Thpt phan ngọc hiểN ĐỀ kiểm tra học kì I năm họC 2015- 2016tải về 17.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích17.05 Kb.

THPT PHAN NGỌC HIỂN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015- 2016

Môn: Lịch sử 11Thời gian 45 phút

Câu 1 (5 điểm): Vì sao năm 1917 nước Nga lại có hai cuộc cách mạng? Nêu tính chất của hai cuộc cách mạng đó? Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga và liên hệ với cách mạng Việt Nam?

Câu 2 (2 điểm): Tại sao cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 lại dẫn tới nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới?

Câu 3 (3 điểm): Nước Đức và nước Mĩ đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 -1933 bằng cách nào? Hãy nêu nhận xét của em về hai cách giải quyết khủng hoảng của hai nước này?

-----------------------


Đáp án SỬ 11

Câu 1:

* Nước Nga bùng nổ hai cuộc cách mạng năm 1917 vì:

- Đầu năm 1917, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở nước Nga đứng trước một cuộc cách mạng, Nước Nga tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất làm mâu thuẫn xã hội lên cao và cách mạng tháng Hai năm 1917 bùng nổ.

- Sau cách mạng tháng Hai, cục diện hai chính quyền song song tồn tại.... ..

- Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và thắng lợi (7-11-1917)

- Tính chất: Cách mạng tháng Hai là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới (chống phong kiến nhưng do giai cấp vô sản lãnh đạo)

- Cách mạng tháng Mười là cuộc cách mạng XHCN (vô sản đấu tranh chống lại giai cấp tư sản, giành chính quyền đưa đất nước đi lên xây dựng CNXH)

* Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười

+ Đối với nước Nga: Mở ra một kỷ nguyên mới, làm thay đổi tình hình đất nước và số phận của hàng triệu người Nga. Lần đầu tiên trong lịch sử giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc được giải phóng, đứng lên làm chủ đất nước, xây dựng một chế độ mới, chế độ XHCN,...

+ Đối với thế giới:

- Phá vỡ trận tuyến của CNTB,...

- Xuất hiện nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới, đối lập với hệ thống TBCN

- Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng của giai cấp công nhân quốc tế, mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. ,...

* Liên hệ với Việt Nam: Nguyễn Ái Quốc đã đọc được Sơ thảo lần thứ nhất "Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa" năm 1920 và quyết tâm đưa cách mạng Việt Nam đi theo con đường của cách mạng tháng Mười,…..

Câu 2: Vì:

- Các nước tư bản đều ra sức tìm lối thoát khỏi khủng hoảng và duy trì ách thống trị của giai cấp tư sản.

+ Mỹ, Anh, Pháp đã tiến hành những cải cách về kinh tế - xã hội.

+ Đức, Italia, Nhật Bản thiết lập các chế độ độc tài phát xít – nền chuyên chế khủng bố công khai …

- Quan hệ quốc tế: hình thành hai khối đế quốc đối lập:

+ Mĩ, Anh, Pháp đã tiến hành cải cách về kinh tế - xã hội; giữ nguyên hiện trạng Vécxai – Oasinhtơn.

+ Đức, Italia, Nhật Bản phát xít hóa bộ máy nhà nước.

- Hai khối đối lập này ráo riết chạy đua vũ trang để gây cuộc chiến tranh thế giới mới, nhằm chia lại thế giới.

Câu 3:

- Nước Đức: phát xít hóa bộ máy chính quyền, chuần bị chiến tranh đòi chia lại thế giới (những việc làm của chính quyền Hít le)

- Nước Mĩ: Tiến hành cải cách (nội dung cơ bản những cải cách của Rudơven....)

Nhận xét: Chính sách hiếu chiến của Đức cùng với chính sách đối ngoại của Mĩ giai đoạn này đã góp phần bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai….
: data -> file -> 2015 -> Thang12
Thang12 -> Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 8 năm 2015 2016 Bài 1: Đi tìm kho báu
Thang12 -> I. Mục tiêu: Biết thực hiện phép chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (Chia hết và chia có dư). Củng cố về tìm một trong các phần bằng nhau của một số. II. Lên lớp
Thang12 -> VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Revision Tests for English First Term Test 10 with Answers A. Pronunciation
Thang12 -> Xem vận thế cuối năm của 12 con giáp
Thang12 -> Lời bài hát: Như ngày hôm qua Sơn Tùng
Thang12 -> TÓm tắt các công việc kế toán cần làm từ tháng 12/2015 ĐẾN 03/2016
Thang12 -> Mẫu cc01 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2015/tt-bca ngày 15/12/2015
Thang12 -> LỚP : 5 tên hs bài kiểm tra học kì I – khốI 5
Thang12 -> Câu 1 (4 điểm) Dựa vào Át lát địa lí Việt Nam và kiến thức đã học em hãy cho biết: Phần đất liền nước ta tiếp giáp với các quốc gia và các cửa khẩu nào? Tại sao nói: "Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam"? Câu 2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương