Tài liệu hưỚng dẫn tổ chứC ĐẠi hộI ĐOÀn cấp cơ SỞ nhiệm kỳ 2017 – 2019 I. XÂY dựng văn kiệN ĐẠi hộI ĐOÀN


Hồ sơ trình Đoàn cấp trên duyệt trước khi tiến hành Đại hộitải về 27.41 Kb.
trang3/9
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2022
Kích27.41 Kb.
#52766
1   2   3   4   5   6   7   8   9
tai-lieu-huong-dan-dh-doan

4. Hồ sơ trình Đoàn cấp trên duyệt trước khi tiến hành Đại hội
Hồ sơ phải xin ý kiến của cấp ủy Đảng cùng cấp trước khi báo cáo lên Đoàn cấp trên, hồ sơ gồm có:
- Chương trình Đại hội.
- Dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.
- Dự thảo nghị quyết Đại hội.
- Báo cáo kiểm điểm của BCH.
- Đề án nhân sự BCH, BTV (nếu có), các chức danh Bí thư, Phó Bí thư.
- Lý lịch trích ngang (của BCH, BTV), sơ yếu lý lịch (của Bí thư, Phó Bí thư dự kiến) có xác nhận của cấp ủy Đảng.
II. CHUẨN BỊ CÔNG TÁC NHÂN SỰ VÀ QUY TRÌNH BẦU CỬ
1. Chuẩn bị nhân sự
1.1 Tiêu chuẩn UV BCH:
Nhân sự BCH phải đảm bảo các tiêu chuẩn được quy định trong hướng dẫn thực hiện Đại hội Đoàn các cấp, đặc biệt nhấn mạnh:
- Có đạo đức và năng lực thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban Chấp hành phân công; am hiểu và gắn bó với thanh niên, có khả năng đối thoại và định hướng cho thanh niên.
- Có khả năng cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Đại hội Đoàn toàn quốc, nghị quyết Đại hội cấp trên và cấp mình, gắn với thực tiễn công tác Đoàn và tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị.
- Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân và dám chịu trách nhiệm.
- Có kiến thức tổng hợp trên nhiều lĩnh vực, có năng lực công tác xã hội và khả năng vận động thanh thiếu nhi, am hiểu về tình hình địa phương, đơn vị.
- Có uy tín và khả năng quy tụ, biết vận động, huy động các nguồn lực của đơn vị và xã hội phục vụ cho các hoạt động của tổ chức Đoàn.
Trên cơ sở các tiêu chuẩn chung đã nêu trên, các đơn vị cần cụ thể hóa để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.
1.2 Số lượng UV BCH:
- Chi đoàn cơ sở:
Dưới 9 đoàn viên: Có Bí thư, nếu cần thiết thì có 01 Phó Bí thư.
Từ 9 đoàn viên trở lên: BCH có từ 03 – 05 ủy viên, trong đó có Bí thư và Phó Bí thư.
- Đoàn cơ sở:
BCH có từ 5 – 15 ủy viên. Nếu BCH dưới 09 ủy viên thì có Bí thư và 01 Phó Bí thư; có từ 09 ủy viên trở lên thì bầu Ban Thường vụ (số lượng không quá 1/3 tổng số UV BCH) gồm Bí thư, Phó Bí thư (có thể 01 hoặc 02) và các ủy viên BTV.
1.3 Cơ cấu BCH:
- Ủy viên BCH được tái cử và Ủy viên BCH mới là cán bộ, đoàn viên thuộc các đối tượng, lĩnh vực (công chức, viên chức...).
- Đoàn viên tiêu biểu có điều kiện và khả năng hoạt động Đoàn, ưu tiên cán bộ trưởng thành từ phong trào thanh niên.
- Chú trọng tỷ lệ đảng viên sinh hoạt đoàn, cán bộ có trình độ chuyên môn cao; cán bộ là người dân tộc thiểu số (bằng hoặc phấn đấu cao hơn nhiệm kỳ cũ); tỷ lệ nữ tham gia BCH, BTV không dưới 15%.

tải về 27.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương