TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng hệ thống quản lý thông tin công ty dành cho công ty niêm yếT/ĐĂng ký giao dịCHtải về 479.55 Kb.
trang1/9
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích479.55 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Hệ thống Quản lý thông tin công ty
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN CÔNG TY

DÀNH CHO CÔNG TY NIÊM YẾT/ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

LƯU HÀNH NỘI BỘ


Mục đích tài liệu


Đây là tài liệu giới thiệu và hướng dẫn chi tiết cách sử dụng các chức năng trong Hệ thống Quản lý thông tin công ty. Tài liệu gồm có các nội dung dưới đây.

  • Giới thiệu tổng quan hệ thống

  • Hướng dẫn sử dụng chức năng

Bên cạnh tài liệu này là tài liệu bài tập. Hệ thống bài tập gắn liền với các chức năng đã được hướng dẫn. NSD sau khi đọc tài liệu hướng dẫn hãy thực hành các bài tập trong file Bài tập đi kèm. Ghi nhớ chi tiết và thực hiện từng bước trong file bài tập, các bạn sẽ dễ dàng nắm vững và hiểu cách vận hành các chức năng trong hệ thống.

Thuật ngữ và từ viết tắt


STT

Thuật ngữ và từ viết tắt

Diễn giải


1

TCNY/ĐKGD

Tổ chức niêm yết/Đăng ký giao dịch

2

HNX

Sở giao dịch Hà Nội

4

DN

Doanh nghiệp

5

NSD

Người sử dụng

6

CBTT

Công bố thông tin

7

SYS

Hệ thống

8

CMT/HC/ĐKKD

Chứng minh thư/hộ chiếu/Đăng ký kinh doanh

9

A->C(H.*)

Chú thích ký tự(Hình số mấy). Ví dụ A(H.1) Focus vào ký tự A hình số 1

10

CPQ

Cổ phiếu quỹ

11

CBGD

Công bố giao dịch

12

CĐL

Cổ đông lớnYêu cầu hệ thống


STT

Nội dung

Yêu cầu


1

Mạng Internet

Tốc độ tối thiểu 512Kbps/512Kbps

2

Hệ điều hành

Linux, Windows XP trở lên

3

Trình duyệt

Chrome,Firefox 3.0 trở lên

4

Java

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre-6u25-download-346243.html

5

Office

Microsoft Office 2003 trở lên hoặc các hệ thống tương đương

6

RAM

2GB trở lên

7

HDD

1GB free trở lên

8

CPU

Pen IV 3GB

Mục lục

Mục đích tài liệu 2

Thuật ngữ và từ viết tắt 2

Yêu cầu hệ thống 2

I. TỔNG QUAN HỆ THỐNG 6

II.HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CHỨC NĂNG 10

Chức năng Đăng nhập 11

1. Giới thiệu chức năng 11

2. Mô tả chi tiết cách đăng nhập hệ thống 11

2.1. Đăng nhập bằng CA 11

2.2. Quên mật khẩu 12

Giới thiệu trang Tổng hợp 14

1. Giới thiệu chung 14

2. Chi tiết các thông tin 14

2.1 Giao diện màn hình 14

2.2 Tính năng 15

Chức năng Đổi mật khẩu 17

1. Giới thiệu chức năng 17

2. Chi tiết thực hiện chức năng 17

Chức năng Thay đổi thông tin tài khoản 19

1. Giới thiệu chức năng 19

2. Chi tiết thực hiện chức năng 19

Chức năng Quản lý hồ sơ 21

1. Giới thiệu chức năng 21

2. Hướng dẫn chi tiết chức năng 21

2.1 Nhập thông tin dữ liệu 21

2.2 Thay đổi thông tin dữ liệu 22

Chức năng Quản lý thông tin cổ đông 24

1. Giới thiệu chức năng 24

2. Hướng dẫn chi tiết chức năng 24

2.1 Tìm kiếm cổ đông 25

2.1.1 Tìm kiếm thông tin dữ liệu hiển thị 25

2.1.2 Tìm kiếm nhanh loại cổ đông 25

2.2 Xóa cổ đông 26

2.3 Nhập thông tin cổ đông 26

2.3.1 Tạo mới cổ đông nội bộ 26

2.3.2 Miễn nhiệm cổ đông nội bộ 28

2.3.3 Bổ nhiệm lại cổ đông nội bộ 28

2.3.4 Tạo mới cổ đông lớn 29

29

2.3.5 Tạo mới cổ đông người liên quan 302.3.6 Tạo mới cổ đông sáng lập 33

2.3.7 Tạo mới cổ đông khác 34

2.4 Sửa thông tin cổ đông 35

2.5 Nhập dữ liệu từ file excel 35

Chức năng công bố tin-Định kỳ 36

1. Giới thiệu chức năng 36

2. Chi tiết chức năng 36

2.1 Mô tả giao diện chức năng 36

2.2 Hướng dẫn chi tiết. 38

2.2.1 Tạo mới báo cáo tài chính năm 38

2.2.2 Tạo mới báo cáo tài chính bán niên 44

2.2.3 Tạo mới báo cáo tài chính quý 46

2.2.4 Tạo tin đính chính 47

2.2.5 Xóa tin báo cáo tài chính 49

Chức năng công bố tin-Bất thường 50

1. Giới thiệu chức năng 50

2. Chi tiết chức năng. 50

2.1 Mô tả nội dung giao diện 50

2.2 Cách tạo tin bất thường 52

2.3 Cách Xóa Tin 54

Chức năng công bố tin-Theo yêu cầu 55

1. Giới thiệu chức năng 55

2. Chi tiết chức năng 55

2.1 Mô tả nội dung và giao diện chức năng 55

2.2 Các bước thực hiện tạo tin Theo yêu cầu 56

Chức năng công bố tin-Ngày đăng ký cuối cùng 57

1. Giới thiệu chức năng 57

2. Chi tiết chức năng 57

2.1 Mô tả nội dung và giao diện chức năng 57

2.2 Các bước thực hiện 58

2.3 Cách Xóa Tin 61

Chức năng công bố tin-Giao dịch cổ phiếu 62

1. Giới thiệu chức năng 62

2. Chi tiết chức năng 62

2.1 Mô tả nội dung và giao diện chức năng 62

2.2 Các bước thực hiện 67

Chức năng công bố tin-Giao dịch quyền mua 88

1. Giới thiệu chức năng 88

2. Chi tiết chức năng 88

2.1 Mô tả nội dung và giao diện chức năng 88

2.2 Các bước thực hiện 89

Chức năng công bố tin-Báo cáo sở hữu 95

1. Giới thiệu chức năng 95

2. Chi tiết chức năng 95

2.1 Mô tả nội dung và giao diện chức năng 95

2.2 Các bước thực hiện 96

Chức năng công bố tin-Báo cáo ra khỏi cổ đông lớn 98

1. Giới thiệu chức năng 98

2 Chi tiết chức năng 98

2.1 Mô tả nội dung và giao diện chức năng 98

2.2 Các bước thực hiện 99

Chức năng công bố tin-Báo cáo thay đổi sở hữu 101

1. Giới thiệu chức năng 101

2. Chi tiết chức năng 101

2.1 Mô tả nội dung và giao diện chức năng 101

2.2 Các bước thực hiện 101

Chức năng công bố tin-Chào mua công khai 104

1. Giới thiệu chức năng 104

2. Chi tiết chức năng 104

2.1 Mô tả nội dung giao diện chức năng 104

2.2 Các bước thực hiện 105

Chức năng công bố tin-Báo cáo 109

1. Giới thiệu chức năng 109

2 Chi tiết chức năng 109

2.1 Mô tả nội dung và giao diện chức năng 109

2.2 Các bước thực hiện để tạo một báo cáo 110

: portal -> fscfiles -> News -> HSC
fscfiles -> Ctcp chứng khoáN ĐỆ nhấT – the first securities joint stock company
fscfiles -> Ctcp chứng khoáN ĐỆ nhấT – the first securities joint stock company
fscfiles -> Ctcp chứng khoáN ĐỆ nhấT – the first securities joint stock company
HSC -> SỞ giao dịch chứng khoán hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
fscfiles -> O0o BÁo cáo kết quả ĐỢt phát cổ phiếU
fscfiles -> BẢn tin thị trưỜng chứng khoáN 21/10/2014 KẾt quả giao dịch trong ngàY
fscfiles -> Ctcp chứng khoáN ĐỆ nhấT – the first securities joint stock company
HSC -> SỞ giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị chứng khoáN
HSC -> GIỚi thiệu nghị ĐỊnh số 85/2010/NĐ-cp ngàY 02/8/2010 CỦa chính phủ VỀ XỬ phạT VI phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trưỜng chứng khoán ngày 02/8/2010


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương