Tài liệu Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số chuyên dùngtải về 31.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích31.07 Kb.
#24205


Tài liệu


Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số chuyên dùng1. Tải trình điều khiển thiết bị USB Token và phần mềm ký số vSignPDF 2


2. Cài đặt trình điều khiển thiết bị USB Token 3

3. Cài đặt phần mềm ký số vSignPDF 4

4. Cấu hình Chữ ký số trong phần mềm vSignPDF 6

5. Hướng dẫn ký số bằng phần mềm vSignPDF 71. Tải trình điều khiển thiết bị USB Token và phần mềm ký số vSignPDF


Ban Cơ yếu Chính phủ thường xuyên cập nhật các phần mềm này trên Trang thông tin điện tử (xem hình bên dưới). Để tải các phần mềm mới nhất, truy cập vào địa chỉ: http://ca.gov.vn/cert/viewpage.htm?id=44


Kích vào đây để tải phần mềm vSignPDF

Kích vào:

“32bit” để tải trình điều khiển USB Token cho Windows 32bit

“64bit” để tải trình điều khiển USB Token cho Windows 64bit

Phần lớn máy tính trong các cơ quan nhà nước hiện nay sử dụng hệ điều hành Windows 32 bit.

Phiên bản SP2 (service pack 2) của trình điều khiển cho thanh USB Token (chứa “khóa bí mật” của chứng thư số) tải về sẽ có tên pkiclient_v2-x32-8.1-SP2.msi (dùng cho Windows 32 bit) hoặc pkiclient_v2-x64-8.1-SP2.msi (dùng cho Windows 64 bit).

Phần mềm vSignPDF tải về có dạng tập tin nén Release17_03_2014.rar (các phiên bản cập nhật về sau có thể có tên khác). Dùng phần mềm WinRAR để giải nén tập tin này. Sau khi giải nén sẽ có thư mục Version 3.1.2.15 Release 17_03_2014. Bên trong thư mục này có 2 thư mục con là x86 (dùng cho Windows 32 bit) và x64 (dùng cho Windows 64 bit). Bên trong mỗi thư mục con có tập tin setup.exe dùng để cài đặt phần mềm vSignPDF.


Phần mềm vSignPDF dùng để ký số cho tập tin có định dạng PDF (Portable Document Format). Các dạng tài liệu của Microsoft Office, phần mềm văn phòng nguồn mở, ... đều có thể chuyển về định dạng PDF. Bản thân phần mềm vSignPDF hiện nay có hỗ trợ chuyển đổi định dạng tập tin tài liệu cho máy tính có cài đặt Microsoft Office phiên bản từ 2007 về sau sang định dạng PDF. Các phiên bản Microsoft Office 2003 về trước không được hỗ trợ. Tuy nhiên, có thể cài đặt phần mềm CutePDF Writer tải về từ địa chỉ http://phanmem.noptokhai.vn/CutePDF.exe để hỗ trợ chuyển đổi sang định dạng PDF (in ra “máy in PDF” để có file PDF).

Hiện nay Bộ Thông tin và Truyền thông đã mua một số lượng lớn bản quyền phần mềm Microsoft Office 2010 cho các cơ quan nhà nước. Phiên bản này hỗ trợ việc lưu thêm (save as) một phiên bản định dạng PDF cho tài liệu Microsoft Office: chọn chức năng Save As, mục Save as type chọn là “PDF (*.pdf)”. Các cơ quan liên hệ Sở Thông tin và Truyền thông để tiếp nhận chuyển giao Microsoft Office 2010.


2. Cài đặt trình điều khiển thiết bị USB Token


Windows 32 bit: sử dụng pkiclinet_v2-x32-8.1-SP2.msi để cài đặt.

Windows 64 bit: sử dụng pkiclinet_v2-x64-8.1-SP2.msi để cài đặt.Bước 1: Sau khi nhấn đúp vào phần mềm cần cài, màn hình sẽ hiện ra cửa sổ như bên dưới Nhấn [Next]Bước 2: Chọn ngôn ngữ [Vietnamese] → Nhấn [Next]


Bước 3: Chọn [Accept the license agreement] → Nhấn [Next]


Bước 4: Nhấn [Next]


Bước 5: Thông báo cài đặt thành công Nhấn [Finish]


3. Cài đặt phần mềm ký số vSignPDF


Giải nén tập tin tải về, trong thư mục giải nén có 2 thư mục:

- Windows 32 bit: vào thư mục x86

- Windows 64 bit: vào thư mục x64

Bước 1: Nhấn đúp [Setup.exe]


Bước 2: Nhấn [Next]Bước 3: Chọn [Everyone] →Nhấn [Next]Bước 4: Nhấn [Next]Bước 5: Nhấn [Next]Bước 6: Quá trình cài đặt phần mềm vSignPDF thành công → Nhấn [Close]

Biểu tưởng Icon của phần mềm vSignPDF hiện trên màn hình desktop (hoặc trong Menu Start → Program → Chọn VGCA → vSignPdf.exe

4. Cấu hình Chữ ký số trong phần mềm vSignPDF


Bước 1: Khởi động chương trình phần mềm vSignPDF bằng cách nhấn đúp chuột vào biểu tưởng [vSignPdf] trên màn hình desktop (hoặc vào Menu Start → Program → Chọn VGCA → vSignPdf.exe)→ Bấm nút [Chức năng] → Chọn [Cấu hình]Bước 2: Thiết lập “Kết nối mạng” như hình dưới đây và nhấn nút [Lưu]:


Bước 3:Cấu hình ký số” sử dụng máy chủ cấp dấu thời gian như hình dưới đây và nhấn nút [Lưu]:Bước 4: Cấu hình “Kiểm tra chứng thư số” như hình dưới đây và nhấn nút [Lưu]:Bước 5: Thiết lập, cấu hình, quản lý mẫu chữ ký (chọn tab PDF) và [Lưu]


5. Hướng dẫn ký số bằng phần mềm vSignPDF


Bước 1: Khởi động chương trình phần mềm vSignPDF bằng cách nhấn đúp vào biểu tưởng [vSignPdf] trên màn hình desktop (hoặc vào Menu Start → Program → Chọn VGCA → vSignPdf.exe)

Giao diện chính chương trình phần mềm vSignPDF ký số

Lưu ý:

- Có thể ký số trên các tài liệu của Microsoft Office. Tài liệu này hướng dẫn ký số cho tập tin văn bản phổ biến là Word (Microsoft Word). Các tài liệu khác như Excel, PowerPoint, ... thực hiện ký tương tự.

- Đối với máy tính sử dụng phiên bản Microsoft Office từ 2003 trở về trước, nếu muốn ký số bằng phần mềm vSignPDF, cần thực hiện chuyển đổi từ file Word sang file PDF bằng các công cụ hỗ trợ khác (các cơ quan có nhu cầu sử dụng phần mềm chuyển đổi tài liệu Word sang tài liệu PDF liên hệ qua thư điện tử công vụ: cntt.stttt@khanhhoa.gov.vn để được hỗ trợ).

- Đối với máy tính sử dụng phiên bản Microsoft Office từ 2007 trở về sau, chọn [Mở tài liệu Office]. Phần mềm sẽ thực hiện chuyển đổi sang dạng PDF.Bước 2: Ký số cho tập tin PDF thì chọ mục “Mở tệp...”. Ký số cho tập tin Word thì chọn [Mở tài liệu Office], kích nút [Chọn...] để chọn đường dẫn mở tài liệu Word và đường dẫn lưu tài liệu PDF, nhấp nút [Chuyển đổi] để tiếp tục


Bước 3: Ký số tài liệu PDF đã được chuyển đổi bằng cách nhấn nút [Ký số] và chọn vùng muốn ký số (lưu ý chọn vào vùng trống, không chứa văn bản).


Bước 4: Hiện thông tin chi tiết người ký → Nhấn [Ký số](Lưu ý: USB Token lưu chứng thư số phải được cắm vào máy tính trước khi thực hiện bước ký số này)

Bước 5: Nhập mật khẩu xác nhận thiết bị USB Token theo yêu cầu và nhấn nút [Đồng ý]

Quá trình ký số hoàn thành và thông tin chữ ký hiển thị tại vùng ký số đã được chọn.Каталог: Resources -> Docs -> Huong%20dan%20nghiep%20vu%20CCHC
Docs -> QuyếT ĐỊnh của bộ TÀi chính số 32/2008/QĐ-btc ngàY 29 tháng 05 NĂM 2008 VỀ việc ban hành chế ĐỘ quản lý, TÍnh hao mòN
Docs -> Ban tổ chức số 09-hd/btctw đẢng cộng sản việt nam
Docs -> Mẫu số 02: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Ban hành nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Docs -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 52/2009/NĐ-cp ngàY 03 tháng 06 NĂM 2009 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật quản lý, SỬ DỤng tài sản nhà NƯỚc chính phủ
Docs -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN ­­­­
Docs -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Docs -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
Docs -> Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
Docs -> QuyếT ĐỊnh số 30/2007/QĐ-ttg ngay 5/3/2007 CỦa thủ TƯỚng chính phủ ban hành danh mục cáC ĐƠn vị HÀnh chính thuộc vùng khó khăn thủ TƯỚng chính phủ
Huong%20dan%20nghiep%20vu%20CCHC -> CÀI ĐẶt và KÝ SỐ TẢi phần mềM, CÀI ĐẶT và CẤu hìNH

tải về 31.07 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương