Thánh Lễ Mẹ Mân Côi Update: 27/6/2006tải về 6.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích6.19 Kb.
#39000
Thánh Lễ Mẹ Mân Côi

Update: 27/6/2006

Các Ngày Tập Hát


 • June 29

 • July 7

 • July 14

 • July 21

 • July 28

Ca Mục Bài Hát 1. BLHÂ Kinh Thương Xót

 2. BLHÂ Kinh Vinh Danh

 3. BLHÂ Thánh

 4. BLHÂ Mầu Nhiệm Đức Tin

 5. BLHÂ Amen

 6. BLHÂ Chiên Thiên Chúa

 7. Nhập Lễ: Mẹ Đầy Ơn Phúc

 8. Nhập Lễ 2: Hãy Đến

 9. Đáp Ca: Vui Mừng Trong Chúa

 10. Alleluia: Lễ Đức Mẹ

 11. Dâng Lễ: Lễ Dâng Thành Tâm

 12. Hiệp Lễ 1: Chúa Đã Yêu Con

 13. Hiệp Lễ 2: Sống Phút Hiện Tại

 14. Kết Lễ: Hát Khen Mừng Mẹ

Các Bài Hát Cần Tập Nhiều 1. Nhập Lễ 1: Mẹ Đầy Ơn Phúc
  > Bè Alto & Tenore, trang 2
  > Bè Sop & Tenore, trang cuối
  > Khúc Solo


 2. Dâng Lễ: Lễ Dâng Thành Tâm
  > Phần ĐK, các bè vô đầu

 3. Hiệp Lễ 1: Chúa Đã Yêu Con
  > Trang 3 & 4

 4. Hiệp Lễ 2: Sống Phút Hiện Tại
  > Tập kỹ cả bài

 5. BLHÂ Kinh Vinh Danh

 6. BLHÂ Thánh

Các Bài Dễ Hơn 1. BLHÂ Kinh Thương Xót

 2. BLHÂ Kinh Chiên Thiên Chúa

 3. Nhập Lễ 2: Hãy Đến Tung Hô Chúa
  > Cần tập thêm cho bè Basso

 4. Đáp Ca: Vui Mừng Trong Chúa

 5. Alleluia: Lễ Đức Mẹ

 6. Hát Khen Mừng Mẹ

 7. BLHÂ Mầu Nhiệm Đức Tin

 8. BLHÂ Amen

Каталог: doc
doc -> Qctđhn 01: 2014/btnmt quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệP ĐỐi với bụi và CÁc chất vô CƠ trêN ĐỊa bàn thủ ĐÔ HÀ NỘI
doc -> 1. MỞ ĐẦu tính cấp thiết của đề tài
doc -> I. Quản lý sâu bệnh ở khu vực dự án Ô Môn – Xà No 4 II. Quản lý thuốc bảo vệ thực vật 12 Chủ sở hữu có trách nhiệm liên hệ với một đại diện phê duyệt của tỉnh để truyền đạt các hướng dẫn và yêu cầu xử lý
doc -> Tr­êng thcs nguyÔn §øc C¶nh Gi¸o ¸n §¹i Sè 7 Ch­¬ngI sè h÷u tØ. sè thùc
doc -> Ban chỉ ĐẠo công nghệ thông tin của cơ quan đẢng giáo trình thiết kế, XÂy dựng và quản trị CƠ SỞ DỮ liệu hà NỘI, 2004
doc -> THỦ TƯỚng chính phủ
doc -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
doc -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
doc -> Sè: 90/2003/Q§-ub
doc -> Chương 1 Các khái niệm căn bản về mạng và giao thức mạng Mạng máy tính

tải về 6.19 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương