THÀnh đOÀn bộ TƯ LỆnh thành phố HỒ chí minhtải về 60.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích60.18 Kb.

THÀNH ĐOÀN - BỘ TƯ LỆNH

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

***


Số: 82/KHLT-ĐTN-BTL


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2014


KẾ HOẠCH

Tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm

Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014)

Chủ đề: "Hát mãi khúc quân hành"

______
Căn cứ chương trình liên tịch số 45/CTLT-BTL-TĐ ngày 07/01/2014 về việc phối hợp hoạt động năm 2014 giữa Bộ Tư lệnh và Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh;

Thực hiện kế hoạch số 163-KH/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014), 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014);

Bộ Tư lệnh và Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Liên hoan văn nghệ với chủ đề Hát mãi khúc quân hành, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Thiết thực chào mừng 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014), 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014); tuyên truyền, sâu, rộng trong đoàn viên thanh niên Thành phố về chặng đường lịch sử vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam; qua đó, tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xác định đường lối cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích; tạo điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa đoàn viên thanh niên với thanh niên trong các đơn vị Quân đội của thành phố.

2. Yêu cầu:

- Nội dung các tiết mục phong phú, ấn tượng, đa dạng, thu hút

- Công tác chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm, đảm bảo yêu cầu đề ra

- Công tác phối hợp, triển khai được thực hiện đồng bộ, hiệu quảII. NỘI DUNG - HÌNH THỨC - ĐỐI TƯỢNG - THỂ LỆ:

1. Nội dung: ca ngợi ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam; ca ngợi truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc và của Quân đội Nhân dân Việt Nam; ca ngợi những chiến sĩ ngày đêm đang bảo vệ biên giới, biển, đảo, quê hương đất nước; ca ngợi cuộc sống, tình yêu tuổi trẻ…

2. Hình thức: thi theo chương trình, mỗi cụm cơ sở Đoàn cử 01 đội tham gia Liên hoan

3. Đối tượng tham gia Liên hoan: Đoàn viên thanh niên thuộc các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố; chiến sĩ tại các đơn vị LLVT của Thành phố

4. Thể lệ: Đính kèm kế hoạch.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: Liên hoan diễn ra trong 3 ngày 16, 17, 18/12/2014

2. Địa điểm: Hội trường Trường Quân sự Thành phố

(291, Cách Mạng Tháng Tám, P12, Q10)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Chỉ đạo: Ban Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Thành phố và Ban Thường vụ Thành Đoàn trực tiếp chỉ đạo

2. Thành lập Ban Tổ chức:

2.1. Đồng Trưởng ban:

- Đại tá Ngô Tuấn Nghĩa, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố

- Đ/c Phạm Hồng Sơn, Phó Bí thư Thành Đoàn

2.2. Đồng Phó ban:

- Thượng tá Trần Vinh Ngọc, Phó CNCT Bộ Tư lệnh Thành Phố

- Đ/c Hồ Tấn Đạt, Phó ban Mặt trận - ANQP - ĐBDC Thành Đoàn

2.3. Các thành viên:

- Thượng tá Nguyễn Chí Bắc, Trưởng Ban Tuyên huấn Bộ Tư lệnh TP

- Đ/c Thượng úy Nguyễn Hoàng Hà, UVBCH Thành Đoàn, Trợ lý Thanh niên Bộ Tư lệnh Thành phố

- Đ/c Phạm Văn Linh, Phó ban TNTH Thành Đoàn

- Đ/c Trần Thu Hà, Cán bộ Ban MT - ANQP - ĐBDC Thành Đoàn

- Đ/c Hồ Minh Quân, Cán bộ Ban CNLĐ Thành Đoàn

- Đ/c Nguyễn Đức Nguyên, Cán bộ Ban TNTH Thành Đoàn

- Cùng với một số cán bộ chuyên môn thuộc hai đơn vị được phân công (có bảng phân công riêng)* Nhiệm vụ: chịu trách nhiệm về các nội dung có liên quan đến công tác tổ chức, triển khai phân công thành viên Ban tổ chức và cán bộ hai đơn vị thực hiện các nội dung liên hoan diễn ra thành công tốt đẹp

3. Phân công trách nhiệm:

3.1. Bộ Tư lệnh Thành phố:

- Chịu trách nhiệm triển khai, theo dõi công tác tổ chức thực hiện trong Ban chỉ huy Quân sự 24 Quận, Huyện

- Chịu trách nhiệm về địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức Liên hoan

- Chịu trách nhiệm huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ tham gia

- Đảm bảo công tác hậu cần, phương tiện cần thiết phục vụ cho Liên hoan

- Phân công cán bộ tham gia công tác tổ chức Liên hoan

- Phát hành thư mời các cơ quan báo chí, đài truyền hình về đưa tin cho Liên hoan

3.2. Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh:

- Chịu trách nhiệm triển khai, theo dõi công tác tổ chức thực hiện trong các cơ sở Đoàn

- Chịu trách nhiệm tổng thể về chương trình, kịch bản chi tiết và hậu cần Liên hoan

- Mời đoàn viên thanh niên tham dự chương trình

- Chỉ đạo Báo Tuổi trẻ có tuyến bài, Truyền hình Thanh niên có phim tư liệu giới thiệu về Liên hoan

3.3. Cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn và Ban Chỉ huy Quân sự 24 Quận - Huyện:

- Cụm trưởng các cụm cơ sở Đoàn chủ trì họp các đơn vị trong cụm thực hiện chương trình tham gia Liên hoan

- Tuyên truyền các hoạt động của Liên hoan đến toàn thể chiến sĩ của đơn vị và Đoàn viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị

- Tổ chức luyện tập, chuẩn bị chu đáo cho các tiết mục, chuẩn bị lực lượng đoàn viên, thanh niên đến xem và cổ vũ cho các buổi Liên hoan và chương trình tổng kết.

- Ban chỉ huy Quân sự và 24 Quận, Huyện Đoàn chú ý trong công tác phối hợp vận động đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang tham gia trong chương trình.

* Lưu ý:

- Đối với chương trình của cụm Quận Huyện phải có lực lượng đoàn viên thanh niên và chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia.

- Cụm trường học và công nhân lao động có thể mời các đơn vị Lực lượng vũ trang kết nghĩa tham gia biểu diễn trong chương trình.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Từ ngày 20/11 đến 24/11/2014: Trình ký và triển khai kế hoạch

- Từ ngày 25/11 đến 11/12/2014: Cơ sở chuẩn bị chương trình

- Ngày 12/12/2014: Hạn chót gửi đăng ký tham gia

- Ngày 16, 17, 18/12: Diễn ra liên hoan cấp Thành

Trên đây là Kế hoạch tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) Chủ đề: "Hát mãi khúc quân hành”; Bộ Tư lệnh Thành phố và Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần Kế hoạch này./.TM. BỘ TƯ LỆNH

PHÓ CHÍNH ỦY


(Đã ký)

Đại tá Ngô Tuấn Nghĩa
TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ


(Đã ký)

Phạm Hồng Sơn


Nơi nhận:

- Quân khu 7: Thủ trưởng BTL, Cục Chính trị;

-
(báo cáo)
Trung ương Đoàn: BBT, VP, Ban ĐKTH TN; Ban TNCN&ĐT;

- Thành ủy: TT, VP, BDV, BTG;

- UBND Thành phố: TT, VP;

-


(theo dõi, chỉ đạo, thực hiện)
Bộ Tư lệnh TP: Thủ trưởng, VP, các cơ quan;

- Thành Đoàn: TT, VP, các Ban;

- Ban CHQS 24 quận - huyện;

- 24 Quận - Huyện Đoàn;

- Lưu.THỂ LỆ

Liên hoan văn nghệ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập

Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014)

Chủ đề: "Hát mãi khúc quân hành"

(Đính kèm Kế hoạch số 82/KHLT-ĐTN-BTL ngày 26 tháng 11 năm 2014

của Bộ Tư lệnh Thành phố và Ban Thường vụ Thành Đoàn)
I. THỂ LỆ CHUNG:

1. Hình thức thi: theo chương trình.

- Mỗi cụm tham gia Liên hoan xây dựng một chương trình theo chủ đề tự chọn với nội dung ca ngợi ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam; ca ngợi truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc và của Quân đội Nhân dân Việt Nam; ca ngợi những chiến sĩ ngày đêm đang bảo vệ biên giới, biển, đảo, quê hương đất nước; ca ngợi cuộc sống, tình yêu tuổi trẻ…

- Chương trình phải có ít nhất phải có 4 tiết mục trở lên mới tính điểm chương trình.

2. Thời lượng: từ 25 đến 30 phút (các chương trình vượt quá 05 phút sẽ bị trừ 0,5 điểm tổng điểm chương trình).

- Khuyến khích các tiết mục tự biên, các tiết mục mang âm hưởng nhạc dân tộc (đờn ca tài tử cải lương…). Nếu trình diễn các tiết mục tự biên cần ghi rõ và gửi văn bản bài hát (nhạc và lời) về trước cho Ban Tổ chức khi đăng ký.II. THỂ LỆ CỤ THỂ:

1. Ca: các tiết mục về ca có thể là: đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca (có hoặc không có múa minh họa). Nhạc đệm cho ca không có lời. Phần phụ họa Bài hát bằng tiếng dân tộc thiểu số phải có 1 lần hát bằng Tiếng Việt.

2. Múa: các tiết mục về múa có thể là múa đơn, múa đôi, tốp múa. Phần múa minh họa cho các thể loại khác sẽ không được tính là tiết mục múa dự thi. Khuyến khích các tiết mục múa mang đậm đà bản sắc dân tộc và truyền thống cách mạng. Khuyến khích phần nhạc đệm cho múa không có lời. Trường hợp múa trên nền nhạc có sẵn lời phải thật đặc sắc mới được tính điểm cao.

3. Hợp xướng: số lượng diễn viên từ 16 trở lên (phải đảm bảo có phần bè liên tục, phải khác với thể loại Đồng ca và Hợp ca).

4. Nhạc:

- Các đơn vị tự chuẩn bị file nhạc đệm hoặc đĩa CD nhạc đệm cho toàn phần thi của đội (gồm cả files nhạc và đĩa CD kèm theo)

- Những đơn vị sử dụng đĩa nhạc đệm phải gửi đĩa về cho ban tổ chức vào ngày chạy thử sân khấu

- Những đơn vị có biểu diễn các thể loại acoustic tự chuẩn bị nhạc cụ.III. PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ ĐIỂM

- Chương trình dự thi của các đơn vị được chấm theo thang điểm 20, chính xác từ 0.5 trở lên.

- Điểm của mỗi đội là điểm trung bình cộng của các Giám khảo chấm cho chương trình

- Đối với các đội vi phạm Thể lệ của Liên hoan về: số lượng thí sinh tham gia, thể loại không đủ theo kết cấu chương trình thì chỉ được tính giải các tiết mục (nếu đạt).

- Số điểm cuối cùng của các đội thi sẽ do Ban Tổ chức quyết định nếu xảy ra sai phạm, hoặc nhầm lẫn.

IV. PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC LIÊN HOAN:

- Mỗi cụm cơ sở Đoàn chọn cử 01 chương trình tham gia Liên hoan. Cơ cấu Liên hoan gồm 3 bảng sau:

+ Bảng A: 5 đội đại diện 4 cụm Quận Huyện và 1 cụm LLVT

+ Bảng B: 5 đội đại diện 5 cụm khu vực Công nhân lao động

+ Bảng C: 5 đội đại diện 5 cụm khu vực Trường học

- Thời gian:

+ Hạn chót nộp đăng ký tham gia Liên hoan: 17g00 ngày 12/12/2014. Ban tổ chức sắp xếp lịch diễn cho các bảng cụ thể như sau: Bảng C: ngày 16/12; Bảng B: ngày 17/12; Bảng C: ngày 18/12

+ Các đội ráp sân khấu: ngày 8g00 đến 17g00 ngày 14/12/2014

+ Diễn ra Liên hoan: Từ 17g30 các ngày 16, 17 và 18/12/2014- Địa điểm: Hội trường Trường Quân sự Thành phố

(291, Cách Mạng Tháng Tám, P12, Q10)

V. GIẢI THƯỞNG: Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng ở cả 3 bảng như sau

- 3 Giải nhất: giấy khen, cờ, hiện kim

- 3 giải nhì: giấy khen, cờ, hiện kim

- 3 giải ba: giấy khen, cờ, hiện kim

- 6 giải khuyến khích: giấy khen, cờ, hiện kim

- 1 giải đơn ca hay nhất: giấy khen, hiện kim

- 1 giải tiết mục múa đẹp nhất: giấy khen, cờ, hiện kim

VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ: Các mẫu biểu đính kèm, gồm:

1. Mẫu đăng ký: ghi rõ đầy đủ tên chương trình, nội dung các tiết mục (thể loại, tên tiết mục, tác giả, số lượng, tên người biễu diễn,… )

2. Danh sách: Họ tên các diễn viên, trưởng đoàn và cán bộ phụ trách (kèm thông tin liên lạc)

VII. LƯU Ý CHUNG:

- Diễn viên tham gia trong chương trình phải là Đoàn viên thanh niên tại các cơ sở Đoàn, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, quân đội nhân dân, bộ đội biên phòng, các đơn vị công nhân lao động, khu vực các trường ĐH, CĐ trên địa bàn thành phố. Các đơn vị tham gia không được mời diễn viên bên ngoài đơn vị, diễn viên chuyên nghiệp để múa minh họa hoặc dự thi phần đơn ca, lĩnh xướng chính trong chương trình dự thi.

- Không được hát nhép theo băng đĩa nhạc đã thu sẵn lời và bè của bài hát dự thi; kông sử dụng băng đĩa nhạc playback có thu sẵn bè.

- Các đơn vị tham gia không được thay đổi tiết mục và diễn viên khi chưa có sự đồng ý của Ban Tổ chức, nếu có thay đổi phải báo trước cho Ban Tổ chức ít nhất 3 ngày diễn ra liên hoan. Trường hợp có đơn vị nào tự ý thay đổi tiết mục và diễn viên mà không báo cho Ban Tổ chức trước 3 ngày diễn ra liên hoan thì tiết mục đó sẽ không có trên danh sách và không được tính điểm.

- Các đội nên có người phụ trách kỹ thuật hoặc ban nhạc riêng để tự chuẩn bị nhạc cụ và bố trí thời gian ra vào không quá 5 phút/đội tránh ảnh hưởng đến chương trình chung. Các đội có quyền bố trí phong cảnh cho phù hợp với chương trình của đội nhưng không làm ảnh hưởng đến các đội thi khác cũng như phông sân khấu chính của chương trình.

- Các đơn vị có thể chuẩn bị Clip giới thiệu về đơn vị của mình trong thời gian 3 phút chuẩn bị sân khấu (clip không tính vào điểm chương trình của mỗi đơn vị). Cần đăng ký trước cho Ban Tổ chức về những yêu cầu kỹ thuật như: Micro, chân micro, track cắm cho nhạc cụ…- Các đội sẽ được chạy chương trình với sân khấu thi trước thời gian biểu diễn do Ban Tổ chức sắp xếp.

BAN TỔ CHỨC LIÊN HOAN: vanphong -> data -> news -> 2014
2014 -> Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 191- bc/TĐtn-btn đOÀn tncs hồ chí minh
2014 -> CHƯƠng trình quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ Đoàn – Hội – Đội Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2017, tầm nhìn đến năm 2022
2014 -> Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 1042- tb/TĐtn-vp đOÀn tncs hồ chí minh
2014 -> Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 160-kh/TĐtn-btg đOÀn tncs hồ chí minh
2014 -> Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 220-bc/TĐtn-btnth đOÀn tncs hồ chí minh
2014 -> THÔng báo v/v tổ chức Liên hoan, tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” tp. Hồ Chí Minh
2014 -> Danh sách tham dự lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư chi đoàn khu vực doanh nghiệp lần I năm 2014 Tổ 1
2014 -> Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 1331-tb/TĐtn-vp đOÀn tncs hồ chí minh
2014 -> Bch đOÀn tp. HỒ chí minh đOÀn tncs hồ chí minh
2014 -> KẾ hoạch tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương