Thành Đô Ơi Giã Biệttải về 413.13 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích413.13 Kb.
1   2   3   4

Importers product description (tên món hàng): RICE CAKE FLOUR

Refusal date: 16-APR-2009

FDA_District: NWE-DO

Entry/doc/line/sfx: 182-0239680-2/4/1/

Carrier: ORIENT OVERSEAS CONTAINER LIN

Bill of Lading: OS812387

FDA sample analysis: Yes

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s) (lý do):FILTHY

NO ENGLISH

Manufacturer FEI: 3006725931

Manufacturer Name: TITHI CO., LTD

Manufacturer address line 1: KHANH HOA INDUSTRIAL ZONE LOT F

Manufacturer address line 2:

Manufacturer's City: KHANH HOA

Manufacturer Province/state: VN-34

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 16AGT42

Importers product description (tên món hàng): FROZEN SWORDFISH STEAKS (XIPHIAS GLADIUS)

Refusal date: 16-APR-2009

FDA_District: LOS-DO

Entry/doc/line/sfx: AQZ-0275194-2/3/1/

Carrier: CATHAY PACIFIC AIRWAYS

Bill of Lading:

FDA sample analysis: No

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s) (lý do):POISONOUS

Manufacturer FEI: 3004269164

Manufacturer Name: Highland Dragon Enterprise

Manufacturer address line 1: 15 Road No. 6

Manufacturer address line 2: Song Than 1 Industrial Park

Manufacturer's City: Di an Townlet

Manufacturer Province/state: VN-57

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 16AEE45

Importers product description (tên món hàng): TUNA,SOLID OR CHUNK STYLES IN BRINE (CHUNK LIGHT TUNA IN WAT

Refusal date: 17-APR-2009

FDA_District: NWE-DO

Entry/doc/line/sfx: 182-0241013-2/1/1/

Carrier: KAWASAKI KISEN KAISHA LTD

Bill of Lading: SGN021801

FDA sample analysis: Yes

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s) (lý do):FILTHY

Manufacturer FEI: 3004255837

Manufacturer Name: Vinh Hiep Co., Ltd.

Manufacturer address line 1: B7/170H Nguyen Cuu Phu Street

Manufacturer address line 2: Tan Tao A Ward, Binh Tao District

Manufacturer's City: Ho Chi Minh City

Manufacturer Province/state: Vn-65

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 28BGH54

Importers product description (tên món hàng): GROUND BLACK PEPPER

Refusal date: 22-APR-2009

FDA_District: NYK-DO

Entry/doc/line/sfx: KX2-0036316-9/12/1/A

Carrier: APL CO PTE LTD-NOL GROUP

Bill of Lading: APLU07427416

FDA sample analysis: Yes

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s) (lý do):SALMONELLA

Manufacturer FEI: 3004206311

Manufacturer Name: Nam Hai Company Ltd.

Manufacturer address line 1: 279A Hung Vuong Street,

Manufacturer address line 2: An Lac Ward Binh Chanh Dist.

Manufacturer's City: Ho Chi Minh City

Manufacturer Province/state:

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 16CGT99

Importers product description (tên món hàng): FROZEN FISH MEAL

Refusal date: 23-APR-2009

FDA_District: SAN-DO

Entry/doc/line/sfx: DZ1-0382192-9/9/1/

Carrier: HANJIN SHIPPING COMPANY LTD

Bill of Lading: SGNA10331502

FDA sample analysis: Yes

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s) (lý do):SALMONELLA

LACKS FIRM

Manufacturer FEI: 3007108523

Manufacturer Name: PHUC HUNG FOOD CO.,LTD

Manufacturer address line 1: 24-26 Road No.7, Binh Hung Quarter

Manufacturer address line 2: Binh Hung Village, Binh Chanh District

Manufacturer's City: Ho Chi Minh City

Manufacturer Province/state: VN-65

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 28AHT54

Importers product description (tên món hàng): BLACK PEPPER

Refusal date: 24-APR-2009

FDA_District: LOS-DO

Entry/doc/line/sfx: 349-0907865-0/12/1/

Carrier: MSC-MEDITERRANEAN SHIPPING CO

Bill of Lading: MSCUVM025143

FDA sample analysis: Yes

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s) (lý do):SALMONELLA

Manufacturer FEI: 3007108523

Manufacturer Name: PHUC HUNG FOOD CO.,LTD

Manufacturer address line 1: 24-26 Road No.7, Binh Hung Quarter

Manufacturer address line 2: Binh Hung Village, Binh Chanh District

Manufacturer's City: Ho Chi Minh City

Manufacturer Province/state: VN-65

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 28AHT54

Importers product description (tên món hàng): BLACK PEPPER

Refusal date: 24-APR-2009

FDA_District: LOS-DO

Entry/doc/line/sfx: 349-0907865-0/12/2/

Carrier: MSC-MEDITERRANEAN SHIPPING CO

Bill of Lading: MSCUVM025143

FDA sample analysis: No

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s) (lý do):SALMONELLA

Manufacturer FEI: 3004947835

Manufacturer Name: Hai Dang Co., Ltd

Manufacturer address line 1: 30 Hai Nam St

Manufacturer address line 2:

Manufacturer's City: Ho Chi Minh City

Manufacturer Province/state:

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 33EGT99

Importers product description (tên món hàng): SWEET PUMPKIN CANDY

Refusal date: 30-APR-2009

FDA_District: LOS-DO

Entry/doc/line/sfx: 442-0192680-3/2/1/

Carrier: MAERSK SEALAND

Bill of Lading:

FDA sample analysis: No

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s) (lý do):LIST INGRE

Manufacturer FEI: 3004947835

Manufacturer Name: Hai Dang Co., Ltd

Manufacturer address line 1: 30 Hai Nam St

Manufacturer address line 2:

Manufacturer's City: Ho Chi Minh City

Manufacturer Province/state:

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 33EGT99

Importers product description (tên món hàng): SUGAR GINGER CANDY

Refusal date: 30-APR-2009

FDA_District: LOS-DO

Entry/doc/line/sfx: 442-0192680-3/2/2/

Carrier: MAERSK SEALAND

Bill of Lading:

FDA sample analysis: No

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s) (lý do):LIST INGRE

Manufacturer FEI: 3004947835

Manufacturer Name: Hai Dang Co., Ltd

Manufacturer address line 1: 30 Hai Nam St

Manufacturer address line 2:

Manufacturer's City: Ho Chi Minh City

Manufacturer Province/state:

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 33BGT99

Importers product description (tên món hàng): SUGAR COCONUT CANDY

Refusal date: 30-APR-2009

FDA_District: LOS-DO

Entry/doc/line/sfx: 442-0192680-3/2/3/

Carrier: MAERSK SEALAND

Bill of Lading:

FDA sample analysis: No

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s) (lý do):LIST INGRE

Manufacturer FEI: 3004947835

Manufacturer Name: Hai Dang Co., Ltd

Manufacturer address line 1: 30 Hai Nam St

Manufacturer address line 2:

Manufacturer's City: Ho Chi Minh City

Manufacturer Province/state:

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 33CGT99

Importers product description (tên món hàng): SWEET BANANA CANDY

Refusal date: 30-APR-2009

FDA_District: LOS-DO

Entry/doc/line/sfx: 442-0192680-3/2/4/

Carrier: MAERSK SEALAND

Bill of Lading:

FDA sample analysis: No

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s) (lý do):LIST INGRE

Manufacturer FEI: 3004947835

Manufacturer Name: Hai Dang Co., Ltd

Manufacturer address line 1: 30 Hai Nam St

Manufacturer address line 2:

Manufacturer's City: Ho Chi Minh City

Manufacturer Province/state:

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 33EGT99

Importers product description (tên món hàng): SMALL JAM SUGAR CANDY

Refusal date: 30-APR-2009

FDA_District: LOS-DO

Entry/doc/line/sfx: 442-0192680-3/2/5/

Carrier: MAERSK SEALAND

Bill of Lading:

FDA sample analysis: No

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s) (lý do):LIST INGRE

Manufacturer FEI: 3004947835

Manufacturer Name: Hai Dang Co., Ltd

Manufacturer address line 1: 30 Hai Nam St

Manufacturer address line 2:

Manufacturer's City: Ho Chi Minh City

Manufacturer Province/state:

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 33CGT99

Importers product description (tên món hàng): SWEET LEMON CANDY

Refusal date: 30-APR-2009

FDA_District: LOS-DO

Entry/doc/line/sfx: 442-0192680-3/2/6/

Carrier: MAERSK SEALAND

Bill of Lading:

FDA sample analysis: No

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s) (lý do):LIST INGRE

Manufacturer FEI: 3004947835

Manufacturer Name: Hai Dang Co., Ltd

Manufacturer address line 1: 30 Hai Nam St

Manufacturer address line 2:

Manufacturer's City: Ho Chi Minh City

Manufacturer Province/state:

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 33EGT99

Importers product description (tên món hàng): SWEET CANDY SAMPLE

Refusal date: 30-APR-2009

FDA_District: LOS-DO

Entry/doc/line/sfx: 442-0192680-3/2/8/

Carrier: MAERSK SEALAND

Bill of Lading:

FDA sample analysis: No

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s) (lý do):LIST INGRE

Manufacturer FEI: 3004947835

Manufacturer Name: Hai Dang Co., Ltd

Manufacturer address line 1: 30 Hai Nam St

Manufacturer address line 2:

Manufacturer's City: Ho Chi Minh City

Manufacturer Province/state:

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 21TGH02

Importers product description (tên món hàng): DRIED BANANA CHIPS

Refusal date: 30-APR-2009

FDA_District: LOS-DO

Entry/doc/line/sfx: 442-0192680-3/5/1/

Carrier: MAERSK SEALAND

Bill of Lading:

FDA sample analysis: Yes

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s) (lý do):LIST INGRE

Manufacturer FEI: 3004206311

Manufacturer Name: Nam Hai Company Ltd.

Manufacturer address line 1: 279A Hung Vuong Street,

Manufacturer address line 2: An Lac Ward Binh Chanh Dist.

Manufacturer's City: Ho Chi Minh City

Manufacturer Province/state:

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 16AHN01

Importers product description (tên món hàng): FRIED ANCHOVY FISH

Refusal date: 30-APR-2009

FDA_District: SAN-DO

Entry/doc/line/sfx: DZ1-0386730-2/12/1/

Carrier: HANJIN SHIPPING COMPANY LTD

Bill of Lading: SGNA11276107

FDA sample analysis: Yes

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s) (lý do):LIST INGREFILTHY
: Email%20ngay%20truoc
Email%20ngay%20truoc -> Kính thưa quí bạn, Hôm nay tôi gởi đến các bạn vài chuyện vui chơi thôi
Email%20ngay%20truoc -> Kính thưa các bạn
Email%20ngay%20truoc -> Tôi kể chuyện nầy có thật các bạn coi như chuyện vui cũng được
Email%20ngay%20truoc -> THỬ giải thích một bài thơ ĐÁng chú Ý
Email%20ngay%20truoc -> Kính thưa quí bạn
Email%20ngay%20truoc -> Hôm nay đến với quí bạn vài nồi cháo vịt và một số sách hiếm ngày xưa
Email%20ngay%20truoc -> Kính thưa quí bạn Hôm nay tôi đến cùng các bạn hai chuyện, một đúng một sai
Email%20ngay%20truoc -> Đạt được mục tiêu
Email%20ngay%20truoc -> Kính gởi các bạn hai chuyện
Email%20ngay%20truoc -> Vì email nầy dài e bị cắt đuôi, các bạn chưa thấy chữ Hết dưới cùng hay không thấy hình thì đọc attachment


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương