Tài liệu hưỚng dẫn tổ chứC ĐẠi hộI ĐOÀn cấp cơ SỞ nhiệm kỳ 2017 – 2019 I. XÂY dựng văn kiệN ĐẠi hộI ĐOÀN


Số lượng đại biểu Đại hội Đoàn cấp cơ sởtải về 27.41 Kb.
trang5/9
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2022
Kích27.41 Kb.
#52766
1   2   3   4   5   6   7   8   9
tai-lieu-huong-dan-dh-doan

4. Số lượng đại biểu Đại hội Đoàn cấp cơ sở
Số lượng đại biểu Đại hội Đoàn các cấp do Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội quyết định, trong giới hạn sau:
- Chi đoàn cơ sở: Tổ chức Đại hội đoàn viên.
- Đoàn cơ sở có dưới 120 đoàn viên: Tổ chức Đại hội đoàn viên (đối với các đơn vị đoàn viên không tập trung, công tác, sinh hoạt ở nhiều địa bàn khác nhau, BCH đơn vị báo cáo lên Ban Thường vụ CCQ tỉnh để quyết định cho tổ chức đại hội đại biểu).
- Đoàn cơ sở có từ 120 đoàn viên trở lên: Tổ chức Đại hội đại biểu, số lượng đại biểu triệu tập ít nhất 60 đại biểu (khuyến khích Đoàn cơ sở tổ chức Đại hội đoàn viên).
III. THỜI GIAN TỔ CHỨC, TÊN GỌI CỦA ĐẠI HỘI

  1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở: Từ 01/01/2017 đến 10/02/2017.
- Thời gian tổ chức Đại hội cơ sở: Không quá 01 ngày, hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/5/2017.
- Thời gian duyệt hồ sơ Đại hội: Cơ sở Đoàn gửi hồ sơ (văn bản in giấy) về VP Đoàn CCQ tỉnh trước thời điểm tổ chức Đại hội 20 ngày.
- Để chuẩn bị tốt cho Đại hội đơn vị tổ chức 2 phiên (phiên trù bị và phiên Đại hội chính thức).
2. Tên gọi của Đại hội
- Đối với những đơn vị tổ chức Đại hội đoàn viên, thống nhất gọi tên là: Đại hội Đoàn/chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh…(ghi tên cơ quan, đơn vị tổ chức Đại hội), lần thứ (nếu có), nhiệm kỳ 2017 – 2019, địa danh, thời gian tổ chức Đại hội (tên gọi theo ví dụ 1).
- Đối với những đơn vị tổ chức Đại hội đại biểu, thống nhất gọi tên là: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…(ghi tên cơ quan, đơn vị tổ chức Đại hội), lần thứ (nếu có), nhiệm kỳ 2017 – 2019, địa danh, thời gian tổ chức Đại hội (tên gọi theo ví dụ 2).
- Ví dụ:
Ví dụ 1 Ví dụ 2

ĐẠI HỘI

tải về 27.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương