Thành phố Cao Lãnh, ngày 17 tháng 11 năm 2008tải về 17.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích17.62 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG THÁP

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 17/CT-UBND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 17 tháng 11 năm 2008CHỈ THỊ

Về việc ứng phó với bão số 10

________________

Theo Tin bão khẩn cấp (cơn bão số 10 - NOUL - 0821) số 68/TB-KTTV ĐT hồi 06 giờ 17 tháng 11 năm 2008 của Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Đồng Tháp. Hồi 4 giờ ngày 17/11 vị trí trung tâm bão ở vào khoảng 11,1 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển Khánh Hoà - Bình Thuận khoảng 320 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10 và có thể ảnh hưởng trực tiếp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Để chủ động ứng phó khẩn cấp với bão số 10 dự kiến đi vào đất liền ngày 18 và 19 tháng 11 năm 2008. Nhằm hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân, Uỷ ban nhân dân Tỉnh chỉ thị thủ trưởng các sở, ban ngành Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện ngay các công việc sau:

1. Tổ chức triển khai Công điện số 81/CĐ-TW hồi 18 giờ 00 ngày 16 tháng 11 năm 2008 của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Uỷ ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

2. Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được phân công trong Phương án ứng phó với bão và áp thấp nhiệt đới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tại Quyết định số 1259/QĐ-UBND.HC ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh. Triển khai thực hiện phương án ứng phó với bão và áp thấp nhiệt đới với phương châm “bốn tại chỗ”. Tổ chức các đoàn công tác xuống cơ sở để trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống bão.

3. Kiểm tra và hỗ trợ nhân dân chằng néo gia cố nhà cửa, làm hầm trú tránh bão tại gia đình, bảo vệ sản xuất, vật nuôi, ao hầm nuôi thuỷ sản và tài sản của nhân dân, tổ chức di dời dân tránh bão theo phương án đã xây dựng, chú ý sơ tán ngay các hộ dân có nhà không an toàn đến nhưng nơi đảm bảo chắc chắn (nhà kiên cố). Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, phối hợp với Bộ đội Biên phòng Tỉnh, Công an Tỉnh huy động tối đa lực lượng hiện có giúp các địa phương sơ tán dân tránh bão và đảm bảo tốt an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong thời gian nhân dân di dời tránh bão, hoàn thành công tác chuẩn bị trước 17 giờ ngày 17 tháng 11 năm 2008. Từ 4 giờ ngày 18 tháng 11 năm 2008 đến khi bão đi qua tất cả các phương tiện đường bộ, đường thuỷ, đò ngang, đò dọc trên địa bàn Tỉnh phải ngưng hoạt động.

4. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội theo chức năng nhiệm vụ của mình, tích cực tham gia, phối hợp với các cấp chính quyền ứng phó với bão số 10, đặc biệt công tác sơ tán dân tránh bão an toàn.

5. Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Đồng Tháp theo dõi sát diễn biến bão, áp thấp nhiệt đới và thông báo kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết thực hiện phòng tránh.

6. Các cơ quan, đơn vị, địa phương dừng các cuộc họp để tập trung cho công tác chỉ huy, chỉ đạo ứng phó với bão số 10 vào ngày 18 và 19 tháng 11 năm 2008.

7. Các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh có kế hoạch ứng phó với bão số 10 và dừng sản xuất trong điều kiện khẩn cấp.

8. Cho học sinh nghỉ học vào ngày 18 và ngày 19 tháng 11 năm 2008 và bảo quản tốt cơ sở trường học.

9. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, bảo vệ tài sản, trụ sở cơ quan và báo cáo nhanh mỗi ngày 2 lần vào lúc 10 giờ và 15 giờ hàng ngày công tác ứng phó về Uỷ ban nhân dân Tỉnh và Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Tỉnh.

10. Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp, các phương tiện thông tin đại chúng tăng thời lượng kịp thời đưa tin diễn biến bão số 10.

11. Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở ban, ngành Tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác ứng phó với bão số 10. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh để giải quyết.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành Tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị, thành phố phối hợp với các đoàn thể tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

- VPCP (I+II);

- Ban Chỉ đạo PCLB TW ;

- Phân ban Chỉ đạo PCLB miền Nam;

- UBQG Tìm kiếm cứu nạn;

- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;

- Đoàn đại biểu QH Tỉnh;

- Các Ban Đảng và các Đoàn thể Tỉnh;

- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;

- Các sở, ban ngành Tỉnh;

- UBND các huyện, thị, thành phố;- Lưu VT, NC/NN.ttn.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Trương Ngọc Hân
: vbpq -> Files
Files -> Ủy ban nhân dân thành phố CẦn thơ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Files -> QuyếT ĐỊnh về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật
Files -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt điều chỉnh Thiết kế mẫu Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã (phần thân) áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Files -> Ủy ban nhân dân thành phố CẦn thơ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Files -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng tháP
Files -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng tháP
Files -> Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng tháP
Files -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ
Files -> UỶ ban nhân dân tỉnh đỒng tháP
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương