của phần này chủ yếu là tài liệu kỹ thuật với mục đích làm rõ hơn các chuẩn đã công bố. Cụ thể là mô tả chi tiết kỹ thuật về cách thức nén và giải nén âm thanh AAC và HE-AAC trong các hệ thống MPEG-4. Chính vì vậy tài liệu loại này thường không cung cấp miễn phí mà phải trả phí. Một điều nữa là tài liệu kỹ thuật này thường dùng làm tài liệu tham khảo hay tham chiếu nhiều hơn làm tiêu chuẩn vì nó gắn với một chuẩn nén cụ thể. Ví dụ nếu nhà sản xuất, người dùng không dùng chuẩn nén này thì không nhất thiết phải tham khảo tài liệu này. Tài liệu này thường xuyên được cập nhật theo thời gian và là loại tài liệu dạng thứ 3 trong 3 loại tài liệu kỹ thuật của ISO/IEC. Thông thường trừ các trường hợp đặc biệt, thì tài liệu kỹ thuật sẽ là một trong 3 loại: Loại 1: là loại tài liệu mà trong phần chuẩn công bố không hỗ trợ. Loại 2 là loại tài liệu mà đối tượng vẫn đang trong giai đoạn phát triển, hay một lý do nào đó chưa có thỏa thuận thành một chuẩn quốc tế. Loại 3 là loại tài liệu mà ủy ban kỹ thuật đã thu thập đủ dữ liệu khác nhau và công bố như một tiêu chuẩn.1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương