THÀnh ủy uông bí ĐẢng cộng sản việt namtải về 0.53 Mb.
trang5/6
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích0.53 Mb.
1   2   3   4   5   6


Biểu số 6

BIỂU TỔNG HỢP
SỐ LIỆU VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC, XÂY DỰNG ĐẢNG
NHIỆM KỲ 2010 - 2015


Số
TT


DANH MỤC

Năm
2010


Năm
2011


Năm
2012


Năm
2013


Năm
2014


I

Tổng số cơ sở đảng

48

50

50

50

52

II

Phân loại cơ sở đảng

 

 

 

 

 

 

1. Phân loại chi, đảng bộ cơ sở

48

49

50

50

50

 

* Trong sạch vững mạnh

47

41

44

43

25

 

2. Phân loại chi, đảng bộ trong đảng bộ cơ sở

 

 

 

 

 

 

* Tổng số

331

338

317

335

343

 

* Đã phân loại

331

338

317

335

337

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

Trong sạch vững mạnh

315

309

296

262

164

 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

12

27

13

65

164Hoàn thành nhiệm vụ

4

2

8

8

9

 

Yếu kém

 

 

 

 

 

 

3. Phân loại đảng viên

 

 

 

 

 

 

* Tổng số đảng viên

5,180

5,412

5,651

5,924

6,229

 

* Đảng viên được đánh giá chất lượng

4,925

5,121

5,335

5,560

5,683

 

* Đảng viên được miễn đánh giá chất lượng

247

288

296

348

427

 

* Đảng viên chưa được đánh giá chất lượng

8

3

20

4

119

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

Hoàn thành xuất sắc

783

655

679

626

663

 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3,720

3,843

3,980

4,384

4,459

 

Hoàn thành nhiệm vụ

46

407

672

534

544

 

Vi phạm tư cách

6

16

4

16

17

III

Tặng Huy hiệu Đảng (từ 30 - 65 năm)

 

 

 

 

 

 

* Tổng số

192

185

383

215

232

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng

 

 

4

7

21

 

Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

21

7

7

2

5

 

Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng

 

 

58

12

10Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng

44

26

63

46

24

 

Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

57

32

59

48

56

 

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

70

120

192

100

116

IV

Phát thẻ Đảng

219

262

241

335

255

V

Kết nạp đảng viên mới

2268

266

266

268

268

VI

Chuyển đảng viên chính thức

274

208

292

289

240Biểu số 7

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật

của Đảng trong nhiệm kỳ (2010-2015)

STT

DANH MỤC

TỔNG SỐ

2011

2012

2013

2014

2015

1

Tổng các cuộc kiểm tra, giám sát

89

24

20

23

16

6

a

Các cuộc kiểm tra

70

20

15

19

12

4

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra theo chương trình BCH

9

2

2

2

2

1

 

Kiểm tra theo kế hoạch UBKT

18

4

4

4

4

2

 

Kiểm tra dấu hiệu đảng viên vi phạm

40

13

9

12

6

 

 

Kiểm tra theo KH, chương trình của tỉnh

3

1

 

1

 

1

b

Các cuộc giám sát

19

4

5

4

4

2

 

Trong đó:

0

 

 

 

 

 

 

Giám sát theo chương trình BCH

9

2

2

2

2

1

 

Giám sát theo kế hoạch UBKT

9

2

2

2

2

1

 

Giám sát theo KH, chương trình của tỉnh

1

 

1

 

 

 

2

Cơ sở và đảng viên được kiểm tra, giám sát

0

 

 

 

 

 

a

Kiểm tra

281

69

68

80

56

8

 

Tổng lượt cơ sở được kiểm tra

241

56

59

68

50

8

 

Tổng số đảng viên được kiểm tra

40

13

9

12

6

 

b

Giám sát

109

45

20

19

23

2

 

Tổng lượt cơ sở được giám sát

62

20

12

16

14

 

 

Tổng số đảng viên được giám sát

47

25

8

3

9

2

3

Đảng viên và cơ sở sau kiểm tra phải thi hành kỷ luật

48

7

10

13

16

2

 

Tổng số cơ sở phải thi hành kỷ luật

1

 

 

1

 

 

 

Tổng số đảng viên phải thi hành kỷ luật

47

7

10

12

16

2

4

Hình thức kỷ luật

0

 

 

 

 

 

a

Đối với tổ chức cơ sở Đảng

1

 

 

1

 

 

 

+ Khiển trách

1

 

 

1

 

 

 

+ Cảnh cáo

 

 

 

 

 

 

b

Đối với đảng viên

48

7

10

12

16

3

 

+ Khiển trách

27

3

8

7

7

2

 

+ Cảnh cáo

13

3

2

4

4

 

 

+ Cách chức

1

 

 

 

1

 

 

+ Khai trừ

7

1

 

1

4

11  Nghị quyết đề ra đến hết nhiệm kỳ tỷ trọng Nông, lâm, ngư nghiệp giảm còn dưới 10%.

2  Tốc độ tăng bình quân hàng năm về sản xuất CN - TTCN địa phương 25,3%/năm (vượt 0,3% chỉ tiêu Nghị quyết, kế hoạch đề ra tăng 25%/năm trở lên).

3  Nghị quyết ĐH đề ra là tăng 25% trở lên.

4  Trên địa bàn có 28 di tích, trong đó có 02 Di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt: Di tích danh thắng Yên Tử; đình Đền Công nằm trong cụm Di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng; 03 di tích cấp tỉnh: chùa Ba Vàng, chùa Hang Son; đình chùa Lạc Thanh và 23 di tích đã kiểm kê, phân loại.

51   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương