Thuyết minh báo cáO ĐẦu tư DỰ Án trồng mới cây thanh long theo hưỚng bền vững chủ ĐẦu tư : CÔng ty tnhh đẦu tư xnk vĩnh tiếNtải về 0.75 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu25.08.2017
Kích0.75 Mb.
  1   2   3   4   5


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------    ----------


THUYẾT MINH

BÁO CÁO ĐẦU TƯ DỰ ÁN
TRỒNG MỚI CÂY THANH LONG

THEO HƯỚNG BỀN VỮNG


CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XNK VĨNH TIẾN

ĐỊA ĐIỂM : DỐC ĐÁ, PHAN LÂM, BẮC BÌNH, BÌNH THUẬN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------    ----------THUYẾT MINH

BÁO CÁO ĐẦU TƯ DỰ ÁN
TRỒNG MỚI CÂY THANH LONG

THEO HƯỚNG BỀN VỮNGCHỦ ĐẦU TƯ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XNK VĨNH TIẾN

(Giám đốc)


ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH

(Tổng Giám đốc)


HỒ VĂN NHUNG

NGUYỄN VĂN MAI

MỤC LỤC


CHƯƠNG II: CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN 7

II.1.2. Lợi thế của tỉnh Bình Thuận đối với cây thanh long 7

II.2. Khả năng đáp ứng các yếu tố đầu ra của dự án 8

III.4. Thủy lợi 12

IV.2. Nhân lực dự án 13

IV.3. Thời gian thực hiện dự án 13

CHƯƠNG V: QUY TRÌNH SẢN XUẤT THANH LONG THEO VIETGAP 14

CHƯƠNG VI: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 26

CHƯƠNG VIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH 32

CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 44CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư

 • Chủ đầu tư : Công ty TNHH Đầu tư XNK Vĩnh Tiến

 • Mã số thuế : 3400699638

 • Ngày cấp : 20/02/2009

 • Địa chỉ trụ sở : Dốc Đá, Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

 • Đại diện pháp luật : Hồ Văn Nhung Chức vụ: Giám đốc

 • Ngành nghề kinh doanh : Mua bán vật liệu xây dựng, kinh doanh nhà hàng ăn uống, trồng rừng, mua bán gỗ (trừ tre, nứa), xây dựng công trình thủy lợi, kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng, khai thác cát, đá, sỏi đỏ các loại;


I.2. Thông tin dự án

 • Tên dự án  : Trồng mới cây thanh long theo hướng bền vững

 • Địa điểm đầu tư : Dốc Đá, xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

 • Tổng diện tích : 60ha

 • Thành phần dự án : Dự án Trồng mới cây thanh long theo hướng bền vững gồm 2 thành phần sau:

+ Thành phần chính : Trồng cây thanh long theo hướng bền vững với diện tích quy hoạch là 50ha. Hiện tại đã có 15 ha thanh long trồng được 10 tháng, nay tiếp tục trồng mới thêm 35ha thanh long.

+ Thành phần phụ : Trong tổng diện tích 60ha, ngoài thanh long, chúng tôi còn dành ra 10ha trồng lúa, chăn nuôi bò thịt, trồng cỏ và các công trình phụ trợ khác như ao, hồ. • Mục tiêu dự án : Xây dựng trang trại rộng 60ha, trong đó có 50ha trồng cây thanh long theo tiêu chuẩn VIETGAP, 5ha trồng lúa, 3ha trồng cỏ và 1ha làm trại nuôi bò thịt.

 • Mục đích đầu tư :

+ Xây dựng thành công mô hình trồng cây thanh long theo hướng bền vững kết hợp với trồng lúa và chăn nuôi bò thịt nhằm phát triển ngành nông nghiệp xã Phan Lâm (Bắc Bình, Bình Thuận) vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ở địa phương và hướng đến xuất khẩu.

+ Tạo ra một khu vườn đặc sản xum xuê sắc đỏ của vùng đậm chất nắng gió Bình Thuận; vườn thanh long rộng 50ha này sẽ hỗ trợ Trạm dừng chân Dốc Đá1 tạo nên một khu phức hợp phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, ăn uống, mua sắm, tham quan, vui thú phong cảnh thiên nhiên cho hành khách phương xa.

+ Tạo việc làm và nâng cao mức sống cho lao động địa phương;

+ Góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương;
 • Nội dung thực hiện:

+ Công ty TNHH Đầu tư XNK Vĩnh Tiến trước đây đã lập dự án phát triển chăn nuôi bò sữa và phát triển trồng rừng, có thuê của UBND huyện Bắc Bình 60 ha, nay đổi sang trồng 15ha thanh long, 10 ha trồng lúa, nuôi bò thịt, trồng cỏ và ao hồ, phần diện tích còn lại 35 ha đang tiếp tục thực hiện trồng thanh long toàn bộ diện tích đã chuyển đổi.

+ Lấy giống và sự hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ, kinh nghiệm từ vườn đã trồng và thành công tại huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đưa về.+ Sau khi trồng thành công (dự kiến 1 năm), Công ty TNHH Đầu tư XNK Vĩnh Tiến sẽ có đội ngũ chuyên hướng dẫn cho các hộ nông dân trồng và phát triển loại cây này tại xã Phan Sơn và vùng núi lân cận khi có nước của dự án Đại Ninh về.

 • Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới

 • Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập.

 • Tổng mức đầu tư : 31,143,200,000 đồng. Trong đó, vốn vay NHPT Đầu tư cho trồng 35ha thanh long là 20,000,000,000 đồng, chiếm 64% nguồn vốn đầu tư.

 • Vòng đời dự án : Thời gian hoạt động của dự án là 12 năm và dự tính năm 2014 dự án sẽ đi vào hoạt động.


I.3. Cơ sở pháp lý

  • Văn bản pháp lý

 • Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

 • Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

 • Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

 • Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

 • Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

 • Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

 • Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

 • Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

 • Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 3/12/2004

 • Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

 • Luật Thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

 • Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

 • Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành luật Đất đai;

 • Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế thu nhập doanh nghiệp;

 • Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;

 • Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển;

 • Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

 • Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

 • Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;

 • Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

 • Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

 • Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;

 • Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

 • Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

 • Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;

 • Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự toán công trình.

  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương