Thập niên 1910 Nămtải về 346.66 Kb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu05.04.2018
Kích346.66 Kb.
  1   2   3   4   5   6
      1. Thập niên 1910


Năm

Tên

Công trình

Chú thích

1912

Victor Grignard

"được trao giải thưởng vì đã khám phá ra thuốc thử Grignard, nhờ đó cho phép những bước tiến vượt bậc trong ngành hóa học hữu cơ"

[1]

Paul Sabatier

"được trao giải thưởng vì phương pháp hydrogen hóa các hợp chất hữu cơ với sự hiện diện của các kim loại đã được chia nhỏ, nhờ đó cho phép những bước tiến vượt bậc trong ngành hóa học hữu cơ"

1911
 

Marie Curie

"được trao giải thưởng vì đã phám phá ra các nguyên tố hóa học radipoloni, đã cô lập được nguyên tố radi, đã nghiên cứu về nguồn gốc cũng như về các hợp chất của nó."

[2]

1910

Otto Wallach

"được trao giải thưởng để ghi nhận những đóng góp của ông trong việc phát triển ngành Hóa hữu cơCông nghiệp hóa học, bằng những nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực các hợp chất Alicyclic."

[3]
      1. Thập niên 1900


Năm

Tên

Công trình

Chú thích

1909
 

Wilhelm Ostwald

"được trao giải thưởng vì những công trình nghiên cứu của ông về các chất xúc tác, và những phát hiện của ông về sự cân bằng hóa học và vận tốc phản ứng hóa học."

[4]

1908

Ernest Rutherford

"được trao giải thưởng vì những nghiên cứu của ông về sự phân rã các nguyên tố và hóa học các chất phóng xạ."

[5]

1907
 

Eduard Buchner

"được trao giải thưởng vì những công trình nghiên cứu của ông trong ngành Hóa sinh, và cho khám phá của ông về sự lên mên không cần tế bào."

[6]

1906

Henri Moissan

"được trao giải thưởng vì đã nghiên cứu và cách ly chất Flo, cũng như phát mình ra các lò điện phục vụ cho khoa học mang tên ông."

[7]

1905
 

Adolf von Baeyer

"được trao giải thưởng vì đã có công phát triển ngành Hóa hữu cơCông nghiệp hóa học, qua các công trình nghiên cứu của ông về thuốc nhuộm hữu cơ và hiđrocacbon thơm."

[8]

1904

Sir William Ramsay

"được trao giải thưởng vì đã phát hiện ra các khí hiếm trong không khí và xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn."

[9]

1903
 

Svante Arrhenius

"được trao giải thưởng vì đã tìm ra thuyết điện ly hóa học (theory of electrolytic dissociation)."

[10]

1902

Hermann Emil Fischer

"được trao giải thưởng vì những nghiên cứu của ông về sự tổng hợp các nhóm đườngpurine."

[11]

1901
 

Jacobus Henricus van 't Hoff

"được trao giải thưởng vì đã khám phá ra các định luật về động lực học hóa học và áp suất thẩm thấu trong các dung dịch."

[12]  1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương